MADDE VE ENDÜSTRİ TESTPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Aşağıda bazı ayıraçların asit ve bazlarda renk değişimlerini gösteren tablo verilmiştir.

Belirteç Asitte Bazda
Turnusol Kağıdı Kırmızı Mavi
Metil Oranj Kırmızı Sarı
Fenolftalein Renksiz Pembe
Kırmızı Lahana Suyu Kırmızı Mavi
1. uygulama: kırmızı turnusol kağıdı KOH çözeltisine, Mavi turnusol kağıdı H2SO4 çözeltisine batırılıyor.
2. uygulama: KOH çözeltisine fenolftalein ekleniyor.
3. uygulama: Portakal suyuna metil oranj damlatılıyor.

Yapılan işlemlerin sonuçları hakkında aşağıda yapılan gözlemlerin hangisi yanlıştır?

A) 2. uygulamada çözelti pembe renk almıştır.
B) Her 3 uygulamada da renk değişimi olur.
C) 3. uygulamada renk değişimi gözlenmez
D) 1. işlemde turnusol kağıtlarının renkleri değişmiştir.

2 Asit yağmurları ile ilgili;

I. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan CO2, SO2 ve NO2 gibi hava kirliliğine sebep olan gazlar atmosfere verilir.

II. Asit yağmurlarına yanardağların atmosfere püskürttüğü kül ve dumanda etki eder.

III. Havadaki su buharı fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar ile kimyasal tepkimeye girerek nitrik asit, sülfirik asit ve karbonik asitler meydana gelir.

verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerinin pH değerleri verilmiştir.

MADDE K L M N
pH Değeri 1 7 8,3 13

Buna göre,

I. K maddesi mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir.

II. L maddesi nötr yapıdadır.

III. M maddesi, N maddesine göre zayıf baz özelliği gösterir.

IV. K maddesi metal kapta saklanmalıdır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IV
B) II ve IV
C) I ve III
D) I, II ve III

4X sıvısı Y sıvısı

Yukarıdaki resimlerde X ve Y sıvısına turnusol kâğıdı batırıldığında renk değişimleri gösterilmiştir.

Buna göre X ve Y sıvıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X ve Y sıvılarının sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
B) Y sıvısının pH değeri, 7–14 arasındadır.
C) X sıvısı kuvvetli bir bazdır.
D) Mutfak tezgahındaki mermere dökülen X sıvısı mermeri aşındırır.

5 Asitler metaller ile tepkimeye girerek metalin aşınmasına ve tepkime sonucu hidrojen gazı çıkışına neden olurlar.


45g H2SO4
I.

15g Alüminyum
II.

55 g
III.
Yukarıda 45g H2SO4 ve 15g Alüminyum karıştırılarak tepkimeyi tamamlaması bekleniyor. Tepkimenin tamamı tamamlandığında III. kap ölçülüyor ve karışımın 55g olduğu gözleniyor.

Yapılan bu deneyde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Asit ve metaller kimyasal olarak tepkime gerçekleştirirler.
B) Tepkime sırasın 5g hidrojen havaya karışmıştır.
C) Tepkime sonucu oluşan yeni maddenin pH değeri 7'den büyüktür.
D) Alüminyum yerine çinko kullanılmış olsa aynı sonuçlar gözlenebilirdi.

6

X

Y

Yukarıdaki saf su bulunan kaplara şekildeki gibi X, Y maddeleri eklenince pH grafiği şekildeki gibi olmaktadır.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Saf suya eklenen X maddesi asit olabilir, çünkü pH miktarı azalmıştır.
B) X maddesi NH3, Y maddesi ise CH3COOH olabilir.
C) Saf suya eklenen Y maddesi baz olabilir, çünkü pH miktarı artmıştır.
D) X maddesi eklendikten sonra mavi turnusol kağıdına etki eder: Y maddesi eklendikten sonra kırmızı turnusol kağıdına etki eder.