HÜCRE VE BÖLÜNMELER SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Sperm 2n Birinci Yarıya Mitoz Parça Değişimi Mayoz Çiftler Yumurta

1

Mayozun

aşamasında parça değişimi gerçekleşir.

2

Tek hücreli canlıların üremesi

bölünmeyle gerçekleşir.

3

Kromozomlar

halinde bulunurlar ve

şeklinde gösterilirler.

4

Üreme hücreleri

bölünme ile üreme ana hücrelerinden meydana gelir.

5

Üreme ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünme ile kromozomlar

iner.

6

Mayoz bölünme dişilerde

, erkeklerde

ana hücrelerinde görülür.

7

Türler arası farklılıkların sebebi mayoz bölünmede gerçekleşen

sebep olmaktadır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Mayoz bölünme canlılarda çeşitlilik olmasını sağlar.
Kanser hücreleri mayoz bölünme ile çoğalırlar.
Parça değişimi mayozun birinci aşamasında gerçekleşir.
Mayoz sonucu n kromozomlu 4 yeni hücre oluşur
Üreme ana hücrelerinin üreme hücrelerine dönüşmesi için mayoz bölünme gereklidir.

2

D Y
Bütün canlılarda üremeyi mayoz bölünme sağlar.
Eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayının sabit kalmasını mayoz bölünme sağlar.
Mayoz bölünme iki evrede gerçekleşir.
Mayoz bölünmede sitoplazma bölünmesi yalnızca bir kere gerçekleşir.
Eşeyli üremede oluşan canlıların ana bireye benzememesi parça değişimden kaynaklanır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Araştırılan bir hücre hakkında bilini bilgiler aşağıda gibidir.

  • 2n kromozoma sahiptir.
  • Bölünme geçirdiğinde oluşan yeni hücreler ana hücreden farklı kalıtsal özellikler taşıyabilir.
  • Bölünme iki aşamada gerçekleşir.
  • Bölünme öncesi DNA kendini eşler.

Bilinen bilgilerden kaç tanesi hücrenin üreme ana hücresi olduğunu gösterir.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2 Aşağıda şekilde bir insana ait üreme hücreleri gösterilmiştir.

Bu hücrelerin oluşumu ile alakalı olarak;

I- Sperm ve yumurta hücreleridir.

II- Kromozom sayıları n ile ifade edilir.

III- Mayoz bölünmeyle meydana gelirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda 2n kromozomlu bir X hücresinin gerçekleştirdiği bölünme sonucu kromozom sayısındaki değişim ve oluşan hücreler şema şeklinde gösterilmiştir.

Buna göre;

  1. X hücresi ve Y hücresinin kalıtsal özellikleri aynıdır.
  2. X hücresi bir hayvanın sperm ana hücresi olabilir.
  3. Geçirilen bölünme iki aşamalı mayoz bölünmedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

4

Yukarıda gösterilen hücresel olay için;

I- Sadece mayoz bölünmede görülür.

II- Tür içi kalıtsal çeşitliliği sağlar.

III- Kromozom sayısının farklı olmasında rol oynar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

5 Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesinin bir sonucudur?

A) Eşeysiz üreyen canlıların tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
B) Eşeysiz üreyen canlıların kalıtsal çaşitliliğine neden olmaları.
C) Eşeyli üreyen canlıların bütün hücrelerinin 2n kromozom sayısına sahip olmalarını sağlaması.
D) Eşeyli üreyen canlıların tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

6 X ve Y hücrelerinde meydana gelen bölünmeler aşağıdaki gibi şematize edilmiştir.

Yukarıdaki gerçekleşen bölünmelerle alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi söylenemez?

A) Y hücresini bölünmesi bütün hücrelerde görülürken X hücresinin bölünme şekli yalnız eşeyli üreyen canlılarda görülür.
B) Deniz yıldızı X hücresi gibi çoğalırken çiçeğin büyümesi Y hücresi gibi gerçekleşir.
C) X hücresinde tek bölünme iki aşamada gerçekleşmiştir.
D) Y hücresi Tek aşamalı 2 bölünme yaşamıştır.