VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÖDEVPEDİA 5

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda numaralanmış organların aşağıda harflerle belirtilmiş hangi yolla vücuttan hangi maddeyi attıklarını altta harfleri ile doldurunuz.

1 2
3 4

a. su, üre, tuz b. su, safra, besin atıkları c. su, tuz d. su, karbondioksit e. terleme f. idrar g. dışkı h. soluk verme

1.

yoluyla

atar
2.

yoluyla

atar
3.

yoluyla

atar
4.

yoluyla

atar

2 Aşağıda verilen vücut atıklarının hangi organlardan atıldığını bulunuz.

 

Üre
Su
Karbondioksit
Tuz
Besin Atıkları

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Nefron Böbreğin Üretra Tuz Safra Anüs Mesane Akciğer

1

Atılan dışkının içeriği besin atıkları, su ve

sıvısıdır.

2

İdrar vücutta terk edilene kadar sidik torbası diğer adıyla

'de bekletilir.

3

süzdüğü atıklar idrar olarak vücuttan atılırlar.

4

'lerin boşaltım sistemindeki görevi kanda bulunan karbondioksit ve suyu solunumla dışarı vermektir.

5

, kanı süzmekle görevli olan böbrek bölümüdür. Her böbrekte yaklaşık 1 milyon tanedir.

6

Terin içinde su,

ve bazı atık maddeler bulunur.

7

İdrarın vücut dışına atıldığı son yer

'dır.

8

Besin atıklarının vücut dışına atıldığı son yer

'dür.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Akciğerimiz terleme yoluyla su ve tuzun bir kısmından kurtulmamızı sağlar.
İdrarın yaklaşık %91-96'sı sudan oluşur.
Böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde boşaltım organlarıdır.
Vücuttan bulunan atık, zararlı ve fazla maddelerin uzaklaştırılmasına boşaltım denir.
Boşaltım vücutta sadece boşaltım sistemi tarafından gerçekleştirilir.

2

D Y
İdrar kesesi kaslı bir yapıya sahiptir.
Üreterler, böbrek ile idrar torbası arasında bulunan kas liflerinden oluşmuş boru şeklinde yapılardır.
Üretra, çok zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üre ve ürik aside dönüştürür.
Karaciğer, karbondioksit ve su buharının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan organdır.
Besin atıklarından sindirimden sonra vücuttan atılmasını ince bağırsak sağlar.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Boşaltım sistemi yapıları aşağıdaki numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre;

I. İdrarın oluşumunu sağlayan yapı

II. İdrarı idrar kesesine taşıyan yapı

özellikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

A) K ve N
B) K ve L
C) L ve M
D) M ve N

2 Boşaltım denildiğinde boşaltım sisteminin yanı sıra bu sisteme yardımcı olan organlar bulunmaktadır.

Boşaltım Sistemi
Organları
Boşaltıma Yardımcı
Organlar
1- Akciğer a- Deri
2- Böbrekler b- Kalın bağırsak
3- Üretra c- Mesane
4- Üreter d- Karaciğer

Tabloda boşaltım sistemi organları ve boşaltıma yardımcı organlar verilirken hata yapılmıştır.

Buna göre tabloda yapılan hatanın düzeltilmesi için hangilerinin yeri değiştirilmelidir

A) 2 ve d
B) 1 ve c
C) 1 ve a
D) 2 ve b

3 Böbreklere kanı getiren ve uzaklaştıran damarlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Bu damarlarla alakalı olarak;

I. Böbrek atar damarındaki kan temizdir ancak tuz, su ve üre temizlenmemiştir.

II. Böbrek atar damarındaki kan kirlidir ancak tuz, su ve üre miktarı temizlenmiştir.

III. Böbrek toplar damarındaki kan kirlidir ancak tuz, su ve üre miktarı temizlenmiştir.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

4 Öğretmenin verdiği aşağıdaki ödevi Kerim aşağıdaki gibi doldurmuştur.

Aşağıdaki uygulamada verilen organların vücuttan uzaklaştırdıkları maddeleri işaretleyiniz.
Su Tuz Üre CO2 Atık
Böbrek
Kalın Bağırsak
Deri
Akciğer

Kerim doldurmuş olduğu bu tabloda hangi organı eksiksiz bir şekilde dolmuştur?

A) Böbrek
B) Kalın Bağırsak
C) Deri
D) Akciğer

5 Boşaltım sistemi sağlık bir şekilde çalışmayan insanlarda hastadan alınan kanın, bir makine ve pompa yardımıyla diyaliz adı verilen bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken atık ve ve sıvı seviyelerinin ayarlanarak hastaya geri verilmesi gerekir.

Aşağıda bir diyaliz makinesinin çalışma şekli gösterilmiştir.

Buna göre bu sistemle alakalı olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atık maddelerin çok olduğu kan damar yolu açılarak diyaliz makinesine verilir.
B) Diyaliz makinesi kandaki üre ve fazla tuzu kandan uzaklaştırır.
C) Diyaliz makinesinde temizlenen kan damar yoluyla vücuda geri verilir.
D) Diyaliz makinesi böbreklerden daha iyi bir temizleme sağlarlar.

6

Deri Kesiti

Yukarıda verilen organ ile alakalı olarak;

I. Boşaltım sistemi organıdır.

II. Vücuttan su ve tuzu uzaklaştırır.

III. Sadece boşaltım görevi vardır.

söylenenlerden hangileri doğrudur.

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1

Vücudumuz için gerekli maddeleri beslenme yolu ile alırız. Bu maddeleri yaşamsal faaliyetlerimizde kullanırız. Tabi bunun sonucunda da atık maddeler oluşur. Bunula birlikte vücudumuza aldığımız maddelerin bir kısmını kullanamayız. Fazla alınan ve kullanılmayan bu artık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekir.

I. Artık ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

II. Boşaltım olayını sadece boşaltım sistemi organları gerçekleştirir.

III. Sindirim atıklarının atılmasında kalınbağırsak görev alır.

Boşaltım ile ilgili olarak yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

2

İdrarın yaklaşık %91-96'sı sudan oluşur. Kalan kısım genel olarak inorganik tuzlar, üre, organik bileşikler ve organik amonyum tuzları olarak tanımlanabilir.

İdrarın oluşumundan vücut dışına atılıncaya kadar yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A) BöbrekÜretraİdrar KesesiÜreter
B) BöbrekÜretraÜreterİdrar Kesesi
C) BöbrekÜreterÜretraİdrar Kesesi
D) BöbrekÜreterİdrar KesesiÜretra

3 Aşağıdaki şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar gösterilmiştir.

Bu yapı ve organlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Organların yerleri doğru gösterilmiştir.
B) İdrar kesesi ile üreterin yerleri değiştirilmelidir.
C) Üreter ile üretranın yerleri değiştirilmelidir.
D) Böbrek ile idrar kesesinin yerleri değiştirilmelidir.

4 Vücudumuzda boşaltımda görevli bazı organlarımızın şekilleri verilmiştir.

Her bir organın altındaki noktalı yerlere bu organın vücuttan uzaklaştırdığı atık maddeleri yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisini yazamayız?

A) Karbondioksit
B) Su
C) Amonyak
D) Üre

5 Vücudumuzda boşaltımda görevli bazı organlarımızın şekilleri verilmiştir.

Buna göre;

  1. Su
  2. Tuz
  3. Üre
  4. Karbondioksit

Maddelerinden hangileri verilen organlar tarafından ortak olarak vücuttan atılır?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 4
D) 1, 2 ve 3

6 Böbrek atardamarı ile böbreğe gelen kan, böbreklerde süzüldükten daha sonra böbrek toplardamarıyla burayı terk eder.

Bu damarlardan geçen kandaki oksijen, su ve üre miktarını aşağıdaki gibi grafik olarak gösterilmiştir.

Çizilmiş olan bu grafiklerle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Sadece su miktarını gösteren grafik doğru olarak gösterilmiştir.
B) Oksijen ve su miktarlarını gösteren grafikler doğru iken üre miktarı yanlış gösterilmiştir.
C) Oksijen ve üre miktarlarını gösteren grafikler doğru iken su miktarı yanlış gösterilmiştir.
D) Üç grafikte doğru şekilde gösterilmiştir.

7 Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruyu soruyor.

Böbreklerimizin sağlığını korumak için nelere dikkat etmeliyiz?

Buna göre öğrencilerin soruya verdikleri cevaplardan hangisi yanlıştır?

A) Belimizi, ayaklarımızı soğuktan korumalıyız.
B) Kişisel temizliğe dikkat etmeliyiz.
C) Bol tuzlu ve baharatlı besinler tüketmeliyiz.
D) Ağrılı idrar yapma vb. durumlarda vakit kaybetmeden doktora gitmeliyiz.

8 Aşağıda verilen tabloda atık maddeleri uzaklaştıran bazı organlar ve uzaklaştırdıkları maddeler işaretlenmiştir.

K L M N O
Deri
Akciğerler
Kalın bağırsak

Buna göre :

I. L ile sembolize edilen su olabilir.

II. M ile sembolize edilen karbondioksit olabilir.

III. K ile sembolize edilen tuz olabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III