BASİT MAKİNELER TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 K, L ve M yükleri aşağıdaki makara sistemlerinde dengede durmaktadır.

Buna göre cisimlerin ağırlıkları arasında bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Soruda sürtünme ve makara ağırlıkları ihmal edilecektir.)

A) K < L < M
B) M < L < K
C) K = L < M
D) K < L = M

2 Ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsenmeyen A ve B makaralarına bağlanan yük ve uygulanan kuvvetlerin grafiği aşağıdaki gibidir.

A B
Yük 20N 10N
Kuvvet 10N 10N

Tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) B sabit makaradır.
B) A makarasında yoldan kayıp vardır.
C) A makarasında yapılan işten kazanç sağlanmıştır.
D) B makarası bayrak direklerinde kullanılan makara çeşididir.

3 Aşağıdaki sistem şekildeki gibi dengede durmaktadır.

Sistem hakkında;

  1. Kuvvetten kazanç sağlanmıştır.
  2. Yoldan kazanç sağlanmıştır.
  3. Destek noktası yüke daha yakındır.
  4. Destek noktası kuvvete daha yakındır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4

4 Aşağıdaki yükler özdeş ve ağırlığı önemsiz kaldıraçlarla dengelenmiştir.

Buna göre bu yüklerin arasındaki ağırlık bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) K > S > M = Y
B) S > K > M = Y
C) M = Y > S > K
D) K > M = Y > S

5 Aşağıda bir dinamometreye bağlanmış bir çubuk K ve L yükleri şekildeki gibi dengelenmiştir.

Verilen sistemde dinamometrenin gösterdiği X değeri ve çubuğa bağlanmış olan K ve L cisimlerinin ağırlıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (Sistemde çubuğun ağırlığı ihmal edilecektir.)

X K L

A)60N30N30N
B)30N20N40N
C)60N40N20N
D)60N20N40N

6 Eğik düzlemde F kuvveti ile G ağırlığı denge durumunda tutulmaktadır.

Sistemin devamlı olarak dengede kalması sağlandığına göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlış bir yorum olacaktır?

A) Sistemde G ağırlığı azaltılırsa F kuvveti de azalacaktır.
B) Sistemde sadece a mesafesi azaltılırsa F kuvveti artacaktır.
C) Sistemde sadece b mesafesi azaltılırsa F kuvveti artacaktır.
D) Sistemde a ve b mesafeleri aynı oranlarda arttırılırsa F kuvveti değişmeyecektir.

7 Bir kutu üzerine yerleştirilen bir yol üzerinde M yükü şekildeki gibi yukarı çıkartılıyor.

Sistemde daha sonra yere temas eden a yüzeyi değiştirilerek b yüzeyi üstüne aynı sistem kuruluyor.

İkinci durumda yük yukarı çıkartılırken;

I- Kuvvet kazancı artar.

II- Uygulanan kuvvet artar.

III- Yapılan iş azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

8 Aşağıda bir çıkrık sistemi gösterilmiştir.

Çıkrık sisteminde aşağıda yapılan değişikliklerden hangisi kuvvet kazancını arttıracaktır?

A) R uzunluğunu kısaltmak.
B) r uzunluğunu kısaltmak.
C) P ağırlığını azaltmak
D) r uzunluğunu arttırmak.

9 Vidalar, aslında bir tür eğik düzlem olarak düşünülebilir. Bir vidanın spiral dişleri, eğik bir düzlem yüzeyi oluşturur. Somun (dişli kısım) bir eğik düzlem üzerinde hareket ederken, döndürülmesi veya hareket ettirilmesi, vidanın milini (eğik düzlem) hareket ettirir.

Vida adımı küçüldükçe, bir dönüş sırasında ilerleme miktarı artar. Yani, daha küçük bir vida adımı olan bir vida, bir dönüş sırasında daha fazla mesafe kat eder. Bu, vida adımının dönme ile doğrudan ilişkili olduğu anlamına gelir.

Verilmiş olan bilgilerden yola çıkacak olursak aşağıdaki bahsedilen vidalardan hangisi tahtada daha fazla yol alacaktır?

A) 4mm vida adımına sahip bir vida, 6 tur döndürülürse
B) 6mm vida adımına sahip bir vida, 4 tur döndürülürse
C) 8mm vida adımına sahip bir vida, 4 tur döndürülürse
D) 3mm vida adımına sahip bir vida, 8 tur döndürülürse

10 Merkezine sabitlenmiş bir kayış yardımı ile birbirine bağlı silindirik yapılara kasnak denir.

Aşağıdaki iki düzenekte T ve L kasnakları saat yönünde döndürülüyor.

Bu iki düzenek ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) I. düzenekteki bütün kasnaklar saat yönünde döner.
B) II. düzenekte M, N ve K kasnakları saat yönünün tersine döner.
C) I. düzenekte T ve Z aynı sayıda tur yapar.
D) II. düzenekte M ve N aynı sayıda tur yapar.