VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!

Destek ve Hareket Sistemi

Kaslar ve bu kaslara bağlı kemiklerden oluşan sistemimiz Destek ve Hareket Sistemi Olarak adlandırılır. Omurgalı canlıların hepsinin destek ve hareket sistemi vardır.

Human skeleton front tr.svg

Görevleri:

 • Vücudu dik tutar.
 • Vücudumuza şekil verir.
 • Önemli iç organlarımızı korur. (Beyin, kalp, akciğerler)
 • Kan hücresi üretir.
 • Kalsiyum gibi mineralleri depolar.
 • Hareket etmemizi sağlar.

Kemik türleri:

Uzun Kemik: Boyu eninden fazla olan kemiklerdir. Ortasında kemik iliği vardır. ( Kol ve bacak, parmak kemikleri)

Kısa Kemik: En ve boy uzunlukları birbirine yakın olan kemiklerdir. ( El ve ayak bilek kemikleri)

Yassı Kemik: ( Kafatası, göğüs kemiği, kaburgalar, kalça kemiği)

Düzensiz Kemik: ( Omurgayı oluşturan omur kemikleri)

Kemiğin Bölümleri:

 1. Sert Kemik: Kemiğe sertlik veren kısımdır.  İçinde sarı kemik iliği bulunur. Sarı Kemik İliği: Yağ depolar. Gerektiği durumlarda kan hücresi üretir.
 2. Süngerimsi Kemik: Gözenekli bir yapısı olduğu için  bu adı almıştır. İçinde kırmızı kemik iliği bulunur. Kırmızı Kemik İliği: kan hücresi üretir.
 3. Kemik Zarı: Kemiklerin dışını sarar. Kemiğin enine büyümesini (kalınlaşma) ve hasarlı kemiklerin onarılmasını sağlar.


Kıkırdak: Kemiklerde kıkırdak isimli bir madde de bulunur. Kıkırdak kemiklerin uç bölgelerindeki eklem bölgelerinde bulunur. Yapı olarak yarı saydam görünüşlü, kemikten yumuşak, kaslardan ise daha serttir.

Kıkırdağın görevleri

 • Kemiklerin birbirine sürtünerek aşınmasını engeller.
 • Kemiklerin uzamasını sağlar.

Kıkırdak sadece kemiklerde bulunmaz. Kulak kepçesi, burnumuzun uç kısmı, yemek ve soluk boruları kıkırdak maddeden yapılmıştır.

Eklem

Kemiklerin birleştiği yerlerdir. Parmaklarımızla bir cismi kavramak, yürümek, yiyecekleri çiğnemek, kolumuzu sallamak gibi tüm hareketlerimizi eklemler sayesinde gerçekleştiririz.

Eklem Türleri

 1. Oynar Eklem: Hareketli eklemdir. Parmaklar, kollar boyun ve bacak ve ayak eklemleri oynar eklemdir. Oynar eklemlerin arasında eklem sıvısı bulunur. Bu sıvı kıkırdağın da yardımıyla kemiklerin sürtünmesini engelleyerek aşınmayı önler.
 2. Yarı Oynar Eklem: Hareketleri sınırlıdır. Omurgamızdaki eklemler ve kaburga eklemleri örnektir. Nefes alışverişi sırasında kaburga kemiklerimiz çok az hareket ederler. Yarı oynar eklemlerin arasında sadece kıkırdak vardır.
 3. Oynamaz Eklem: Hareketsizdir.  Kafatası ve kuyruk omurlarında bulunur.
Bougle whole2 retouched.png

Kaslar: Destek ve hareket sistemi kasların görevi hareketi sağlamaktır. Kemikler destek görevi yaparken kaslar kemiklere tutunarak onların hareket etmesini sağlar.

Kas Türleri:

 • Çizgili Kas: Kırmızı renklidir. Kırmızı kas ya da iskelet kası da denir. İsteğimizle çalışır. El, kol, ayak, yüz, dil gibi kaslarımız örnektir.
 • Düz Kas: Beyaz renklidir. İç organlarımızda bulunur. İsteğimiz dışında çalışır. (Mide, akciğer, karaciğer, bağırsaklar vb.)
 • Kalp Kası: Görüntüsü çizgili kasa benzer. Çalışması düz kas gibidir. İsteğimiz dışında çalışır.  Sadece kalpte bulunur. Kalp kası güçlü ve yorulmayan bir kas türüdür.


1

Kemik Çeşitleri
Uzun Kemik Kısa Kemik Yassı Kemik
MİNİLOGO.png
Aşağıda verilen verilen kemiklerin türlerinin doğru bir şekilde işaretleyiniz

UzunKısaYassı
Uyluk Kemiği
Göğüs Kemiği
El-Bilek Kemiği
El-parmak Kemiği
Kalça Kemiği
Kafatası Kemiği
Baldır Kemiği
Ön Kol Kemiği
Kaval Kemiği
Kürek Kemiği
Pazu Kemiği
Dirsek Kemiği

2

Eklem Çeşitleri
Oynar Eklem Oynamaz Eklem Yarı Oynar Eklem
MİNİLOGO.png
Aşağıda verilen verilen eklemlerin türlerinin doğru bir şekilde işaretleyiniz
Gösterilen kemik kısımları 1.png

abcdef
Oynar Eklem
Oynamaz Eklem
Yarı Oynar Eklem


A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Yarı Oynar Kas Enerjiye Kıkırdak Oynar Çizgili Mineral Düz Eklem Kalp Kan Hareket Uzun

1

Omurlar arasında

eklemler bulunur.

2

Kemiklere göre daha yumuşak olan kemiksimi yapılara

denir.

3

depolamak iskelet sisteminin görevlerindendir.

4

İskelet sistemindeki kemiklerin birleşme noktalarına

denir.

5

İskelet sisteminin hareketini kısalıp kalınlaşarak sağlayan yapılara

denir.

6

İstemli olarak çalışan kaslara

kas denir.

7

Düzenli olarak çalışan zayıf kasılmalar yapan kas çeşidine

kas denir.

8

Eklemleri sınıflandırırken

durumu göz önünde bulundurulur.

9

kası çizgili bir yapıya sahip olmasına rağmen düz kas gibi çalışmaktadır.

10

Kasların kasılması için

ihtiyacı vardır.

11

Kol, bacak, bilek eklemleri

eklemlerdendir.

12

Kemikler vucutta dolaşan

üretimini yapmaktadır.

13

Boyu eninden büyük olan kemiklere

kemik denir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
İskelet sistemi kemik, kıkırdak ve eklemlerden meydana gelir.
İnsan vücudundaki bütün kemikler şekil bakımından benzerdir.
Düzenli spor yapmak destek ve hareket sistemini güçlendirir.
Kemiklerin yapısı protein ve karbonhidrat ağırlıklıdır.
Kemikler kan üretiminde görev alırlar.

2

 D   Y 
Eklemlerin bulunduğu kısımlarda aşınmanın engellemesini kıkırdak doku sağlar.
Hareket yeteneğini kısıtlı olduğu eklemlere yarı oynar eklemler denir.
Enerji ihtiyacı en fazla olan kaslar düz kaslardır.
Çizgili yapıya sahip olan düz kaslardan biri de mide kaslarıdır.
Eklemler oynar ve oynamaz eklemler olarak iki çeşittir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Destek ve hareket sistemini görevleri alakalı olarak ;

I. Vücudun dik durmasını sağlar.
II. Bazı iç organları korur.
III. Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Aşağıda kas çeşitlerinin bulunmakta olduğu bazı yapı ve organlar verilmiştir.

P R S T
Çizgili Kas +
Düz Kas + +
Kalp Kası +

Buna göre bu yapı ve organlar ile alakalı olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) P organı istemsiz çalışan bir kasa sahiptir.
B) R ve S organları kalın bağırsak olabilir.
C) R ve S organları mide olabilir.
D) T organı kalp olabilir.

3 Aşağıda destek ve hareket sisteminden kolun çalışma şeklini göstermek için bir düzenek hazırlanıyor.

Destek ve hareket sistemi maket.png

Bu medek ile alakalı olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tahtalar kolumuzdaki uzun kemikleri ifade eder.
B) Mavi ve yeşil lastikler zıt çalışan kaslardır.
C) Raptiye dirsek ekleminin görevini görmüştür.
D) Lastikler düz kas çeşidi olan kas çeşidine girer.

4

Kol bölümü numaralı.png
Yanda insan vücudunun bir bölümündeki kemikler numaralandırılarak verilmiştir.

Bu numaralandırılmış kemiklerden hangisi yassı kemik olarak isimlendirilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5 3 öğrenci vücudumuz ile gerçekleştirdiğimiz bazı olayları örnek olarak vermiştir.

Öğrencibüst (4).png
Kadir: Sindirimi gerçekleşen besin son aşama için ince bağırsaktan kalın bağırsağa itilirler.
Öğrencibüst (5).png
Sude: Vücudumuzdaki kanın bütün hücrelere ulaşması için durmadan pompalanırlar.
Öğrencibüst (6).png
Yeşim: Kitapları kaldırıp masaya koyarak ders çalışamaya başlanır.

Gerçekleşen bu olaylarda etkili olan kas gurupları nelerdir?

Kadir Sude Yeşim

A)DüzKalpÇizgili
B)DüzÇizgiliKalp
C)KalpDüzÇizgili
D)ÇizgiliDüzDüz

6 Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemini görevleri arasında değildir?

A) Mineral depolamak
B) Bazı kan hücrelerini üretmek
C) Besinlerin sindirimini sağlamak
D) Organların bütünlüğünü sağlamak


TEST

1

Kol kasları.jpg
Yandaki kolun iki şekilde kol dirsekten açılmaktadır.

Buna göre,

I. Öndeki kaslar gevşer, arkadaki kaslar kasılır.

II. Arkadaki kaslar bağlı olduğu kemiği kendine doğru çeker.

III. Zıt çalışan kasların birbiriyle uyumu, hareketlerimizin daha kolay gerçekleşmesini sağlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2

KEMİKLER
Kısa
Kemikler
↓Örnek↓ ↓Örnek↓ ↓Örnek↓
Uyluk
Kemiği
Kafatası
Kemiği

Yukarıdaki şemanın doğru bir şekilde tamamlanması için numaralandırılmış yerlere hangileri yazılmalıdır?

A)Uzun
Kemikler
El ve ayak
Kemikler
Yassı
Kemikler
B)El ve ayak
Kemikler
Uzun
Kemikler
Yassı
Kemikler
C)Uzun
Kemikler
Yassı
Kemikler
El ve ayak
Kemikler
D)Yassı
Kemikler
Uzun
Kemikler
El ve ayak
Kemikler

3

Hip bone - close-up - inferior view animation.gif Human skull - animation.gif
Kalça Kafatası

Yukarıda iskelet sistemimize ait bazı bölümlerin resimleri gösterilmiştir.

Buna göre resimlerdeki kemik çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Düzensiz şekilli kemik
B) Kısa kemik
C) Yassı kemik
D) Uzun kemik

4 Aşağıda bazı organların resimleri verilmiştir.

Heart rotating.gif Stomach 1.gif
1 2
Biceps femoris.gif
3

Bu organlarda bulunan kas çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. organda bulunan kas, isteğimiz dışında çalışır ve hızlı kasılır.
B) 2. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır ve hızlı kasılır.
C) 3. organda bulunan kas, isteğimizle çalışır. Hızlı kasılır ama çabuk yorulur.
D) 3. organda çizgili kas bulunur.

5 Aşağıda bazı organların resimleri verilmiştir.

Deroceras laeve muscle 400 orcein.jpg Skeletal striated muscle.jpg
Düz Kas Çizgili Kas

Yukarıda şekilleri gösterilen kaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Düz Kas Çizgili Kas

A)Diğer kaslara göre daha güçsüzdür.Güçlü kasılır.
B)İç organlarımızda bulunur.İskelete bağlı kasların yapısında bulunur.
C)İsteğimiz dışında çalışır.İsteğimizle çalışır.
D)Hızlı kasılır, çabuk yorulur.Yavaş kasılır ve yorulmazlar.

6 Destek ve hareket sisteminin sağlığı için,

 1. Sandalyede, sırada, kanepede otururken dik oturmalıyız.
 2. Yerden bir şey alırken dizlerimizi bükmeden eğilmeliyiz.
 3. Düzenli olarak spor yapmalıyız.
 4. D vitamini bulunan besinleri bol miktarda tüketmeliyiz.

davranışlarından hangisinin yapılması uygun değildir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7 Aşağıda 3 farklı kemiğin şeklinin nasıl olduğu tarif ediliyor.

 1. Kemik: Boyu genişliği ve kalınlığı birbirine yakın.
 2. Kemik: Boyu eninden uzun.
 3. Kemik: Yassı ve ince bir şekle sahip

Bu kemiklerle alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 1 kemik bilek kemiği olabilir.
B) 3. kemik ile omurga kemiği benzer türdendir.
C) 2. kemik türünden uyluk kemiği de vardır.
D) Bu kemik türleri vücudumuzda eşit miktarlarda vardır.

8 Aşağıda bazı iskelet örnekleri verilmiştir.

I. Kafatası

II. Bacak kemikleri

III. Omurga

IV. Kol kemikleri

Buna göre hangi kemikler arasında yarı oynar eklem bulunur?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.