MEVSİMLER VE İKLİM TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5

Rtestpedia.png

1

İklim Hava
olayları
I Herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır. Button ok.svg
II Herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır. Button ok.svg
III Hava şartlarını inceler. Button ok.svg Button ok.svg
IV Kısa süreli değişimlerden etkilenmezken, uzun süreli değişimlerden etkilenir. Button ok.svg

Yukarıda tabloda iklim ve hava olaylarının özellikleri verilmiştir.

Buna göre yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV

2

Uzun süreli hava olaylarını ortalamasına iklim denir.
Aşağı sol icon 2.pngD YAşağı sağ icon 2.png
Hava olayları ile yapılan yorumlar kesinlik içerirler. İklim olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.
Aşağı sol icon 2.pngD YAşağı sağ icon 2.png Aşağı sol icon 2.pngD YAşağı sağ icon 2.png
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki şemada verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yönünde ilerlendiğinde hangi numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

3 Dünya’da görülen başlıca iklim türleri sıcak, soğuk ve ılıman olmak üzere üç türdür. Ülkemizde ise yükselti, denizellik, nem gibi birçok faktörün etkisiyle Akdeniz, Karadeniz ve karasal olmak üzere üç tip iklim görülmektedir.

İklim haritası işaretli şehirler.png

Türkiye’nin iklim haritası ile ilgili;

  1. Tüm şehirler farklı iklim bölgelerinde olmasına rağmen günlük ortalama hava sıcaklıkları eşit olabilir.
  2. A şehrinden B şehrine giderken anlık hava olayı değişimine rastlanabilir.
  3. C şehrindeki iklim yıllar içinde oluşurken A ve B şehri daha doğuda olduğu için bu şehirlerin iklimi kısa sürede meydana gelmiştir.
  4. 21 Haziran’da C şehri Akdeniz iklimi etkisine girer.

hangi yorum doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1 ve 3
D) 1 ve 4

4

Logotipo de TRT (2001-2012).jpg

TRT’de hava durumları sunulurken bölgeler ve illerdeki hava olayları ile ilgili;

I. Ankara yağışlı

II. Erzurum parçalı bulutlu

III. Karadeniz kış mevsiminde ılık ve yağışlı

ifadelerinden hangilerini duyabiliriz?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

5 Bir bölgede aşağıdaki hortum olayı görülmektedir. Hortumlar genellikle yerden yükselen bir girdap şeklinde gerçekleşir.

Tornado mesocyclone.jpg

Bu bölge ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bu bölgeden etrafa doğru rüzgar meydana gelir.
B) Oluşan hortumun bulunduğu bölge etrafındaki bölgelere göre daha sıcaktır.
C) Çevresine göre daha az yoğunlukta bir bölgede oluşur.
D) Yükselen hava hareketi bulut oluşumuna neden olur.

6 Aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda rüzgar etkili değildir?

A) Meltem
B) Hortum
C) Tsunami
D) Kasırga

7 Antarktika buzullarının yıllar içerisinde azalması aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Arctic sea ice loss animation.gif

Bu olay sonucunda;

I- Deniz seviyelerinde yükselme görülür.

II- Bir çok canlı türünün yaşam alanı daralır.

III- Buzulların erimesiyle sera gazı miktarı artar.

durumlarından hangileri gerçekleşebilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

8 I. Trakya’da bugün başlayacak olan kar yağışının yarın İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

II. İstanbul’da yoğun kar yağışının olma ihtimalinden dolayı deniz seferleri iptal edildi.

III. Marmara bölgesinde bu aylarda genel olarak yağışa pek rastlanmaz.

IV. Ancak Marmara bölgesinde bu hafta dolu yağışı beklenmektedir.

Yukarıda verilen gazete haberine göre hangileri hava durumu ve iklim ile ilgilidir?

Hava Durumu İklim

A)I, II ve IVYalnız III
B)I ve IIIII ve IV
C)I ve IVII ve III
D)III ve IVI ve II