KUVVET VE HAREKET ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
Rodevpedia.png
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM MİNİLOGO.png

1 Aşağıda verilen olaylardan dengelenmiş olanları için Tık icon 3.png , dengelenmemiş olanlar için Çarpı icon 1.png seçeneğini işaretleyin.

 

Tık icon 3.pngÇarpı icon 1.png
Yere düşmekte olan elma
At yarışında atların koşuya başlaması
100m koşusunda yarışan yarışçı
Güneş etrafında dolanmakta olan mars
Duvarda asılı duran resim
Topa vurmak için zıplayan voleybol oyuncusu

2

Compass rose simple plain sme tr.svg
Aşağıda verilen özdeş cisimlere çeşitli kuvvetler etki etmektedir. Bu cisimleri dengelemek için uygulanacak kuvvetin yönü ve büyüklüğü en olmalıdır.
Kuvvetler uygulama sorusu.png
I. dengelemek için;

yönünde,

N büyüklüğünde
II. dengelemek için;

yönünde,

N büyüklüğünde
III. dengelemek için;

yönünde,

N büyüklüğünde

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. MİNİLOGO.png
N Batı Dengelenmiş Etkisi Newton Yönleri Yavaşlar Doğu Doğrultuları Bileşke

1

Duvarda asılı duran resim

kuvvetlerin etkisindedir.

2

Kuvvetin dinamometre ile ölçülmüş birimi

'dur.

ile gösterilir.

3

aynı,

farklı olan kuvvetlere zıt kuvvetler denir.

4

yönünde gitmekte olan bir araç doğu-batı doğrultusundadır.

5

İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete

kuvvet (net kuvvet) denir.

6

Hızlanan bir otomobil kuvvet

altındadır.

7

Bir cisme hareket yönünün tersine bir kuvvet uygulanıyorsa cisim

.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ. MİNİLOGO.png

1

D Y
Yerde duran kaya ağırlığından dolayı yere bir kuvvet uygular.
Bileşke kuvvete aynı zamanda net kuvvette denir.
Dikey doğrultuda doğu ve güney doğrultuları bulunmaktadır.
Kuvvet cismin hızını sadece arttırabilir.
Dengeleyici kuvvetler ile bileşke kuvvet her zaman aynı doğrultuda olur.

2

D Y
Uygulanan kuvvetler dengelenmiş durumda ise cisim kesinlikle hareketsizdir.
Bir cisim hızlanıyor yada yavaşlıyorsa cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır olamaz.
Bir cismin kuvvete sahip olabilmesi için enerjiye sahip olması gerekir.
Bileşke kuvvet R harfiyle gösterilir.
Dengelenmemiş kuvvette net kuvvet sıfırdan farklıdır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Eşit olarak bölümlere ayrılmış düzlem üzerinde P, R, S ve T kuvvetleri gösterilmiştir.

Kuvvet soru için gösterim kareli.png

Buna göre aşağıda bu kuvvetlerle alakalı olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) S ve T kuvvetleri aynı yöndedir.
B) P ve S kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
C) P ve R kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır.
D) Büyüklüğü en fazla olan kuvvet R'dir.

2 Aşağıda gösterilen cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.

F1 Sağa kuvvet 10.png Blok 7.png
F2 Sola kuvvet 10.png Sola kuvvet 10.png F3

Buna göre bu kuvvetlerin alabileceği kuvvetler aşağıdakilerin hangisi olamaz?

F1 F2 F3

A)862
B)1046
C)974
D)1183

3 Bir kuvvete etki eden bileşke kuvvet;

  • Büyüklüğü : 6N
  • Yönü: Sola kuvvet 5.png

Buna göre bu cisme etki eden kuvvetler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Blok 7.png
4NSola kuvvet 5.pngSağa kuvvet 5.png2N
B)Blok 7.pngSağa kuvvet 5.png3N
5NSağa kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png2N
C)4NSola kuvvet 5.pngBlok 7.png
3NSağa kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png5N
D)Blok 7.png
2NSağa kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png4N

4 Aşağıda 3 farklı kuvvetin özellikleri tabloda belirtilmiştir.

Kuvvet Yönü Doğrultusu Büyüklüğü
1. Batı Doğu-Batı 3N
2. Kuzey Kuzey-Güney 4N
3. Doğu Doğu-Batı 5N

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kuvvetlerden birisi değildir?

A)Sola kuvvet 1.png2N
B)5NSağa kuvvet 1.png
C)5NSola kuvvet 1.png
D)Yukarı kuvvet 1.png4N

5 I. Dalından kopan portakalın yere düşmesi

II. Fırlatılan bez bol topunun yukarı doğru gitmesi

III. Masadaki vazonun hareketsiz durması

Yukarıdaki durumlardan hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

6 Bir tahta bloğa şekildeki gibi uygulanan iki zıt kuvvet dinamometreler ile ölçülüyor.

İki zıt kuvvet dinamometre.png

Uygulanan bu kuvvetlerle alakalı olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Bileşke kuvvet sıfır olur.
B) Net kuvvetin değeri 1N 'dur.
C) Uygulanan kuvvetler farklı doğrultudadır.
D) Blok 2. dinamometre tarafına hareket edebilir.


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 P, R ve S kuvvetlerinin zamana karşı değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Kuvvet zaman grafiği 3 farklı .png

Bu kuvvetler ile yapılan aşağıdaki yorumlamalardan hangisi yanlıştır?

A) S kuvveti bir yokuştan sabit süratle inmekte olan bir bisiklete uygulanırsa bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilir.
B) R kuvveti sabit süratle hareket eden arabaya aynı yönlü etki ederse araba hızlanabilir.
C) S kuvveti durmakta olan bir kitaba etki ederse top dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket edebilir.
D) P kuvveti durmakta olan bir topa etki ederse top dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket edebilir.

2

Compass rose simple plain sme tr.svg
Aşağıda P ve S cisimlerine ikişer kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvetlerin bileşkeleri P için R1, S için R2'dir.
Blok 7.png R1= 8N
Sağa kuvvet 10.png
Blok 9.png R2= 4N
Sağa kuvvet 10.png
P S

Bu iki cisme de uygulanan kuvvetlerden bir tanesi 6N büyüklüğünde ve Batı doğrultusunda olduğu bilindiğine göre P ve S cisimlerine uygulanan diğer kuvvetler nedir?

P Cismi S Cismi

A)14N-Doğu10N-Doğu
B)14N-Batı10N-Batı
C)2N-Doğu2N-Batı
D)2N-Batı2N-Doğu

3 Aşağıda cisme uygulanan net kuvvetin sıfır olduğu bilinmektedir.

F1 Sağa kuvvet 10.png Blok 7.png Sağa kuvvet 10.png
Sola kuvvet 10.png
F2
F3

Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

F1 F2 F3

A)5N2N7N
B)7N4N3N
C)3N4N1N
D)8N5N3N

4 Kuvvet büyüklüklerini belirtmek için kullanılan kareli yüzeyde çizilen F1, F2, F3, F4, ve F5 aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

5 farklı kuvvet kareli üzerinde.png Compass rose simple plain sme tr.svg

Bu kuvvetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) F1, ve F5 kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır.
B) F1, F2, ve F3 kuvvetlerinin bileşkesi güney yönündedir.
C) F4, ve F5 kuvvetlerinin yönleri farklı doğrultuları aynıdır.
D) F3 büyüklük olarak diğerlerinden küçük olan kuvvettir.

5 Aşağıda kuvvetin etkileri için doğru yanlış etkinliği işaretlenmiştir.

D Y
Duran cisimleri hareket ettirebilir.
Hareket eden cisimleri durdurabilir.
Hareketli cisimleri yavaşlatabilir, hızlandırabilir ya da farklı bir yöne döndürebilir.
Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.

Her soru 25 puan ve yanlış yaptıklarından puan alamadığına göre, nu öğrenci kaç puan almıştır?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100

6 Öğretmenin verdiği uygulamayı Kemal aşağıdaki gibi doldurmuştur.

Aşağıda verilen olaylardan dengelenmiş olanları için Tık icon 3.png , dengelenmemiş olanlar için Çarpı icon 1.png seçeneğini işaretleyin.
Tık icon 3.png Çarpı icon 1.png
1. Sabit süratle giden araba
2. Yukarı doğru atılan taş
3. Daldan düşen armut
4. Zıt yönlü aynı büyüklükte kuvvet uygulanan sandalye
5. Duran topa vuran futbolcu
6. Masadaki defter

Buna göre Kemal hangi ifadelerin gruplanmasında hata yapılmıştır?

A) 1 ve 2
B) 3 ve 6
C) 4 ve 6
D) 4 ve 5

7 Aşağıda oyuncak arabaların yönleri, süratleri ve arabalara etki eden kuvvetler gösterilmiştir.

5N
Ok sağ.png
5m/sn
Sağ araba 7.png
10N
Ok sol.png
5N
Ok sağ.png
10m/sn
Sağ araba 8.png
5N
Ok sol.png
K L
10N
Ok sağ.png
5m/sn
Sağ araba 10.png
5N
Ok sol.png
M

Buna göre K, L ve M oyuncak arabalarının hareket türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A)YavaşlayanSabit
süratli
Hızlanan
B)HızlananYavaşlayanSabit
süratli
C)Sabit
süratli
HızlananYavaşlayan
D)YavaşlayanHızlananSabit
süratli

8

003e-Hombre-tirando-de-la-cuerda-3042201.jpg

Tahir ve Kadir ip çekme oyunu oynamaktadır. Efe bütün kuvveti ile ipi çekmesine rağmen ip hareket etmemektedir.

Bu durum ile ilgili olarak;

I. İpe dengelenmiş kuvvetler etki etmektedir.

II. Tahir ve Kadir’in ipe uyguladığı kuvvetler aynı büyüklükte ve aynı yöndedir.

III. Tahir ve Kadir’in ipe uyguladığı kuvvetler aynı doğrultudadır

yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir ?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III