HÜCRE VE BÖLÜNMELER SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Organel Olgun Alyuvar Stoplazma Dört Sinir Vücut Çekirdek Kromozom Kas Boğumlanma

1

Mitoz Bölünme

hücrelerinde görülür.

2

Ard arda iki kez mitoz bölünme geçiren bir hücreden

tane hücre meydana gelir

3

Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin

sayısı değişebilir.

4

Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin

sayısı değişmez.

5

Mitoz bölünme

,

ve

hücrelerinde görülmez.

6

Mitoz bölünme

ve

olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

7

Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi

ile gerçekleşir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Üreme hücreleri mitoz bölünmeyle oluşur.
Tek hücreli canlılarda üreme mitoz bölünmeyle gerçekleşir.
Hücre bölünmesi tüm canlılarda gözlemlenir
Mitoz bölünme sonucu birbirinin benzeri iki yeni canlı meydana gelir.
Sinir hücreleri mitoz bölünmeyle çoğalabilirler.

2

D Y
Mitoz geçirmiş olan bir hücre tekrar mitoz bölünme geçiremez.
Mitoz bölünme sadece çocukluk ve ergenlik dönemlerinde gerçekleşir.
Kesilen elimizin iyileşmesi mayoz bölünme ile gerçekleşir.
Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi ara lamel ile gerçekleşir.
Mitoz bölünme ile oluşan yeni canlılar ana canlıdan farklı kalıtım özelliklerine sahip olurlar.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Mitoz bölünme ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tek hücreli canlılarda büyümeyi sağlar.
B) Çok hücreli canlılarda yaraların iyileşmesini sağlarlar.
C) Çok hücrelilerde büyümeyi sağlarlar.
D) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarlar.

2

Mitoz bölünme sonucu birbirine benzer iki yeni hücre meydana gelir.
D Y
Oluşan hücreler bölünme geçiren ana hücre ile farklı genetik özelliklere sahip olurlar. Mitoz bölünmede önce sitoplazma daha sonrada çekirdek bölünmesi gerçekleşir.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Yukarıdaki şemada ilk ifadeden başlayarak ifade doğru ise "D", yanlış ise "Y" yolunu takip edersek hangi kapıdan çıkış yaparız?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

3 Aşağıda mitoz bölünmede gözlemlenen X, Y ve Z aşamaları gösterilmiştir.

Gösterilen bu aşamalar mitoz bölünme esnasında hangi sırayla gerçekleşmiştir?

A) X-Y-Z
B) Y-X-Z
C) X-Z-Y
D) Z-X-Y

4

MİTOZ BÖLÜNME
↓Gerçekleştiren
Hücreler↓
↓Oluşan
Hücre Sayısı↓
↓Kromozom
Sayısı↓

Bir hücrenin mitoz bölünmesi ile alakalı olarak hazırlanan yukarıdaki şemada;

  1. ★ yerine "vücut hücreleri" yazılabilir.
  2. ■ yerine "iki katına çıkar" yazılabilir.
  3. ▲ yerine"iki katına çıkar" yazılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

5 Aşağıda olaylar mitoz bölünmenin canlılar için neden önemli olduğu konusunda örneklerdir

  1. Kopan bir menekşe yaprağı köklendirilerek yeni menekşe bitkisi elde edilir.
  2. Bir fidanın zaman içerisinde büyük bir ağaca dönüşür.
  3. Kırılan kemik zaman içerisinde kaynayarak iyileşir.

Verilen örneklerin temsil ettiği olaylar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1 2 3

A)BüyümeÜremeOnarılma
B)ÜremeBüyümeOnarılma
C)OnarılmaÜremeBüyüme
D)ÜremeOnarılmaBüyüme

6 Mitoz bölünmenin evreleri karışık olarak aşağıda ifade edilmiştir.

I- Kromozomlar ekvatora dizilirler.

II- DNA eşlemesi gerçekleşir.

III- Çekirdek zarı kaybolor ve kromozomlar belirginleşir.

IV- Hücre iki çekirdekli bir hal alır.

Bu evrelerin bölünme sürecindeki doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) III-II-IV-I
D) II-I-IV-III