KUVVET VE HAREKET ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


1 Aşağıda kuvvet ile ilgili bilgilerin boş bırakılan kısımları "dengelenmiş" olarak doldurulacak ise , "dengelenmemiş" olarak doldurulacak ise taraftan gidilmesi isteniyor.

Sabit süratle hareket eden bir kamyon . . . . . kuvvetlerin etkisindedir.
Yüksekten bırakılan top . . . . . kuvvetlerin etkisindedir. Hızlanmakta olan bir tren . . . . . kuvvetlerin etkisindedir.
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Buna göre hangi kapıya ulaşmamız doğru yönleri seçmiş olduğumuzu gösterir?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

2 Aşağıda bileşke kuvvet konusu ile ilgili bilim adamları ifadeler verilmiştir.

Aynı doğrultulu aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulmak için kuvvetler toplanır.
Hareket halindeki bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfır ise cisim aynı süratle hareketine devam eder.

Buna göre verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I. ifade doğrudur.
B) Yalnız II. ifade doğrudur.
C) I. ve II. ifade yanlıştır.
D) I. ve II. ifade doğrudur.

3

Bir grup öğrenci yukarıdan seçilen iki durum hakkında aşağıdaki yorumları yapmaktadır.

Seçilmiş olan iki durumda kuvvetler birbirine zıt yönlüdür.
Kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir.
Kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir.

Buna göre seçilmiş olan iki durum aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen durumlardan olabilir?

A) I. ve II. Durum
B) I. ve IV. Durum
C) II. ve III. Durum
D) III. ve IV. Durum

4 Hareketsiz durumdaki özdeş cisimlere aynı anda farklı kuvvetler aşağıdaki gibi uygulanıyor.

Buna göre aynı süre içerisinde, hangi cismin sürati diğerlerinden fazla olur? (Ortamlar sürtünmesizdir.)

A) 
B) 
C) 
D) 

5

Başlangıçta durmakta olan K cismine bazı kuvvetler uygulanacaktır.

Buna göre cisme aynı anda hangi kuvvetler uygulanırsa bileşke kuvvet en fazla olur?

A) F1 ve F2
B) F3 ve F4
C) F1, F2 ve F4
D) F2, F3 ve F4

6 Sürtünmesi ihmal edilen bir ortamda başlangıçta durmakta olan cisme şekildeki gibi kuvvetler etki etmektedir.

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) Cisim sabit süratle hareket eder.
B) Cisme etki eden net kuvvet 6 N’dur.
C) Cisim sol tarafa doğru hareket eder.
D) Cisim net kuvvet yönünde hareket eder.

7 Eşit bölmelendirilmiş yatay düzlem içerisinde kuvvetin gösterimi şekildeki gibidir.

Buna göre verilen kuvvetin yön ve büyüklük aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sağ tarafa 2 birim büyüklüğünde.
B) Sol tarafa 1 birim büyüklüğünde.
C) Aşağı tarafa 2 birim büyüklüğünde.
D) Sol tarafa 2 birim büyüklüğünde.

8 Bir tahta parçası şekildeki gibi dinamometreler üzerinde gösterilen kuvvetler ile çekiliyor

Buna göre, cisim hangi yönde hareket eder?(cismin ağırlığı ihmal edilmiştir)

A) Aşağı
B) Yukarı
C) Sağa
D) Sola

9

Şekildeki A, B ve C toplarına etki eden kuvvetler için hangilerine dengelenmiştir demek doğru olur?(cismin ağırlığı ihmal edilmiştir)

A) Sadece A
B) Sadece B
C) A ve B
D) B ve C

10 Sürat ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sürat birimi m/sn’ dir.
B) Sürat birim zamanda alınan yol olarak tanımlanabilir.
C) Aynı yolu daha kısa sürede alan aracın sürati daha fazladır.
D) Aynı sürede daha çok yol alan aracın sürati daha azdır.