GÜNEŞ, DÜNYA VE AY TESTPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 Aşağıda Güneş Dünya ve Ay'ın dönme ve dolanma yönleri gösterilmiştir.

Bu görselden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ay'ın 3 farklı hareketi vardır.
B) Dünya'nın 2 farklı hareketi vardır.
C) Güneş 2 farklı hareketi vardır.
D) Dünya Güneş ve Ay'ın dönme yönleri aynıdır.

2 Aşağıda Güneş lekelerinin hareketi gösterilmiştir.

Bu görselden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Güneş kendi etrafında dönmektedir.
B) Güneş üzerinde lekeler bulunmaktadır.
C) Güneş saat yönünün tersine dönmektedir.
D) Güneş, Dünya etrafında dolanma yapar.

3 Aşağıda Ay'ın Dünya'dan bakıldığında daima aynı yüzeyinin görülmesinde etkili olan nedenler yazılmak istenmiştir.

I. Dünyanın kendi etrafında dönmesi

II. Ay'ın kendi etrafında dönmesi

III. Ay'ın Dünya etrafında dolanım yapması

Bu nedenlerden hangileri doğru olarak yazılmıştır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III

4 Aşağıda verilen bulmacanın içerisine bazı kavramlar saklanmıştır.

D Ü N Y A C
H Y X P B E
G Ü N E Ş K
Z C S X P L
J S B L L Z
J N D Ü A Y

Bu bulmacanın içerisine saklanan kavramlar arasında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Güneş etrafında dolanma hareketi yapan gök cismi
B) Dünya'dan bakıldığında hilal, dolunay gibi evreleri gözlenen gök cismi
C) Güneş etrafında bir tam dolanım süresi
D) Yaydığı ışık ile etrafındaki gök cisimlerini aydınlatır.

5 Öğrenciler Dünya, Güneş ve Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor.

Yansıtıcı yüzeye dik çizilen doğruya normal denir.
Mina

Efe
Durgun suda düzgün yansıma gerçekleşir.
Işığı düzgün yansıtan cisimlere duvar örnek verilebilir.
Derin

Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?

A) Mina ve Efe
B) Mina ve Derin
C) Derin ve Efe
D) Mina, Efe, Derin

6 Aşağıda farklı rekte kutucuklara yazılmış sorular ve karşısında bazı zaman dilimleri verilmiştir.

29 gün Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
24 saat Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
365 gün Ay, kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
Güneş, kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?

Sorular ve zaman dilimleri eşleştirildiğinde hangi renk soru açıkta kalacaktır?

A) Kırmızı
B) Mavi
C) Sarı
D) Yeşil

7 I. Gök cismi olmaları

II. Uzayda bulunmaları

III. Büyüklükleri

IV. Şekilleri

Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi Dünya, Güneş ve Ay’ın ortak özelliğidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8

Güneş, Dünya’ya Ay’dan daha yakındır.
D Y
Ay, Dünya ile beraber Güneş’in etrafında dolanır. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görünür.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış