MADDE VE DEĞİŞİM TESTPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 Özdeş kaplara eşit miktarlarda su konularak sıcaklıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür.


40oC
SU

60oC
SU
I. Kap II. Kap
60oC sıcaklığa sahip bir miktar su yavaş yavaş I. ve II. kaplara ilave ediliyor.

Buna göre kapların sıcaklık değişimleri ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) İki kapta da önce azalır daha sonra artar.
B) I. 'de azalır, II. 'de artar.
C) II. 'de değişmez, I. 'de artar
D) İki kapta da sıcaklık değişimi gözlenmez.

2 Öğrencilerin aşağıdaki tablodaki bilgilerin sıcaklığa mı ısıya mı ait olduklarını işaretlemeleri gerekmektedir.

  Isı   Sıcaklık
Birimi oC'dir.
Bir enerji çeşididir.
Değeri termometre ile ölçülür.
Maddeler arasında alınıp verilebilirler.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

3 Farklı kütlelerdeki P ve R sıvıları başka bir kapta karıştırılıyorlar. Karışma esnasında meydana gelen sıcaklık değişim grafiği aşağıdaki gibi oluşturuluyor.

Buna göre;

I. Karışımın son sıcaklığı 70 0C'dir.

II. P maddesini sıcaklığı artmıştır.

III. Isı enerjisi akışı P maddesinden P maddesine doğru olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

4

Isı maddeler arasında alınıp verilen bir enerji çeşididir.
D Y
Isının birimi kalori ve joule'dür. Isının ölçülmesini sağlayan alet termometredir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

5

80oC
40oC
30oC
70oC
I. Şekil II. Şekil

Yukarıda sıcaklıkları verilen maddeler arasında ısının akış yönü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I. Şekil II. Şekil

A)
B)
C)
D)

6 Aşağıdaki malzemeleri kullanarak ısı alışverişi olayını göstermek istiyor.

50oC
20oC
20oC
50oC
cam
bilye
demir
blok
su zeytin yağı

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Cam bilyenin su içine atılması
B) Demir bloğun zeytin yağı içine atılması
C) Demir bloğun su içine atılması
D) Zeytin yağı ve suyun karıştırılması

7 Şekildeki cisimler sadece kendi aralarında ısı alışverişi olacak biçimde bir araya getiriliyor.

10oC
80oC
20oC
20oC
70oC
65oC
K L M N S T

Buna göre,

I. K cismi, L cisminden ısı alır.

II. M cismi, N cismine ısı verir.

III. S cismi, T cismine ısı verir.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

8 25 °C sıcaklıkta ve farklı miktarlardaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

I
II

Buna göre,

I. Isıtma işlemi bittiğinde miktarı fazla olan suyun sıcaklığı daha fazla olur.

II. Isıtma işlemi bittiğinde kaplardaki suların sıcaklıkları eşit olur.

III. Miktarı az olan su 50 °C sıcaklığa daha önce ulaşır.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (Isıtma işlemi bittiğinde sular kaynama sıcaklıklarına ulaşmamıştır.)

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III