DNA VE GENETİK KOD TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Bir DNA zincirinde Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin belirli kurallar çerçevesinde bağ kurabilmektedirler. DNA'nın iki zincirini birbirine bağlayan bu bağlar organik bazın çeşidine göre 2'li yada 3'lü olabilmektedir.

Yukarıda görüldüğü üzere organik bazlar arasında 3'lü bağ kurulduğuna göre 1 ve 2 ile numaralandırılmış bazların isimleri nelerdir?

1 2

A)AdeninGuanin
B)TiminAdenin
C)GuaninSitozin
D)AdeninTimin

2 DNA eşleşmesi sırasında gerçekleşen olaylar bir hayvan emojesiyle eşleştirilerek verilmiştir.

Aynı yapıda iki DNA molekülü oluşur.
DNA zinciri bir fermuar gibi ayrılmaya başlar.
Sitoplazmadaki nükleotidler çekirdeğe girer.
Her bir zincirin karşına uygun nükleotidler yerleşmeye başlar

Olayları gerçekleşme sırasına göre dizdiğimizde emojiler nasıl bir sıra alırlar?

A)
B)
C)
D)

3 Aşağıda baz ıcanlıların kromozom sayıları verilmiştir.

Tür Kromozom
Sayısı
İnsan 46
Soğan 16
İnek 78
Moli Balığı 46
Eğrelti Otu 500

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Kromozom sayısının farklı olması onu başka bir tür yapar.
B) Canlı ne kadar büyükse kromozom sayısı o kadar fazladır.
C) Kromozom sayısı fazla olan canlılar daha gelişmiştir diyemeyiz.
D) Bitkilerin kromozom sayıları hayvanlara oranla daha fazladır.

4 Aşağıda DNA'nın ufak bir parçası model olarak gösterilmiştir.

Gösterilen bu parça için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Toplamda 8 adet nükleotidden oluşmuştur.
B) Bütün organik baz çeşitlerini yapısında bulundurur.
C) Şeker sayısı organik baz sayısından fazladır.
D) Her nükleotidinde bulunan şeker ve fosfat sayısı aynıdır.

5 Bir DNA'nın sadece bir zincirinde bulunan organik bazların miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Verilenlere göre aşağıdaki hangi soruların cevabını bulamayız?

A) DNA'nın kendini eşlemesi için gerekli baz sayısı nedir?
B) DNA'da bulunan toplam fosfat ve şeker sayısı nedir?
C) DNA içerisinde bulunan gen bölümlerinin miktarı nedir?
D) DNA'nın içerisinde bulunan toplam baz sayısı nedir?

6 Hücre içerisinde yer alan kalıtsal bilgilerin aktarılmasını sağlayan yapılar aşağıda verilmiştir.

Bu yapılar ile alakalı olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) K, ökaryot hücrelerde çekirdekte bulunur.
B) L, hücre bölünmesi öncesi kendini eşler.
C) M, L'nin en küçük yapı birimidir.
D) N'nin sayı ve dizilimdeki farklılıkları canlılar arası tür değişikliğine sebep olur.

7 İnsan hücresindeki DNA günde en az 500 kez hasar görmektedir.

Bir gendeki mutasyonlar DNA’daki yanlış baz eşlenmesi, karşılıklı bulunan bir nükleotid çiftinin yer değiştirmesi gibi olabilir.

Buna göre aşağıda verilen DNA’lardan hangisinde ya da hangilerinde mutasyon meydana gelmiştir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, V ve VI

8

İnsan hücresinde bütün özelliklerini şifreleyen kodlar vardır. Bu kodlar insanda DNA dediğimiz yapıda mevcuttur ve her hücrede aynı şekilde bulunur ama görevleri birbirinden farklıdır. Akciğerin görevini anlatan kod aynı şekilde mide ya da sinir hücresinde bulunur. Yani her hücrede bütün genetik özellikler olduğu gibi mevcuttur.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) DNA’da insanların sahip oldukları özellikler kodlar halinde saklanmaktadır.
B) İnsanın farklı dokularında aynı sayıda özdeş DNA bulunur.
C) Her dokunun sahip olduğu gen miktarı farklıdır.
D) Her dokunun görevinin farklı olmasının sebebi her doku DNA’nın farklı bölgelerini kullanmasındandır.