GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!

Güneş Sistemi

Tanımlar

Uydu: Bir gezegen etrafında dönme hareketi yapan gök cisimlerine denir.

Yıldız: Gazlardan oluşan ve çevresine ısı, ışık veren gök cisimleridir.

Gezegen: Bir yıldız etrafında dolanma hareketi yapan büyük gök cisimlerine denir.

Asteroit Kuşağı: Asteroitler, güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinde dönen küçük kayalık veya metalik cisimlerdir. Genellikle Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunurlar. Asteroitler bazen "küçük gezegenler" olarak da adlandırılır.

Göktaşı: Göktaşları, uzaydan Dünya'ya düşen meteoritlerin atmosferde yanması sonucu oluşan parlak ışıkla görülen olaylardır. Atmosfer içinde yanmaya başlayan meteorit, "meteor" olarak adlandırılır ve genellikle "yıldız kayması" olarak da bilinir. Eğer bir meteorit Dünya'ya düşerek yeryüzüne ulaşırsa, bu parçalar "meteorit" olarak adlandırılır.

Kuyruklu Yıldız: Kuyruklu yıldızlar, güneş sistemi içinde belirli periyotlarla dönen, karbonlu bileşenlerden ve buzdan oluşan gök cisimleridir. Kuyruklu yıldızların en karakteristik özelliği, güneşe yaklaştıklarında güneş rüzgarı ve ışığının etkisiyle uzun parlak kuyruklar oluşturmasıdır. Bu kuyruk, kuyruklu yıldızın radyasyon ve gazın buharlaşması sonucu gerçekleşir.

Yıldız Kayması: Bir meteorun dünyaya düşerken sürtünmeden dolayı çıkan ışık ile oluşan görüntüdür.

Meteor çukuru: Bir meteoridin Dünya'ya çarpması sonucu oluşan çukurdur.

Gezegen Türü Yapısı Atmosferi Var Mı? Dönüş Yönü Halkalı Mı? Uydu Sayısı
Merkür İç Gezegen Karasal Hayır Saat Yönü Tersi Hayır 0
Venüs İç Gezegen Karasal Evet Saat Yönü Hayır 0
Dünya İç Gezegen Karasal Evet Saat Yönü Tersi Hayır 1 (Ay)
Mars İç Gezegen Karasal Evet (İnce) Saat Yönü Tersi Hayır 2
Jüpiter Dış Gezegen Gazsal Evet Saat Yönü Tersi Evet 79
Satürn Dış Gezegen Gazsal Evet Saat Yönü Tersi Evet 82 (ayrıca sayısız küçük uydu)
Uranüs Dış Gezegen Gazsal Evet Saat Yönü(Yan Yatık) Evet 27
Neptün Dış Gezegen Gazsal Evet Saat Yönü Tersi(Yan Yatık) Evet 14


AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda verilen özellikleri uygun olan gezegenlere göre tanımlayınız.

1.Güneşe en yakın gezegendir.
2.Güneşe en uzak gezegendir.
3.Halkası vardır.
4.Karasal gezegendir.
5.Dış gezegendir.
6.Uydusu vardır.

123456
Merkür
Venüs
Dünya
Mars
Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün

2 Aşağıdaki resimde numaralanmış yerlere ne gelmelidir?

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Merkür Gazsal Uydusu Satürn Ceres Göktaşı Venüs Karasal Meteor Neptün Plüton

1

ve

gezegenlerinin uyduları bulunmamaktadır.

2

Uranüs’ün ikizi olarak bilinen gezegen

gezegenidir.

3

Gezegenleri yapısı bakımından

ve

olarak sınıflayabiliriz.

4

Uzayda dolanmakta olan kaya parçalarına

adı verirken Dünya'ya düşenlerine ise

adı veriyoruz

5

Dünya'nın

Ay'dır

6

, 1930'da keşfedildiğinden 2006 yılına kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir, daha sonraki yıllarda cüce gezegen sınıfına sokulmuştur.

7

En büyük asteroit

’tir. O kadar büyüktür ki cüce gezegen sınıfına girer.

8

Günümüzde en fazla uyduya

gezegenidir.

9

ve

gezegenlerinin uyduları bulunmamaktadır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Uzayda bulunan gök cisimlerine meteorit denir
Güneş sistemini merkezinde bulunan güneş bir yıldızdır.
Karasal gezegenlerin en küçüğü Dünya'dır.
Güneş'e en uzak gezegen Plüton'dur.
Bir yıldızın etrafında dolanan her gök cismi gezegen olarak adlandırılır.

2

D Y
Dünya dışında başka gezegenlerde de hayatın olduğu gözlenmiştir.
Venüs gezegeni halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir.
Meteor eğer dünyaya düşmüş ise göktaşı adını alır.
Gezegenler yörüngelerinin güneşe olan uzaklıklarına göre iç ve dış gezegenler olarak sınıflandırılırlar.
En çok uydusu olan gezegen Satürn'dür.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1

Görselde verilen gezegenler ile alakalı olarak yapılan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnızca dünyada yaşamın olduğu bilinmektedir.
B) Hepsi de karasal gezegendir.
C) Tamamında uydu bulunur.
D) Güneşe en uzak olan gezegen Mars'tır.

2

Barringer Krateri , Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Hila Çölü'nde bulunan büyük bir göktaşı krateridir. Çapı 1264 metre, derinliği yaklaşık 170 metre, kenarı 45 m yüksekliğinde ve Dünya'nın bilinen en büyük göktaşı krateridir.

Yeryüzü değişikliğine neden olan bu göktaşı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenebilir?

A) Başka bir gök cisminin bir parçası olabilir.
B) Oluşumu sırasında gökyüzünde oluşan ışığa asteroit kayması denir.
C) Atmosferden etkilenmeden yer yüzüne düşen bir göktaşıdır.
D) Güneş sistemindeki bütün gezegenlere benzer şekil oluşturur.

3 Aşağıdaki resimde güneş sisteminin bir modeli gösterilmektedir.

Buna göre 12. bölüm ile gösterilen kısım ile alakalı olarak;

I. Mars ve Jüpiter arasında yer alır.

II. Asteroit kuşağı olarak adlandırılır.

III. Güneş ile arasında kalan gezegenlerden biri de Satürn'dür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I. , II. ve III.

4 Güneş sisteminden 4 gezegen büyüklüklerine göre aşadaki gibi sıralanıyor.

Bu gezegenlerin Güneş'e olan uzaklarına göre sıralaması şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Merkür - Mars - Neptün - Jüpiter
B) Neptün - Jüpiter - Mars - Merkür
C) Merkür - Mars - Jüpiter - Neptün
D) Jüpiter - Neptün - Mars - Merkür

5 Aşağıda güneş sisteminde bulunan Merkür, Venüs, Mars ve Dünya görüntüleri verilmiştir.

Bu gezegenlerle ilgili olarak;

I- Merkür ve Mars'ın doğal uyduları bulunmamaktadır.

II- En büyüğü Venüs'tür.

III- İç gezegenler sınıfını oluştururlar.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I , II ve III

6 5 Haziran 2012'de Solar Dynamics Observatory (Uzay Teleskopu) Venüs'ün güneşin önünden geçişinin görüntülerini topladı. Bu olay yaklaşık 6 saat sürdü. Son geçiş 2004'te gerçekleşti ve bir sonraki 2117'ye kadar olmayacak.

Bu olay ila alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Dünyadan gözlemlenen bu alay diğer gezegen geçişleri ile de oluşabilir.
B) Eğer geçiş yapan gezegen Mars gezegeni olsaydı daha büyük bir şekilde gözlemlenirdi.
C) Görüntü dünyada bulunan bir gözlem evinden de net bir şekilde görülebilirdi.
D) Venüs'ün bu konuma gelebilmesinin nedeni dünya ile güneş arasında kalan bir konumu olmasıdır.


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Gezegenlerin kendi etrafında dönmesinde geçen süreye gezegen günü Güneş etrafında dönmesinde geçen süreye gezegen yılı denir.

Merkür Venüs Dünya Mars
Gezegen Günü 58.7 gün 243 gün 24 saat 24 saat 37 dakika
Gezegen Yılı 88 gün 225 gün 365 gün 687 gün

Verilen bilgilere göre;

I- Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları arttıkça güneş etrafında dolanma süreleri de artar.

II- Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları arttıkça Kendi etrafında dolanma süreleri de artar.

III- Güneş sistemindeki gezegenlerin dolanma ve dönme süreleri birbirinden farklıdır.

yukarıdaki sonuçlardan hangileri çıkartılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız III
D) II ve III

2 Gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların Güneş’in etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğuna Güneş Sistemi’ denir. Güneş sistemindeki gezegenler İç (Karasal) ve Dış (Gaz Yapılı) gezegenler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Buna göre;

I- İç (Karasal) gezegenler Merkür, Venüs ve Dünya’dır.

II - Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün Dış (Gaz Yapılı) Gezegenlerdir.

III -Güneş sistemindeki gezegenlerden Güneş’e en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün’dür.

yukarıdaki yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

3

  1. Yılın belirli dönemlerinde, Güneş doğmadan hemen önce, ya da battıktan sonra, çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Pek çok kimse, ona sabah ya da akşam yıldızı demektedir. Venüs doğal ısı ve ışık kaynağıdır.
  2. Satürn Güneş sisteminin Güneşten uzaklık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir.
  3. Gezegenler hem kendi ekseni etrafında dönerler. Hem de Güneş’in etrafında dolanırlar.

Güneş sistemi ve gezegenler ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

4

Büyüklük bakımından dördüncü sırada olan Neptün, Güneş’e en uzak gezegendir. Dünya’dan yapılan gözlemlerde Neptün’ün etrafında eşit olmayan yoğunlukta halkalar olduğu gözlemlenmiştir. Neptün’ün 13 uydusu bilinmektedir. Bunlardan Triton ve Nereid en çok bilinenlerdir. Neptün gezegeninin ortalama sıcaklığı – 218 °C’dir. Neptün Güneş etrafındaki dönüşünü 164 yılda tamamlamaktadır.

Neptün ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Neptün uydusu ve halkası olan bir iç gezegendir.
B) Uranüs’ün uydu sayısı Neptün’ün uydu sayısından fazladır.
C) Neptün halkaları olan Dış (Gaz Yapılı) bir gezegendir.
D) Neptün’ün ortalama sıcaklığı Venüs’ün ortalama sıcaklığından daha düşüktür.

5

Dünya , Venüs'ten daha büyük bir gezegendir.
D Y
Mars'ın halkası yoktur. Marsın uydusu vardır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıda verilenlerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yönünde ilerlenirse hangi kapıya ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

6


Efe
Güneş’e yakınlık bakımından beşinci gezegen hangisidir?
Uydusu olan gezegenlerin en küçüğü hangisidir?
Ece

Mete
Uydusu olan gezegenlerin en büyüğü hangisidir?

Güneş sistemi ile ilgili soru – cevap etkinliği için öğrenciler yukarıdaki soruları hazırlıyor. Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde soruların doğru cevapları verilmiştir?

Efe Ece Mete

A)JüpiterMarsSatürn
B)MarsSatürnJüpiter
C)JüpiterMarsJüpiter
D)UranüsJüpiterVenüs

7

Asteroit, ‘Uzay’da bir gezegenden daha küçük olan kayalık nesne’ olarak tanımlanıyor. Bazı bilimsel kaynaklar ise asteroitleri ‘uzay enkazı’ veya ‘Güneş sistemlerinin oluşumundan arta kalan parçalar’ olarak belirtiyor. Güneşimizin yörüngesinde yer alan milyonlarca asteroit bulunuyor. Bu asteroitlerin yaklaşık 705 bini, Mars ve Jüpiter arasında yer alan ‘Asteroit Kuşağı’nda yer alıyor. Asteroitler, yüzlerce kilometre genişliğinde olabiliyor. Güneş sisteminin en büyük asteroidi Ceres, 940 kilometrelik genişliğindedir.

Asteroitlerle ilgili olarak ;

I. Asteroitler gezegenden küçük gök cisimleridir.

II. Asteroitler sadece Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alır.

III. Ceres, Güneş sisteminin en büyük asteroididir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

8 Güneş sistemi ile ilgili bir etkinlik için Ece aklından bir gezegen tutuyor . Efe gezegenle ilgili aşağıdaki soruları soruyor.

  1. Soru : Uydusu var mı?
  2. Soru : Halkası var mı?
  3. Soru : Bilinen canlı yaşamı var mı?

Efe’nin sorduğu üç soruya da “Yok” diye cevap veren Ece’nin aklından tuttuğu gezegen aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Venüs
B) Mars
C) Jüpiter
D) Uranüs