VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÖDEVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda sindirim sistemindeki organlar resimde gösterilmiştir. Gösterilen bu sistemlerin adlarını kutucuklara yazınız.

 

a-

b-

c-

d-

e-

f-

g-

h-

ı-

2 Sindirim fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki çeşittir. Buna göre aşağıdaki tabloda fiziksel, kimyasal sindirimin ve ayrıca emilimin olduğu oranları işaretleyiniz.

 

Ağız Mide İnce
Bağırsak
Kalın
Bağırsak
Fiziksel Sindirim
Kimyasal Sindirim
Emilim

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Enzim Tükrük Yağların Midede Sindirim Mekanik Yutak Doğrudan Ağızda Karaciğer Emilim Villüs Pankreas Safra

1

Besinlerin hücre zarından geçebilmesi

ile ufak parçalara ayrılması gerekir.

2

Karbonhidratlar için sindirim

başlar

3

Ağızda başlayan kimyasal sindirim

sıvısı ile gerçekleşmektedir.

4

Proteinlerin kimyasal sindirimi

başlar.

5

Sindirimi tamamlayan maddelerin kana geçişi

yoluyla olur.

6

Besinlerin çiğneme ve ezme gibi eylemlerle parçalanmasına

sindirim denir.

7

Besinlerin

kullanılarak parçalanması olayına kimyasal sindirim denir.

8

Besinlerin kana karışması

adı verilen kanalcıklarda gerçekleşir.

9

sindirimi ince bağırsakta başlar

10

Mineral, su ve vitaminler

kana karışabilirler.

11

Yağların fiziksel sindirimi için

'de üretilen

suyu gerekmektedir.

12

Karaciğer ve

sinidirime yardımcı organlardır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Fiziksel sindirim besinlerin yüzey alanını genişleterek kimyasal sindirime yardımcı olur.
Safra sıvısı yağların sadece kimyasal sindirimini gerçekleştirir.
Besinlerin hücreye geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir.
Karbonhidratlar sindirilmeden kana karışabilen besinlerdir.
Villüslar ince bağırsağın iç yüzeyinde bulunan ince uzantılardır.

2

D Y
Midede bulunan düz kaslar devamlı olarak mideyi çalkalayarak besinleri bulamaç haline getirirler.
Mide yapısında bulunan asitler ile sadece kimyasal sindirim yapabilir.
Sindirim sisteminin en uzun organı ince bağırsaktır.
Pankreas öz suyu yağların kimyasal sindiriminden görevlidir.
Proteinlerin ilk kimyasal sindirimi tükrük enzimleri ile gerçekleşir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda sindirim sistemine ait bazı yapı ve organlar gösterilmiştir.

Karbonhidrat, protein ve yağın kimyasal olarak sindirime başladığı organ aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Karbonhidrat Protein Yağ

A)PRS
B)RSP
C)SPR
D)PSR

2 Aşağıda sindirim sistemine ait bazı yapı ve organlar gösterilmiştir.


Ağız

Anüs

Yemek
Borusu

Mide

Kalın
Bağırsak

Yutak

İnce
Bağırsak

Yediğimiz besinlerin sindirim kanalında izlediği yol sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)
B)
C)
D)

3 Aşağıda sindirim sistemine ait bazı yapı, organlar ve bunlara ait görevler aşağıdaki gibi verilmiştir.

Mide Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
Yemek Borusu Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
İnce Bağırsak Ay, kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlar?
Yutak

Organ ve görevleri arasında doğru eşlettirmeyi yaptıktan sonra hangi yapı açıkta kalacaktır?

A) Mide
B) Yutak
C) İnce Bağırsak
D) Yemek Borusu

4 Ferda ve Anıl besinlerin kimyasal sindirime etki eden maddeler hakkında araştırma yapmaktadır.

Ferda: Besinlerin kimyasal sindiriminde enzimlerin etkisini,
Anıl: Besinlerin kimyasal sindiriminde suyun etkisini araştırmak istiyor.

Buna göre Ferda ve Anıl yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini seçerlerse amaçlarına ulaşabilirler?

Ferda Anıl

A)I. ve IV.II. ve IV.
B)II. ve IV.I. ve II.
C)III. ve IV.II. ve IV.
D)I. ve II.II. ve IV.

5 Yediğimiz bir besinin sindirimi ile alakalı olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

  • Kimyasal sindirimi ağızda başlamaktadır.
  • Kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanmıştır.

Buna göre bu besin maddesi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Karbonhidrat
B) Protein
C) Yağ
D) Vitamin

6 Sindirim ile alakalı olarak;

  1. Vitaminler sindirime uğramadan kana karışırlar.
  2. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar.
  3. Besinlerin dişler yardımıyla parçalanması fiziksel bir sindirimdir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 3
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Öğretmenin sorduğu sorunun her bir doğru işaretlemesi 25 puan değerini taşımaktadır.

D Y
Yağların sindirimi midede başlar.
Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar.
Proteinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar.
Sindirim fiziksel ve kimyasal olarak iki farklı şekilde gerçekleşir.

Yukarıdaki gibi işaretleyen bir öğrencini bu puanlamaya göre kaç alması beklenir?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100

2 Aşağıda Sindirim sisteminin organları gösterilmiştir.

Buna göre besinlerin hem mekanik hem kimyasal olarak sindirildiği kısımlar hangileridir?

A) Ağız-Yutak-Mide
B) Ağız-Mide-İnce Bağırsak
C) Yutak- Yemek Borusu-Kalın Bağırsak
D) Mide-İnce Bağırsak-Kalın Bağırsak-Anüs

3 İnsan sindirim sisteminde sindirim; mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır.

Mekanik (fiziksel) sindirim çiğneme ve kas hareketleri ile besinlerin yüzey alanını büyütmeyi hedefler.
Kimyasal sindirim ise enzim adı verilen salgılar ile besinleri yapı taşlarına kadar ayırmayı hedefler.

Buna göre bu iki sindirim şekli için söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mide kasılıp gevşeyerek fiziksel bir sindirim sağlayabilir.
B) Ağız da dişler yardımıyla fiziksel sindirim yapılır.
C) Pankreas özsuyu ince bağırsakta besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir.
D) Safra salgısı yağların kimyasal sindirimini sağlar.

4 Aşağıda fiziksel ve kimyasal sindirimi göstermek amacıyla bir deney düzeneği hazırlanıyor.

Mide özsuyu, tükürük ve safra sıvısı eklenen yukarıdaki besinlerden hangileri kimyasal sindirime uğramıştır?

A) Yumurta ve kek
B) Kek ve zeytin yağı
C) Yumurta ve zeytin yağı
D) Yumurta, kek ve zeytin yağı

5 Midenin altında bulunan pankreas ürettiği özsuyu sayesinde kimyasal sindirime yardımcı olur.

Karbonhidrat, protein ve yağların sindirimine yardımcı olan pankreas özsuyu hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) İçerisinde birden fazla enzim bulunmaktadır.
B) Karbonhidrat, protein ve yağların sindiriminde rol oynar.
C) Pankreas özsuyu sayesinde kimyasal sindirime uğrayan besinler ince bağırsakta emilir.
D) Pankreas tarafından üretilen pankreas özsuyu besin sindiriminde yardımcı bir rol görür.

6 Pepsin, proteinleri parçalayan bir enzim olarak bilinmektedir. Fiziksel sindirimin kimyasal sindirime yardımcı olduğunu göstermek isteyen Ali öğretmen aşağıdaki düzeneği hazırlamıştır.

Kaplara bir yumurtanın iki yarısını birini parçalayarak, diğerini bütün halde koyduktan sonra pepsin enziminde bir süre bekletiliyor.

Bu deney ile alakalı olarak;

I. İki kapta da kimyasal sindirim gerçekleşmiştir.

II. Mide özsuyu kullanılarak da bu deney yapılabilirdi.

III. İkinci kapta daha fazla miktarda yumurtanın çözüldüğü görülür.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) I. II. ve III.

7 Bazı besinler sindirime uğramadan doğrudan kana karışır.

Aşağıdaki besinlerden hangisi doğrudan kana karışmaz?

A) Su
B) Proteinler
C) Vitaminler
D) Mineraller

8

Enerji verici besinler
Yağ
↓Ağırlıklı bulunur↓ ↓Ağırlıklı bulunur↓
PATATES

Verilen şemada ▲ ve ★ ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?

A)MineralBalık
B)KarbonhidratZeytin
C)ProteinEkmek
D)KarbonhidratMeyve suyu