VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda verilen kemiklerin türlerinin doğru bir şekilde işaretleyiniz.

 

UzunKısaYassı
Uyluk Kemiği
Göğüs Kemiği
El-Bilek Kemiği
El-parmak Kemiği
Kalça Kemiği
Kafatası Kemiği
Baldır Kemiği
Ön Kol Kemiği
Kaval Kemiği
Kürek Kemiği
Pazu Kemiği
Dirsek Kemiği

2 Aşağıda verilen resimde işaretlenen eklemlerin türlerini doğru bir şekilde işaretleyiniz.

abcdef
Oynar Eklem
Oynamaz Eklem
Yarı Oynar Eklem

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Yarı Oynar Kas Enerjiye Kıkırdak Oynar Çizgili Mineral Düz Eklem Kalp Kan Hareket Uzun

1

Omurlar arasında

eklemler bulunur.

2

Kemiklere göre daha yumuşak olan kemiksimi yapılara

denir.

3

depolamak iskelet sisteminin görevlerindendir.

4

İskelet sistemindeki kemiklerin birleşme noktalarına

denir.

5

İskelet sisteminin hareketini kısalıp kalınlaşarak sağlayan yapılara

denir.

6

İstemli olarak çalışan kaslara

kas denir.

7

Düzenli olarak çalışan zayıf kasılmalar yapan kas çeşidine

kas denir.

8

Eklemleri sınıflandırırken

durumu göz önünde bulundurulur.

9

kası çizgili bir yapıya sahip olmasına rağmen düz kas gibi çalışmaktadır.

10

Kasların kasılması için

ihtiyacı vardır.

11

Kol, bacak, bilek eklemleri

eklemlerdendir.

12

Kemikler vucutta dolaşan

üretimini yapmaktadır.

13

Boyu eninden büyük olan kemiklere

kemik denir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
İskelet sistemi kemik, kıkırdak ve eklemlerden meydana gelir.
İnsan vücudundaki bütün kemikler şekil bakımından benzerdir.
Düzenli spor yapmak destek ve hareket sistemini güçlendirir.
Kemiklerin yapısı protein ve karbonhidrat ağırlıklıdır.
Kemikler kan üretiminde görev alırlar.

2

D Y
Eklemlerin bulunduğu kısımlarda aşınmanın engellemesini kıkırdak doku sağlar.
Hareket yeteneğini kısıtlı olduğu eklemlere yarı oynar eklemler denir.
Enerji ihtiyacı en fazla olan kaslar düz kaslardır.
Çizgili yapıya sahip olan düz kaslardan biri de mide kaslarıdır.
Eklemler oynar ve oynamaz eklemler olarak iki çeşittir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Destek ve hareket sistemini görevleri alakalı olarak ;

I. Vücudun dik durmasını sağlar.
II. Bazı iç organları korur.
III. Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Aşağıda kas çeşitlerinin bulunmakta olduğu bazı yapı ve organlar verilmiştir.

P R S T
Çizgili Kas +
Düz Kas + +
Kalp Kası +

Buna göre bu yapı ve organlar ile alakalı olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) P organı istemsiz çalışan bir kasa sahiptir.
B) R ve S organları kalın bağırsak olabilir.
C) R ve S organları mide olabilir.
D) T organı kalp olabilir.

3 Aşağıda destek ve hareket sisteminden kolun çalışma şeklini göstermek için bir düzenek hazırlanıyor.

Bu medek ile alakalı olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tahtalar kolumuzdaki uzun kemikleri ifade eder.
B) Mavi ve yeşil lastikler zıt çalışan kaslardır.
C) Raptiye dirsek ekleminin görevini görmüştür.
D) Lastikler düz kas çeşidi olan kas çeşidine girer.

4

Yanda insan vücudunun bir bölümündeki kemikler numaralandırılarak verilmiştir.

Bu numaralandırılmış kemiklerden hangisi yassı kemik olarak isimlendirilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5 3 öğrenci vücudumuz ile gerçekleştirdiğimiz bazı olayları örnek olarak vermiştir.


Kadir
Sindirimi gerçekleşen besin son aşama için ince bağırsaktan kalın bağırsağa itilirler.
Vücudumuzdaki kanın bütün hücrelere ulaşması için durmadan pompalanırlar.
Sude

Yeşim
Kitapları kaldırıp masaya koyarak ders çalışamaya başlanır.

Gerçekleşen bu olaylarda etkili olan kas gurupları nelerdir?

Kadir Sude Yeşim

A)DüzKalpÇizgili
B)DüzÇizgiliKalp
C)KalpDüzÇizgili
D)ÇizgiliDüzDüz

6 Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemini görevleri arasında değildir?

A) Mineral depolamak
B) Bazı kan hücrelerini üretmek
C) Besinlerin sindirimini sağlamak
D) Organların bütünlüğünü sağlamak


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1

Yandaki kolun iki şekilde kol dirsekten açılmaktadır.

Buna göre,

I. Öndeki kaslar gevşer, arkadaki kaslar kasılır.

II. Arkadaki kaslar bağlı olduğu kemiği kendine doğru çeker.

III. Zıt çalışan kasların birbiriyle uyumu, hareketlerimizin daha kolay gerçekleşmesini sağlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2

KEMİKLER
Kısa
Kemikler
↓Örnek↓ ↓Örnek↓ ↓Örnek↓
Uyluk
Kemiği
Kafatası
Kemiği

Yukarıdaki şemanın doğru bir şekilde tamamlanması için numaralandırılmış yerlere hangileri yazılmalıdır?

A)Uzun
Kemikler
El ve ayak
Kemikler
Yassı
Kemikler
B)El ve ayak
Kemikler
Uzun
Kemikler
Yassı
Kemikler
C)Uzun
Kemikler
Yassı
Kemikler
El ve ayak
Kemikler
D)Yassı
Kemikler
Uzun
Kemikler
El ve ayak
Kemikler

3

Kalça Kafatası

Yukarıda iskelet sistemimize ait bazı bölümlerin resimleri gösterilmiştir.

Buna göre resimlerdeki kemik çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Düzensiz şekilli kemik
B) Kısa kemik
C) Yassı kemik
D) Uzun kemik

4 Aşağıda bazı organların resimleri verilmiştir.

1 2
3

Bu organlarda bulunan kas çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. organda bulunan kas, isteğimiz dışında çalışır ve hızlı kasılır.
B) 2. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır ve hızlı kasılır.
C) 3. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır. Hızlı kasılır ama çabuk yorulur.
D) 3. organda çizgili kas bulunur.

5 Aşağıda bazı organların resimleri verilmiştir.

Düz Kas Çizgili Kas

Yukarıda şekilleri gösterilen kaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Düz Kas Çizgili Kas

A)Diğer kaslara göre daha güçsüzdür.Güçlü kasılır.
B)İç organlarımızda bulunur.İskelete bağlı kasların yapısında bulunur.
C)İsteğimiz dışında çalışır.İsteğimizle çalışır.
D)Hızlı kasılır, çabuk yorulur.Yavaş kasılır ve yorulmazlar.

6 Destek ve hareket sisteminin sağlığı için,

  1. Sandalyede, sırada, kanepede otururken dik oturmalıyız.
  2. Yerden bir şey alırken dizlerimizi bükmeden eğilmeliyiz.
  3. Düzenli olarak spor yapmalıyız.
  4. D vitamini bulunan besinleri bol miktarda tüketmeliyiz.

davranışlarından hangisinin yapılması uygun değildir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7 Aşağıda 3 farklı kemiğin şeklinin nasıl olduğu tarif ediliyor.

  1. Kemik: Boyu genişliği ve kalınlığı birbirine yakın.
  2. Kemik: Boyu eninden uzun.
  3. Kemik: Yassı ve ince bir şekle sahip

Bu kemiklerle alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 1 kemik bilek kemiği olabilir.
B) 3. kemik ile omurga kemiği benzer türdendir.
C) 2. kemik türünden uyluk kemiği de vardır.
D) Bu kemik türleri vücudumuzda eşit miktarlarda vardır.

8 Aşağıda bazı iskelet örnekleri verilmiştir.

I. Kafatası

II. Bacak kemikleri

III. Omurga

IV. Kol kemikleri

Buna göre hangi kemikler arasında yarı oynar eklem bulunur?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.