HÜCRE VE BÖLÜNMELER SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Çekirdek Doku Hücre Hayvan Mikroskop Sistem Hücre zarı Bitki Stoplazma

1

Görev ve yapıları aynı olan hücrelerin oluşturduğu yapıya

denir.

2

ve

hücreleri iki farklı hücre tipine örnektir.

3

Benzer görevleri yapan organların bir araya gelmesiyle oluşan yapı bütününe

denir.

4

Hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunan

, hücrenin yönetim merkezidir.

5

Hücre çok küçük yapılı olduğu için onları

ile incelemek mümkündür.

6

Hücre incelendiğinde

,

ve

olmak üzere 3 temel kısımdan oluşur.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Bütün hücrelerde Hücre Duvarı bulunur.
Robert Hooke Şişe mantarlarını inceleyerek gözlemlediği odacıklara hücre adı veren bilim insanıdır.
Kromozomlar, DNA parçalarının ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
Bitki hücreleri yuvarlak ve hayvan hücreleri köşeli bir yapıya sahiptir.
Benzer yapıya sahip hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur.

2

D Y
Hücrede meynada gelen metabolik olayları mitokondri denetler ve düzenler.
DNA hücrede gerçekleşen yaşamsal olayları kontrol edilmesinde görev alır.
Kroloplast hayvan hücrelerinde bulunmaz.
Sentrozom organeli hücre bölünmesinde rol alır.
Gözümüzle göremediğimiz küçük yapıları büyülterek görmemizi sağlayan alete teleskop denir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Hücreye ait temel yapılar aşağıda numaralandırılmıştır.

Buna göre;

  1. X yüksek oranda su içerir ve organeller bu yapı içerisinde bulunurlar.
  2. Z hücrenin bütünlüğünü sağlar ve madde alış verişini kontrol eder.
  3. Y hücresel faaliyetlerini yapıldığı kısımdır.

verilerinden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

2

Bu gün hücre içerisinde salgı, enerji ve sindirim görevlerini sağlayan üç organelden bahsedeceğiz.

Yukarıdaki cümleyi kurduktan derse başlayan öğretmen aşağıda ki hangi organeli derste anlatmamış olabilir?

A) Lizozom
B) Mitokondri
C) Golgi Aygıtı
D) Sentrozom

3 Kalıtım ile alakalı bazı birimler hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor.

  • X, üzerinde protein kılıf oluşturarak Y'yi oluşturmaktadır.
  • X'in belirli bir özelliğinden sorumlu görev birimine Z denir.

Buna göre X, Y ve Z ile ifade edilen kalıtım birimlerini adı nedir?

X Y Z

A)DNAGenKromozom
B)KromozomDNAGen
C)DNAKromozomGen
D)GenDNAKromozom

4 Üzerinde hücreye ait yapıların yazlı olduğu kartlarla yapılan bir etkinlikte Sarı kutuya hem hayvan hem bitki hücresinde ortak kullanılan organeller Mavi kutuya sadece hayvan ve Yeşil kutuya sadece bitki hücrelerinde bulunan yapılar atılacaktır.

Kutuların içine atılan kartlar üzerine yazıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi olması gerekir?

A)hücre çeperi, kloroplast ribozom, mitokondri, koful sentrozom
B)ribozom, mitokondri, koful sentrozom hücre çeperi, kloroplast
C)sentrozom hücre çeperi, kloroplast ribozom, mitokondri, koful
D)ribozom, mitokondri, koful hücre çeperi, kloroplast sentrozom

5

DOKU
SİSTEM

Şekildeki şemada canlıların canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı biriminden başlayarak oklar doğrultusunda ilerlendiğinde ▲, ■ ve ★ ile gösterilen alanlara gelecek ifadeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)HücreOrganizmaOrgan
B)OrganHücreOrganizma
C)HücreOrganOrganizma
D)OrganizmaOrganHücre

6 Aşağıda bitki ve hayvan hücrelerinin görselleri verilmiştir.


Hayvan Hücresi

Bitki Hücresi

Bu yapılarla ilgili;

I-Bitki hücrelerinin köşeli bir yapıya sahip olmasının nedeni hücre çeperidir.

II- Her iki tip hücrede de kalıtım maddesi hücre çekirdeği içerisinde bulunur.

III-Bitki hücrelerinde bulunan kloroplast organeli bitkini besin ve oksijen üretmesini sağlar.

ifadelerinin hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III