MADDE VE ENDÜSTRİ TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Maddenin yapıtaşında herhangi bir değişiklik olmadığı durumlar fiziksek değişim olarak belirtilir.

+ =

Yukarıda ilk iki kaptaki maddeler daha sonra 3. kapta şekildeki gibi bir araya gelmekte.

Gerçekleşen bu değişim;

I. Su ve tuzun karıştırılması ile tuzlu suyun elde edilmesi

II. Sodyum ve klorun tepkimesi sonucu tuzun oluşması

III. Demirin oksijenle etkileşimi sonucu paslanması

IV. Hamurun mayalanması

verilenlerden hangisi veya hangileriyle benzerdir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV

2 Aşağıda yanmakta olan bir mum gösterilmiştir.

Mumdaki değişimler için;

I. Fitil kısmında maddenin tanecik yapısı değişmektedir.

II. Mumum eridiği kısımda yeni madde oluşumu gözlenir.

III. Mumun saçmakta olduğu ışık kimyasal değişim gerçekleştiğini gösterir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Berk fiziksel ve kimyasal değişim örnekleri vermek üzere aşağıdaki listeleri hazırlamıştır.

Fiziksel Değişim Örnekleri Kimyasal Değişim Örnekleri
Kağıdın yırtılması Ekmeğin küflenmesi
Demirin paslanması Kesilen elmanın kararması
Suyun donması Demirin erimesi

Listeleri gösteren Berk’e öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

A) Konuyu oldukça iyi anlamışsın.
B) Paslanma maddenin iç yapısında değişime neden olur. Demirin erimesi ise fizikseldir.
C) Küflenme yalnızca maddenin dış görünüşünde değişime neden olduğundan fizikseldir.
D) Demirin paslanması ve kesilen elmanın kararması örneklerinin yerlerini değiştirmelisin.

4 Bir grup öğrenci laboratuvar ortamında iki farklı madde üzerinde işlem yapıyor.

  1. maddeye X işlemini uyguladıklarında ışık ve gaz çıkışı ile birlikte katı atık madde oluştuğunu gözlemliyorlar.
  2. maddeye Y işlemini uyguladıklarında ise maddede yalnızca hacim değişimi gözlemliyorlar.

Yapılan işlemler ve sonuçları ile ilgili yargılarından hangisi doğrudur?

A) X ve Y ısıtma işlemi olabilir.
B) 1. madde kimyasal değişime 2. madde ise fiziksel değişime uğramıştır.
C) 2. madde öz kütlesi değişik başka bir maddeye dönüşmüştür.
D) 1. madde başlangıçtaki molekül yapısı korunmuştur.