DNA VE GENETİK KOD TESTPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Her ikisi de eski NASA astronotları olan tek yumurta ikizleri Mark ve Scott Kelly uzayda seyahat eden tek kardeşler.

ISS year-long mission ( 1 yıl uzay görevi ) uzun vadeli uzay uçuşunun sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 11 aylık bir bilimsel araştırma projesiydi. Görev, özellikle Mars görevlerinin ilgi odağı olan uzun süreli uzay uçuşlarının sağlık üzerindeki etkilerine ışık tutmaya yardımcı olan NASA Twins çalışmasını desteklemesiydi. 12 Nisan 2019'da NASA , bir ikiz diğeriyle karşılaştırıldığında, DNA ve bilişteki değişikliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, uzun süreli birkaç değişiklik gösteren NASA İkizler Çalışmasından elde edilen tıbbi sonuçları bildirdi.

Görev kapsamında uzaya giden ikiz Mark Kelly, Scott Kelly'den daha zayıf bir durumda olmasına rağmen sağlığı gayet iyi durumdadır. Dünya'ya döndükten sonra normal kilolarına geri döndüğü gözlendi.

Verilen bilgilere göre ikiz kardeşler için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sahip oldukları kalıtım maddeleri birbirinin aynısıdır.
B) Sahip oldukları genlerin işleyişi değişmiştir.
C) Yaşanılan değişim modifikasyona örnektir.
D) Yaşanan değişim mutasyona örnek olarak verilebilir.

2 Aşağıda kedilerle alakalı olarak bazı mutasyon ve modifikasyon örnekleri verilmiştir.

Van kedilerinin en büyük özelliği iki gözünün farklı renkte olmasıdır.
Ragdoll cinsi kedilerin ilk dünyaya geldiklerinde beyaz olmalarına karşın soğukta kaldığı için uzul noktalarının gün geçtikçe gri bir renk aldığı görülür.
Normalden fazla sayıda parmakla dünyaya gelen kediler "polidaktil kediler" olarak adlandırılır.
Kediler renk genini X kromozomunda taşıdığından dolayı 3 renkli kedilerin neredeyse hepsi iki adet X kromozomu taşıyan dişileridir.

Yukarıda verilen örneklerin hangi renkte olanları mutasyon hangi renkte olanları modifikasyondur?

Mutasyon Modifikasyon

A)Mavi ve SarıYeşil ve Kırmızı
B)Mavi, Yeşil ve SarıKırmızı
C)Mavi ve YeşilKırmızı ve Sarı
D)Kırmızı ve SarıMavi ve Yeşil

3 Aşağıda verilen mutasyon ve modifikasyonları bulmamızı isteyen uygulama görüldüğü şekilde doldurulmuştur.

Mutasyon Modifikasyon
Sadece genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.
Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.
Neden olan etken ortadan kalkarsa canlı eski haline dönebilir.
DNA diziliminde bozulmalara neden olmaz

Doğru işaretlenmiş her işaretten 10 puan, yanlış işaretten ise puan alınmayan bu uygulamadan kaç puan alınmıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

4 Aşağıda kutuplarda yaşayan tavşan ve tilkinin resimleri verilmiştir.

Buna göre bu resimlerden aşağıda verilen sonuçlarından hangisi çıkarılır?

A) Benzer ortamda yaşayan farklı hayvan türlerinde benzer adaptasyonlar gerçekleşir.
B) Benzer ortamlarda yaşayan aynı hayvan türleri benzer adaptasyon gösterir.
C) Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür hayvanlar benzer adaptasyon gösterir.
D) Farklı ortamlarda yaşayan farklı tür hayvanlar benzer adaptasyon gösterir.

5

Yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptir ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyonlarla kimisi çekik gözlü, kimisi sarı saçlı kimisi siyah saçlıdır.

Yukarıda varyasyonun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Tür içinde sağladığı genetik çeşitlilik
B) Türler arasında sağladığı kalıtsal çeşitlilik
C) İnsanlarda mutasyon sonucu ortaya çıkması
D) Çevrenin etkisiyle ortaya çıkması

6 Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerindeki renkler birbirinden farklıdır.

Bu bilgi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bu durum canlının çevre şartlarına gösterdikleri adaptasyona örnektir.
B) Köpek balığının kamufle olmasını sağlamaktır.
C) Bu durum kalıtsal olmayıp bir sonraki nesile aktarılmamaktadır.
D) Bu özelliği ile daha kolay avlanmakta ve düşmanlarından korunabilmektedir.

7 Aslanlar hayatta kalabilmek için avlanmak, bizonlar hayatta kalabilmek için kaçmak zorundadırlar. Bu sebeple yüz binlerce yıl içerisinde iki türde de birçok farklı saldırı ve savunma yöntemi evrimleşmiştir. Bu mücadelede başarısız olanlar daima elenir.

Yukarıda verilen örnek ile aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Doğada zayıf olan bireyler elenir ve bunların yerine güçlü bireyler sağ kalır.
B) Bu elenme türü ile tür değişimi gerçekleşir.
C) Bu olaya doğal seleksiyon adı verilir, yani hayatta kalanlar hep güçlü ve doğa şartlarına uyum sağlayan canlılardır.
D) Bu olay canlı türü içinde bir seçilim olayıdır.

8 Çevresel faktörler, canlı hücrelerindeki canlılara ait özelliklerin ortaya çıkmasını sağlarken genleri ya da genlerin işleyişini değiştirir yani bazısı çevre şartlarından etkilenirken, bazıları etkilenmemektedir.

Aşağıda verilen canlılarda meydana gelen değişimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Himalaya tavşanlarının kulak ve kuyruklarının kışın siyah renkli, yazın beyaz renkli olması
B) Yetiştirilen fidelerin ışıklı ortamda yeşil renkli, ışıksız ortamda açık renkli olması
C) Ortanca ve kartopu bitkisinin asitli topraklarda yetişenin kırmızı, bazlı topraklarda yetişenin ise mavi çiçek açması
D) Deniz kaplumbağalarının kara kaplumbağalarından farklı olarak yüzmesini sağlayan palet şeklinde ayaklarının bulunması.