MADDE VE DEĞİŞİM TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 20 oC'de sıvı halde bulunan bir maddenin soğutulurken elde edilen değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Zaman(dk) 0 2 4 6 8 10 12
Sıcaklık(oC) 20 17 14 11 11 11 9

Tabloya göre bu madde kaçıncı dakikalar arasında hal değiştirmiştir?

A) 0-6
B) 6-10
C) 10-12
D) 8-12

2 Saf bir katı maddenin sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Grafiğe göre aşağıda söylenen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kaynama ve erime süreleri eşittir.
B) 60 oC'de madde tamamen sıvıdır.
C) 5. ve 7. dakikalar arasında madde gaz halindedir.
D) 40 oC'de madde donmaktadır.

3 Sıvı halde farklı miktarda aseton dolu kaplar aşağıdaki gibi ısıtılmaktadır. Kaynamaya başladıklarında yapılan ölçüm kaydediliyor.

ASETON
ASETON

Bu deneyde yapılmak ispatlanmak istenen teori nedir?

A) Farklı maddelerin kaynama sıcaklığına etkisi
B) Madde miktarının kaynama sıcaklığına etkisi
C) Verilen ısı miktarının kaynama sıcaklığına etkisi
D) Maddenin ilk sıcaklığının kaynama sıcaklığına etkisi

4 Aşağıda saf madde olduğu bilinen K maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.

Grafiğe göre; K maddesi ile alakalı olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Erime sıcaklığı 120 oC'dir.
B) Başlangıçta sıvı haldedir.
C) 6. dakikada hal değişimi başlamıştır.
D) Kaynama sıcaklığı 120 oC'dir.

5 Saf maddeler ile ilgili;

I. Erime, donma ve kaynama süresince sıcaklık sabit kalır.

II. Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.

III. Saf sıvı maddeler belirli sıcaklıkta kaynar.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

6 Aşağıdaki tablo sıvı bir maddenin ısıtılması sırasındaki sıcaklık değişimini göstermektedir.

Süre (dk) 5 10 15 20 25 30 35
Sıcaklık (°C) 20 30 40 50 56 56 56

Bu verilere göre aşağıdaki;

Isıtılmakta olan sıvı saf maddedir.
D Y
Sıvının kaynama sıcaklığı 50 oC'dir 30 oC'de madde gaz halindedir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

doğru yanlış etkinliği takip edilirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış

7 Aşağıdaki bazı kelimeler ve bu kelimelerle biriyle bitmesi beklenen kelimeler verilmiştir.

farklıdır Saf suyun kaynama süresince sıcaklığı ……
artar 2 L aseton ile 4 L asetonun kaynama noktası ……
aynıdır Aynı ortamdaki aseton ile naftalinin kaynama sıcaklıkları ……
değişmez

Doğru eşlettirmeyi yaptıktan sonra hangi kelime açıkta kalacaktır?

A) farklıdır
B) artar
C) aynıdır
D) değişmez

8 Bir kap içerisinde bulunan saf su üzerine saf su eklendiğinde;

I. Kaynama noktası

II. Kütle

III. Donma noktası

niceliklerinden hangisi ya da hangileri değişmez?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III