KUVVET VE HAREKET ÖDEVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 6. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 6 KUVVET VE HAREKET KUVVET VE HAREKET 2 KUVVET VE HAREKET 3 MADDE VE ISI MADDE VE ISI 2

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak araçların süratlerini büyükten küçüğe sıralıydınız.

Araç Alınan Yol(km) Geçen Zaman(sa) Sürat(km/sa)
X 100 10

Y 250

50
Z

10 30
T 500

25
K 600 15

Süratlerin büyükten küçüğe sıralanışı:

>

>

>

>

2 Aynı doğrultuda ve yönde hareket eden bir cismin alınan yol ve zaman grafiği aşağıda gibi olduğuna göre alttaki saniyelerde cismin aldığı yolu ve süratlerini yazınız.

 

Toplamda alınan yol:
2.sn

4.sn

6.sn

9.sn

12.sn

Sürati:
2.sn

4.sn

6.sn

9.sn

12.sn

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Birimi Sürat Dengelenmiş Yolu Süratli km/sa Zamanı

1

Birim zamanda gidilen yola

denir.

2

Bir saatte 40 km yol giden bir araç ortalama 40

süratindedir.

3

Ortalama hızın alınan yola bölümüyle geçen

bulabiliriz.

4

Ortalama hız ile geçen zamanı çarptığımızda alınan

bulabiliriz.

5

Sürratin

km/sa veya m/sn kullanılabilir.

6

Aynı sürede aynı yolu daha kısa sürede tamamlayan araç daha

'dir.

7

Bir aracın süratinde bir değişme olmadan yoluna devam ediyorsa

kuvvetler etkisindedir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Birim zamanda alınan yola sürat denir.
Farklı süratte olan iki araç eşit sürede aynı yolu tamamlayabilir.
Yürüyen bir insanın süratini km/sa cinsinden değer vermek uygun olur.
4 saatte 200km yol alan bir kamyon 50km/sa hızıyla hareket etmiştir.
Farklı doğrultularda aynı sürede eşit miktarda yol alan cisimlerin hızları farklıdır.

2

D Y
Hızı dinamometre ile ölçeriz.
Aynı yolda giden iki aracın sürati fazla olanın eşit sürede aldığı mesafe daha fazla olur.
Bir cismin ne kadar yol aldığını bulabilmek için süratini bilmek yeterlidir.
Aynı yolu daha küçük bir sürede tamamlayan araç daha küçük bir hıza sahiptir.
Işık yılı olarak belirtilen bir sürat birimidir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Verilen kelimelerle anlamlı cümleler doldurmak için aşağıdaki uygulamada kelimeler doğru yerlerine yerleştiriliyor.

Kronometre Metre Terazi Sürat

  1. Kat edilmiş yolu ölçmek için kullanılır.
  2. Birim zamanda alınan yola denir.
  3. Geçen süre ile ölçülür.

Yukarıdaki uygulamada bütün kelimeler yerine yerleştirilince hangi kelime açıkta kalacaktır?

A) Kronometre
B) Metre
C) Terazi
D) Sürat

2 Aşağıda verilen tabloda bir bisikletlinin zaman içerisinde süratinde ki değişim gösterilmektedir.

Zaman (sa) 0 1 2 3 4 5
Sürat (km/sa) 0 30 30 30 30 30

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 30km/sa süratindedir.
B) 5 saat içerisinde 150 km yol almıştır.
C) Sürati sabittir.
D) Eşit zamanlı aralıklarla farklı miktarlarda yol alır.

3 Okula giden 3 öğrencinin yürüdükleri mesafe ve okula varma süreleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Gizem
5 saniye Aslı
10 saniye Meltem
15 saniye
⇐ 50 m ⇒ ⇐ 100 m ⇒ ⇐ 200 m ⇒

Buna bu öğrencilerin okula giderken ki süratleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Meltem > Aslı = Gizem
B) Meltem = Aslı = Gizem.
C) Aslı > Meltem = Gizem
D) Gizem > Aslı > Meltem

4 Aşağıda 4 farklı hareketin grafikleri verilmiştir.

Bu grafiklere bakılarak hangisinin diğerlerinden farklı bir süratte hareket ettiği söylenebilir?

A) a grafiği
B) b grafiği
C) c grafiği
D) d grafiğim

5 Aşağıda grafikte verilen Hakan ve Efe'nin araçları ile yaptıkları hareket grafik halinde gösterilmiştir.

Bu grafiğe bakarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) İkisinin hızları devamlı artmaktadır.
B) Hakan Efe'den daha hızlıdır.
C) 6. saatin sonunda Hakan daha fazla yol gitmiş olur.
D) 15. saatin sonunda Hakan 50km, Efe 30km yol almıştır.

6 Sabit sürat ile hareket eden araç ilk durumda aşağıdaki gibi 36km yok yapmıştır.

45. dakika 2 saat sonra
⇐ 36 km ⇒ ?? km ⇒

2 saatin sonunda bu araç kaç km yol almıştır?

A) 18
B) 72
C) 96
D) 102


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aynı yönde sabit sürat ile hareket eden X ve Y araçlarının aralarındaki mesafenin grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre;

I. X aracı hızlı olan araç ise Y'nin gerisinden başlamıştır.

II. X aracı hızlı olan araç ise Y'nin ilerisinde başlamıştır.

III. t2 zamanında hızlı olan araç yavaş olanı yakalamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Ali Arabayla A'dan çıkarak B, daha sonra C şehirlerine yolculuk etmektedir. Bu yolculukta yaptığı ortalama hızları aşağıda gösterilmiştir.

A 70km/sn
B 90km/sn
C

Buna göre Ali'nin yolculuğunda;

yol zaman grafiği hangisi gibi olabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Bir motosiklete ait yol zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

Grafiğe göre aşağıdaki soruların hangisini bulmamızın imkanı yoktur?

A) III. zaman aralığında cismin hızı ne olur?
B) Hangi zaman aralığında cisim durmuştur?
C) II. zaman aralığı tamamlandığında kaç km yol almış olur?
D) Hangi zaman aralığında durmuştur?

4 Birbirlerine doğru haraket eden K ve L kamyonları A noktasında bir araya geliyor.

K
A L
«300m» «100m»

Buna göre;

I. İki araçta aynı noktadan aynı doğrultuya doğru hareket ederse K ve L araçları arasındaki mesafe açılacaktır.

II. L aracının sürati K'dan fazladır.

III. K aracı birim zamanda daha fazla mesafe alacaktır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

5 500 metrelik koşu parkurunu Birol 10 dakikada, Kadir 20 dakikada, Murat 5 dakikada bitiriyorlar.

Birol
500m
Kadir
500m
Murat
500m

Buna göre Birol, Kadir ve Murat’nin süratlerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Birol > Kadir > Murat
B) Murat > Birol > Kadir
C) Kadir > Birol > Murat
D) Murat > Kadir > Birol

6 Sabit süratle giden K ve L araçları 6 saat sonra A noktasında karşı karşıya geliyor.

K
A L
«360km» «480km»

Buna göre araçların süratleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

K(km/sa) L(km/sa)

A)8060
B)6080
C)4020
D)2040

7 Aşağıda okula gitmekte olan 3 öğrencinin hareketleri hakkında bilgiler tablo şeklinde verilmiştir.

Öğrenci Mesafe Süre Sürat
Melih 250m 5dk 50m/dk
Ayşe 280m 3dk Xm/dk
Tuğçe Ym 8dk 50m/dk

Tabloya göre X ve Y yerine hangi rakamlar getirilmelidir?

X Y

A)50200
B)70400
C)35800
D)70200

8 Aşağıda bir araca ait alınan yol – zaman grafiği verilmiştir.

Buna göre a ve b yerine aşağıdaki sayılardan hangileri gelmelidir?

a b

A)616
B)416
C)418
D)618