DNA VE GENETİK KOD TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5

Rtestpedia.png

1 I. Baskın genler küçük harf ile gösterilir.

II. Baskın genler sadece saf dölle kendi özelliğini gösterebilirler.

III. Bir genotipte çekinik bir karakter varsa mutlaka fenotipte kendini gösterir.

Yukarıdaki ifadelere bakıldığında hangilerinin yanlış olduğu söylenebilir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Aşağıda 2 tanesi uzun ve bir tanesi kısa boylu bir bezelye bitkisine ait genotipleri verilmiştir.

Fasulye bitkisi mendel 2.png Fasulye bitkisi mendel 2.png Fasulye bitkisi mendel 1.png
Aa AA aa

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) "Aa" homozigot döldür.
B) Baskın olan kısa boy genidir.
C) "A" geni uzun boy genini belirtir.
D) Melez döller çekinik özelliği gösterir.

3 Bezelyelerin çaprazlamasından meydana gelen 1. ve 2. kuşak döller aşağıda gösterilmiştir.

Başlangıçta Fasulye mendel 3.png
Saf yeşil
tohumu
Çarpı icon 1.png Fasulye mendel 4.png
Saf sarı
tohumu
1. Kuşak Fasulye mendel 4.png Çarpı icon 1.png Fasulye mendel 4.png
2. Kuşak Fasulye mendel 4.png
?
Fasulye mendel 4.png
?
Fasulye mendel 4.png
?
Fasulye mendel 3.png
?

Buna göre 2. kuşakta oluşabilecek ;

  1. Saf sarı tohumlu bezelye
  2. Saf yeşil tohumlu bezelye
  3. Melez sarı tohumlu bezelye

çeşitlerden hangileri oluşabilir.

A) Yalnız 2
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

4 Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerın siyah ve sarı saç rengine ait genotip bilgileri verilmiştir.

Aile ağacı örnek.png

Buna göre;

I. Anne ve babanın genotiplerinde sarı saç geni kesinlikle bulunmaktadır.

II. Annenin saç rengi bakımından genotipi homozigot olabilir.

III. Genotipi yazılmayan diğer oğul bireylerin fenotipi kesinlikle siyahtır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

5 Bezelye çaprazlamalarında genotipi verilen bitkilerden oluşabilecek döllerin ihtimali aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Pembe Çiçekli fasulye bitkisi.png
SS
Çarpı icon 3.png Pembe Çiçekli fasulye bitkisi.png
ss
Eşittir icon 3.png Fasulye tanesi mendel 1.pngFasulye tanesi mendel 1.pngFasulye tanesi mendel 1.pngFasulye tanesi mendel 1.png
Sarı tohumlu bezelye
Pembe Çiçekli fasulye bitkisi.png
Ss
Çarpı icon 3.png Pembe Çiçekli fasulye bitkisi.png
ss
Eşittir icon 3.png Fasulye tanesi mendel 1.pngFasulye tanesi mendel 1.png
Sarı tohumlu
bezelye
Fasulye tanesi mendel 2.pngFasulye tanesi mendel 2.png
Yeşil tohumlu
bezelye
Pembe Çiçekli fasulye bitkisi.png
Ss
Çarpı icon 3.png Pembe Çiçekli fasulye bitkisi.png
ss
Eşittir icon 3.png Fasulye tanesi mendel 1.pngFasulye tanesi mendel 1.pngFasulye tanesi mendel 1.png
Sarı tohumlu
bezelye
Fasulye tanesi mendel 2.png
Yeşil tohumlu
bezelye

Buna göre;

I. Saf döl bezelyelerinin çaprazlanmasıyla aynı fenotipe sahip canlılar oluşur.

II. Melez döl bezelyelerinin çaprazlanmasıyla farklı fenotipe sahip canlılar oluşur.

III. Melez döl ve saf döl bezelyelerinin çaprazlanmasıyla baskın fenotipe sahip canlılar oluşur.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

6 Akraba evliliği, zararlı baskın gen ve çekinik gen üst üste gelerek çakışması olasılığını artırdığından genetik hastalıkların görülmesine yol açabilir. Bunların çocuklukta görülmesi için anne ve babanın her ikisinin de en azından bir zararlı çekinik gene sahip olması gerekir. Dolayısıyla akraba evlilikleri; aynı gen yapısına sahip olan ailede, çekinik genlerin birbirleriyle karşılaşma olasılığını artıracaktır.

Soy ağacı hastalıklı örnek.png

Yukarıda verilen soy ağacında anne ve babanın akraba olduğu bilindiğine göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Baba kesinlikle hastalık geni taşımaz
B) Ahmet'in kardeşleri kesinlikle hastalık geni taşımazlar.
C) Ahmet'in hasta olmasına anneden gelen gen neden olmuştur.
D) Ahmet'in hasta olmasına anne ve babadan gelen genler neden olmuştur.

7 Bezelye çaprazlamalarında sarı renkteki tohum geni her zaman baskın gendir.

Aşağıda farklı genotiplerdeki fasulye tohumları ile 3 farklı çaprazlama yapılıyor.

1. Çaprazlama 2. Çaprazlama 3. Çaprazlama
Fasulye tanesi mendel 1.png X Fasulye tanesi mendel 1.png Fasulye tanesi mendel 1.png X Fasulye tanesi mendel 2.png Fasulye tanesi mendel 2.png X Fasulye tanesi mendel 2.png

Bu çaprazlamalar ile alakalı aşağıda yapılan yorumlardan hangisi kesin olarak yanlıştır denilebilir?

A) En az fenotip çeşitliliği 3. çaprazlama olabilir.
B) 3. çaprazlanan tohumlar kesinlikle saf döldür.
C) 1. çaprazlamada %100 aynı fenotipte bezelyeler oluşacaktır.
D) 2. çaprazlamada iki farklı fenotipe sahip bezelye oluşma ihtimali vardır.

8 Mor çiçekli ve beyaz çiçekli fasulye bitkilerinde mor renk çiçek geninin baskın olduğu bilinmektedir. A, B, C ve D çiçekleri şekildeki gibi çaprazlandığında iki adet beyaz çiçek elde edildiği gözlenmiştir.

A B C D
Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png
Mor
Çiçek
Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png
Beyaz
Çiçek
Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png
Mor
Çiçek
Pembe Fasulye Çiçeği mendel.png
Mor
Çiçek
Aşağı sağ icon 4.png Aşağı sol icon 4.png Aşağı sağ icon 4.png Aşağı sol icon 4.png
Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png
Beyaz
Çiçek
Beyaz Fasulye Çiçeği mendel.png
Beyaz
Çiçek

Buna göre bu çaprazlamalarla alakalı olarak;

I. A ve B bezelyelerinin genotipleri bilinebilir.

II. A bezelyesindeki beyaz çiçek geni yavru bireye aktarılmamıştır.

III. C ve D bezelyeleri genotipinde iki renk çiçek genini de barındırır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III