SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Elektron Yörüngesi Proton Kimliğini Atom Altı Demokritos Çekirdeği Molekül John Dalton Nötron Katman

1

Atomun

belirleyen yapısında bulunan proton sayısıdır.

2

Birden fazla gurup halinde bulunan atomlara

denir.

3

parçacıklara proton, elektron ve nötron örnek olarak verilir.

4

Atomun en geniş alanını

oluştururken, en ağır kısmını

oluşturur.

5

Atomunu oluşturan temel parçacıklar

,

ve

'dur

6

Elektronlar dolandıkları yörüngeler ile

adı verilen bölgeler oluştururlar.

7

atom konusunda ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır. Atomu içi dolu, parçalanamayan, berk kürelere benzetmiştir

8

Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış

'tur.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Atom proton, nötron ve elektron olmak üzere 3 temel parçacıktan oluşur.
Bütün maddelerin yapısı atomlardan meydana gelmektedir.
Elektron ve nötron zıt yüklü parçacıklardır.
Elektron ve proton büyüklükleri birbirine yakınken nötron çok küçük boyuttadır.
Atomun hacmini belirleyen elektronların oluşturduğu yörünge alanıdır.

2

D Y
Atomu oluşturan parçacıklar genel olarak yüksüz kabul edilir.
John Joseph Thomson atomu üzümlü keke benzetmiştir. Bu modelde keki pozitif yüklere, üzümleri ise negatif yüklere benzetmiş.
Atomun yapısındaki en hızlı parçacık elektronlardır.
Atomun proton sayısı o atomun numarasını verir.
Atomun çekirdekteki nötronlarını bulan ve elektronların yörüngesini hareketini keşfeden bilim adamı John Dalton'dur.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Ayşe proje ödevi için düğmeleri kullanarak aşağıdaki molekülleri oluşturmuştur.

Yaptığı bu modellemede hangi molekül diğerlerinden farklı bir yapıdadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2 Aşağıda 3 farklı atom modeli gösterilmiştir.

Gösterilen bu modeller hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bütün atomların atam numaraları aynıdır.
B) II. ve III. modeller aynı atoma ait I. model farklı atoma aittir.
C) II. ve III atomların (+) ve (-) yükleri birbirine eşittir.
D) Bütün modeller aynı atomun modellemesidir.

3 Su molekülü hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiştir. Bu atomlar ayrıca kendi aralarında molekül oluşturabilirler. Aşağıda bu durumlar ile alakalı görseller verilmiştir.

Hidrojen
Atomu
Oksijen
Atomu
Hidrojen
Gazı
Oksijen
Gazı
Su
Molekülü

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hidrojen atomları birbirinden farklı moleküllerin yapılarında bulabilirler.
B) Hidrojen atomları aynı atomlardan oluşan moleküllerin yapılarında bulabilirler.
C) Hidrojen ve oksijen atomları sadece su molekülünde bir araya gelirler.
D) Birden fazla oksijen atomunun bir araya gelmesiyle hidrojen molekülü oluşur.

4

Geçmişten günümüze atom hakkında bir çok bilgi gelişme ve deneylerle ile bu küçük parçacıklar hakkında bildiklerimiz aktarılmıştır.

Atom hakkında aşağıdaki edindiğimiz bilgilere baktığımızda hangisi diğer bilgilerden daha yenidir diyebiliriz?

A) Atom berk bir küredir ve parçalanamaz.
B) Elektronlar çekirdek etrafında yörüngesel olarak hareket etmektedir.
C) Atomda pozitif ve negatif yüklü parçacıklar mevcuttur.
D) Pozitif yüklü parçacıklar atomun çekirdeğine yerleşmiştir.

5 Atom modeli oluşturmak proje ödevi olan Osman aşağıdaki parçaları hazırlamıştır.

Projesinin aşamasını öğretmenine gösteren Osman aşağıdaki bilgileri öğretmeniyle paylaşırken hangisinde hata yapmıştır?

A) Sarı parçacık protonu temsil eder.
B) Sarı ve kırmızı aynı parçacıktır ve L ye yerleşecektir.
C) Mavi ve yeşil parçacıklar atomun aynı kısmına yerleştirilecektir.
D) Yeşil parçacık elektrondur ve K ile gösterilen kısma yerleştirilecektir.

6 Proton ve elektron sayıları eşit olan atomlar pozitif ve negatif yük sayısı eşit olduğundan nötr atom olarak adlandırılır.

Yukarıdaki atom şemaları ile ilgili yapılan;

I- K nötr bir atom ise; elektron sayısı=nötron sayısı

II- L nötr bir atom ise; yeşil tanecik nötrondur.

III- M atom modelinde yeşil protonu ifade ediyorsa atom nötrdür.

yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III