MADDE VE ENDÜSTRİ TESTPEDİA 5

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 BASINÇ MADDE VE ENDÜSTRİ MADDE VE ENDÜSTRİ 2 MADDE VE ENDÜSTRİ 3 MADDE VE ENDÜSTRİ 4 MADDE VE ENDÜSTRİ 5 BASİT MAKİNELER

1 Aşağıdaki K ve L kaplarında bulunan sıvılar 20oC 'den 50oC 'ye özdeş ısıtıcılar kullanarak çıkarılıyor.

100ml


K
100ml


L

Buna göre;

I. L kabı daha fazla ısı almıştır.

II. İki kaba da aynı miktarda ısı verilmiştir.

III. K kabını 50oC 'ye getirmek için daha fazla zaman harcanmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Aşağıdaki saf K ve L maddeleri eşit kütlelidir.

Özdeş ısıtıcılar ile ısıtıldığına göre;

I. K ve L maddeleri aynı cins maddedir.

II. L'nin erime ısısı daha küçüktür.

III. K ilk durumda katı haldedir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda bazı maddelerin öz ısıları verilmiştir.

Madde , Öz Isı
Su 4,18
Cıva 0,12
Alkol 2.4
Demir 0,45

Tabloya göre aynı miktarda alınan bu maddelerden özdeş ısıtıcılarla hangisinin daha önce ısınması beklenir?

A) Su
B) Cıva
C) Alkol
D) Demir

4 Eşit kütlede farklı sıcaklıktaki cam ve demir bilyeler farklı miktarlarda alınarak aynı sıcaklığa sahip olana kadar ısıtılıyor.

Verilen Isı Demir bilye sayısı Cam bilye sayısı
Farklı miktarlarda
Aynı miktarlarda

Verilen ısının miktarı belirtilen iki sonuç için hangi sonucu çıkartmak doğru olur?

A) Soğumaya bırakıldığında cam bilye daha çabuk soğur.
B) Demir bilyenin birim zamandaki sıcaklık değişimi daha azdır.
C) Demir bilyenin öz ısısı daha küçüktür.
D) Cam bilyenin yoğunluğu daha küçüktür.