MADDE VE ENDÜSTRİ TESTPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Aşağıda kimyasal tepkime, atom modelleri ile gösterilmiştir.

Kimyasal Tepkime
+


Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkimelerde yeni atomlar oluşur.
B) Kimyasal tepkimelerde atom sayısında bir değişim olmaz.
C) Kimyasal tepkimelerde önce bağ kırılımı sonra yeni bağ oluşumu gerçekleşir.
D) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni madde, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz.

2 Aşağıda kimyasal tepkimeye giren ve oluşan bazı maddelerin miktarları verilmiştir.

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O
26 g 32 g 17 g ?

Bu tepkimeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) “?” yerine 58 g yazılmalıdır.
B) Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 58 g’dır.
C) Bu olayda hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu gerçekleşmiştir.
D) Besin maddesi (C6H12O6) oksijen gazı ile tepkime girmiştir.

3 X nötr atomu şekildeki Xn iyonuna dönüşüyor.


X

Xn

Buna göre bu değişim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) n değeri +2’dir.
B) Atom numarası değişmez.
C) Kimyasal özellik değişmez.
D) Fiziksel özellikleri değişir.

4 Kapalı bir kapta X ve Y maddeleri kullanarak gerçekleştirilen bir reaksiyonda madde kütlelerini değişimi aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) a değeri 37 olmalıdır.
B) Tepkimede ürün Z maddesidir.
C) Y maddesi tamamen tükenmiştir.
D) Tepkime sonunda kütle korunmamıştır.

5

C2H4 + 302→2CO2 + 2H2O

Yukarıda verilen tepkime denklemi ile ilgili;

I. C2H4 ve O2’nin özelliklerini taşımayan, yeni maddeler olan karbondioksit ve su açığa çıkmıştır.

II. Girenler kısmı dört molekülden, ürünler kısmı dört molekülden oluştuğu için toplam molekül sayısı korunmuştur.

III. Organik maddelerin yanma tepkimesidir. Çünkü sonunda karbondioksit ve su açığa çıkmıştır.

aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

6 Suyun yapısında hidrojen ve oksijen atomları bulunmaktadır. Yani su: hidrojen ve oksijen gazlarını bir araya gelmesiyle oluşur. Oksijen gazı yakıcı, hidrojen gazı yanıcı iken su molekülü söndürücüdür.


+
2H2 + O2 2H2O

Buna göre yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Su kendini oluşturan maddelerden farklı kimyasal özelliklere sahiptir.
B) Atom sayıları korunmuştur.
C) Molekül sayısı korunmuştur.
D) Hidrojen ve oksijen molekülleri arasında bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur.

7 İki farklı maddenin renksiz sulu çözeltileri karıştırıyor ve aşağıdaki gibi gözlemler altına yazılıyor.

Renksiz X çözeltisi Renksiz Y çözeltisi Gaz çıkışı oldu renk oluştu.

Bu gözlemlere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

A) Çökelti oluşmadığı için fiziksel bir değişimdir.
B) Kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.
C) Yeni bir madde oluşmuştur.
D) X ve Y maddeleri özelliklerini kaybetmiştir.

8


Hakan
 • Kalemin ucunun açılmasa
 • Demirin paslanması
 • Gözlüğün kırılması
 • Yağmur suyundan içme suyu elde edilmesi
 
 • Bitkilerin besin üretmesi
 • Rüzgarın yaprakları uçurması

Gizem
 

Murat
 • Civanın dondurulması
 • Tuzun suda çözünmesi
 • Mumun erimesi
 • Yeşil yaprağın sararıp solması
 
 • Kesilen elmanın kararması
 • Elmadan sirke yapımı
 • Bakır telden elektrik geçmesi

Tarık
 

Her öğrencinin kartlara söylemiş olduğu örnekler incelendiğinde hangi öğrencinin kimyasal değişim örneklerinin, fiziksel değişim örneklerine oranı diğerlerinden daha fazladır?

A) Hakan
B) Gizem
C) Murat
D) Tarık