ELEKTRİK DEVRELERİ SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Paralel Atar Seri Gerilim Paylaşır Ampermetre Voltmetre Akımı Azalır Üreteç Kapalı

1

elektrik akımını ölçmek için kullanılır.

2

Pil ve ampuller devreye bağlanırken

ve

şeklinde bağlanabilirler.

3

Devreye seri olarak bağlanan ampul sayısı arttıkça parlaklık

.

4

Devreye seri olarak bağlanan pil sayısı arttıkça parlaklık

.

5

Elektrik yüklerini kabloda olan dolanımı

oluşturur.

6

Bir devrede dolanan akım arttıkça tellerde oluşan

de artar.

7

Devredeki enerjiyi sağlayan kaynağa

denir.

8

Ampuller özdeş ise paralel bağlandıklarında devredeki akımı

.

9

çalışabilmesi için mutlaka devreye paralel bağlanmalıdır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Bir devrede akım şiddeti artmış ise gerilimde artmıştır.
Bir devrede seri bağlı pil sayısı arttıkça gerilimde artar.
Özdeş iki ampul devreye paralel bağlanırsa parlaklıkları aynı olur.
Özdeş iki ampul devreye seri bağlanırsa parlaklıkları artar.
Paralel bağlı devrelerde ampullerin bir tanesini kablosu bağlantı yerinden koparsa bütün ampuller söner.

2

D Y
Eğer devredeki anahtar açılırsa devre çalışmaya başlar.
Uç uça eklenerek bağlanmış ampuller seri bağlanmış olur.
Bir akımın geçtiği tel ne kadar ince ise o telin direnci o kadar fazla olur.
Basit bir elektrik devresinde ampul, kablo ve anahtar olması yeterlidir.
Ampullerin paralel bağlandığı bir devreye bir tane daha ampul bağlanırsa ampullerdeki ışık şiddeti değişmez.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Özdeş K, L ve M ampulleri en yüksek ışığı verebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi devreye bağlanmalıdır?

A) K ve L seri, M ise bunlara paralel bağlanırsa.
B) Bütün ampuller paralel bağlanırsa.
C) Bütün ampuller seri bağlanırsa.
D) K ve M paralel, L ise bunlara seri bağlanırsa.

2 Özdeş ampullerle oluşturulmuş aşağıdaki devreye farklı işlemler yapılmaktadır.

  1. İşlem: Lambalardan biri çıkarılıyor.
  2. İşlem: Devreye bir tane daha paralel ampul ekleniyor.

Devredeki ampul parlaklığı yapılan işlemlere göre nasıl değişmektedir?

1. İşlem 2. İşlem

A)ArtarDeğişmez
B)DeğişmezDeğişmez
C)ArtarAzalır
D)SönerAzalır

3 Özdeş pil, amper ve ampullerle oluşturulmuş aşağıdaki devreler kurulmuştur.

Bu deney düzenekleri ile alakalı olarak;

  1. Deney:Seri lamba sayısı arttıkça devreden geçen akım azalır.
  2. Deney:Seri lamba sayısı arttıkça lambaların parlaklığı azalır.
  3. Deney:Devredeki pil sayısı arttıkça devreden geçen akım artar.

yukarıdaki deneylerden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız 1.
B) Yalnız 2.
C) 1. ve 2.
D) 1. ve 3.

4

DEVRE AKIM GERİLİM
K 10 30
L 12 60
M 25 75

Verilen tabloya göre aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) K devresindeki ampul en fazla ışık veren olacaktır.
B) K ve M deki dirençler aynıdır.
C) L devresindeki ampul en fazla ışık veren olacaktır.
D) L devresi en az dirence sahiptir.

5

1. Öğretmen: Elektronların pozitif kutuplardan negatif kutuplara yaptığı hareket olarak düşünülür.
2. Öğretmen: Maddelerin elektrik akımına karşı göstermiş olduğuzorluktur.
3. Öğretmen: Devrede iki nokta arasındaki potansiyel farktır.

Yukarıda 3 öğretmenin yapmış olduğu 3 farklı tanım aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1. Öğretmen 2. Öğretmen 3. Öğretmen

A)AkımDirençGerilim
B)DirençAkımGerilim
C)GerilimAkımDirenç
D)DirençGerilimAkım

6

Özdeş lamba ve anahtar kullanılan yukarıdaki devre ile alakalı olarak;

I- Devrede hiç bir lamba ışık vermeyecektir.

II- a anahtarı kapatılırsa bütün lambalar yanmaya başlayacaktır.

III- a anahtarı kapatılması halinde en parlak ışık verecek olan ampul K ampulüdür.

IV- a anahtarı kapatılır, b ve c anahtarları açılırsa devrede en K ampulünün ışık miktarı artacaktır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) I , II , III ve IV