MEVSİMLER VE İKLİM TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Dünya güneşin etrafında dönmektedir. Oluşan yörünge yatay kabul edilir. Dünya'nın ekvatoru ile bu yörünge tam olarak çakışmamaktadır (Bu çizgiler hayalidir). Ekvator ile yörüngenin birbirleri ile kesişme açısı 23° 27 dakikadır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğinin bir sonucu değildir?

A) 21 Aralıkta Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi başlarken, Güney Yarım Küre’de yaz mevsimin başlaması
B) Güneş’e doğru eğik olan yarım kürede Güneş tarafından aydınlanan bölgenin daha büyük olması
C) Dünya üzerinde farklı konumlara gelen ışığın açısı değişir. Dik ve dike yakın bölgelerde ışın sayısının daha fazla olması
D) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı sürekli değişir, örnek olarak Dünya Güneş’e en uzak konumdayken Kuzey Yarım Küre’de kış mevsiminin yaşanması

2 I. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi

II. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi

III. Dünya eksenin eğikliği

Yukarıdaki ifadelerden hangileri mevsimlerin oluşumunda etkilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıdaki şekilde Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasındaki konumları verilmiştir.

Ülkemiz bilindiği üzere Kuzey Yarım Küre'de yengeç dönencesi ile ekvator arasında olduğu bilinmektedir.

Buna göre 1., 2., 3. ve 4. konumlarında iken İstanbul şehrinde meydana gelen mevsimler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

1. 2. 3. 4.

A)YazSon
bahar
Kışİlk
bahar
B)Kışİlk
bahar
YazSon
bahar
C)İlk
bahar
Son
bahar
YaprakYaz
D)Son
bahar
KışYazİlk
bahar

4 I. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de Güneş ışınlarının geliş açıları küçülmeye başlar.

II. Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre’de Güneş ışınlarının geliş açıları küçülmeye, Kuzey Yarım Küre’de büyümeye başlar.

III. Bu tarihte Güneş ışınları ekvatora dik düşer.

Yukarıda açıklamaları verilen I, II ve III. bilgilerin eşleştirildiği tarihler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

I. II. III.

A)23 Eylül21 Aralık21 Mart
B)21 Haziran21 Mart23 Eylül
C)21 Haziran21 Aralık23 Eylül
D)21 Aralık21 Haziran21 Mart

5

  • Dünya’nın üzerindeki farklı konumlara düşen ışık miktarı yıl boyunca değişmezdi.
  • Dünya’nın her yerinde o yere ait özel değişmeyen mevsimler olurdu.
  • Gece – gündüz süreleri yıl boyunca aynı kalırdı.
  • Yıllık sıcaklık farkı ortadan kalkardı.

Mevsimler konusunu anlatan öğretmen, öğrencilerine yukarıdaki maddeleri sıralamış ve öğrencilerden doğru başlığı bulmalarını istemiştir.

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?

A) Ege: Dünya’nın 23o 27ı eğik bir açıyla kendi etrafında dönmesinin sonuçları
B) Aslı: Dünya’nın eksen eğikliğinin 23o 27ı’dan fazla olması durumunda karşılaşılabilecek durumlar.
C) Deniz: Dünya’nın eksen eğikliğinin 23o 27ı’dan daha az olması durumunda karşılaşılacak durumlar
D) Ahmet: Dünya’nın 23o 27ı bir eksen eğikliğine sahip olmadığı zaman karşılaşacak durumlar.

6

Türkiye ve Avustralya'da Temmuz ayı

Yukarıdaki resimde farklı yarım kürelerdeki ülkelerde farklı mevsimlerin yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
C) Türkiye’nin kutuplara daha yakın olması
D) Dünya ekseninin eğik olması

7 Dünyanın güneşe göre konumu aşağıdaki resimde gözlenmektedir.

Bu konuyla alakalı olarak;

  1. Ekvator üzerinde öğle vakti cisimlerin gölge boyu en küçüktür.
  2. Dönenceler üzerindeki bölgelerde gündüz süreleri eşittir.
  3. iki yarım kürede de ilkbahar başlangıcıdır.

hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1.
B) 1. ve 2.
C) 1. ve 3.
D) 1., 2. ve 3.

8 Aşağıda Dünya'nın iki farklı tarihteki yörüngesindeki konumu ve K, L ve M şehirleri gösterilmiştir.

Buna göre 21 aralıktan 21 marta kadar geçen sürede K, L ve M şehirlerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez.

A) M bölgesine düşen güneş ışınlarının açısı azalır.
B) K bölgesinde birim yüzeye düşen ısı miktarı artmaya başlar.
C) L bölgesinde gölge boyu azalmaya, M bölgesinde artmaya başlar.
D) L ve M bölgelerindeki gece sürelerindeki değişim miktarı aynıdır.