GÜNEŞ, DÜNYA VE AY TESTPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

1 Aşağıda Ay'ın bazı evreleri verilmiştir.

İlk Dördün Dolunay
Yeni ay

Yukarıda gösterilen bu 3 evrenin herhangi birinin özellikleri arasında olmayan seçenek hangisidir?

A) Dünya'ya bakan tarafı tamamen aydınlıktır.
B) Dünya'dan bakan birine göre Ay'ın sol tarafı aydınlıktır.
C) Dünya'dan bakan birine göre Ay'ın sağ tarafı aydınlıktır.
D) Dünya' bakan yüzü tamamen karanlıktır.

2 Aşağıda Ay'ın bazı evreleri verilmiştir.

I. II.
III. IV

Bir ay boyunca Ay'ı gözlemleyen birisi bu evreleri hangi sırayla görmesi beklenir?

A) I-II-III-IV
B) III-I-II-IV
C) IV-II-I-III
D) III-II-I-IV

3 Aşağıda Ay'ın bazı evreleri verilmiştir.

Bu evrede Ay'ın Dünya'ya bakan yüzeyi Güneş ışıklarının yansıtır.
Son dördün ile yeni ay evreleri arasında görülür.
İlk dördün ile dolunay evreleri arasında görülür.

Buna göre Ay'ın görünümü ile bilgilerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) ===
B) ===
C)===
D)===

4 Gökyüzünde Ay farklı şekillerde görülür. Ay’ın tam bir daire şeklinde görüldüğü evre _______, Ay’ın D harfi şeklinde görüldüğü evre _______, Ay’ın görünmediği evre _______ evresidir.

Bu metinde boşluklar uygun şekilde doldurulduğunda hangi kelime boşta kalır?

A) İlk dördün
B) Dolunay
C) Son dördün
D) Yeniay

5 Bir grup öğrenci Ay’ın evreleri ile ilgili yorum yapıyorlar.


Baha
Ay’ın tam daire şeklinde görüldüğü evre dolunaydır.

Elif
Ay’ın hiç görünmediği evre yeniaydır.

Yunus
Son dördün evresinden sonra dolunay görünür.

Timur
İlk dördün evresinden önceki evre yeniaydır.

Hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?

A) Baha
B) Elif
C) Yunus
D) Timur

6 Biscay Körfezi'ndeki La Flotte limanında yüksek gelgit (yüksek gelgit) ve düşük gelgit (düşük gelgit) aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.

Yukarıda bahsedilen gelgit olayının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi
B) Ay’ın Dünya etrafında dolanırken yörüngesinden dolayı bazen Dünya’ya daha çok yaklaşması
C) Yaklaşmakta olan bir fırtına
D) Küresel ısınma nedeni ile buharlaşma oranının artması

7 Gökyüzüne baktığında Ay’ı ters D harfi şeklinde görüyor.

Buna göre 2 hafta önce Ay hangi evredeydi?

A) Yeniay
B) Dolunay
C) İlk dördün
D) Son dördün

8 Aşağıda Ay'ın ara evrelerinden ikisi gösterilmiştir.

I. II.

Bu iki ara evre hangi ana evrelerin arasında gerçekleşmiştir?

I. II.

A)Dolunay
Son dördün
İlk dördün
Dolunay
B)Yeni ay
İlk dördün
Son dördün
Yeni ay
C)İlk dördün
Dolunay
Dolunay
Son dördün
D)Dolunay
Son dördün
Yeni ay
İlk dördün