SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Homojen Çözen Madde Fiziksel Gaz Kimyasal Alaşım Heterojen Sabit Sıcaklık Çözünen

1

Karışımın içinde mutlaka birden fazla

bulunmalıdır.

2

Ayran

bir karışım olduğu için çözelti değildir.

3

Çözeltilerde

olarak karışımın her tarafına eşit oranda bir dağılım söz konusudur.

4

Havadaki azot, hidrojen, oksijenin oluşturduğu karışım

halinde bulunan karışımlara örnektir.

5

Çelik yapımında farklı metallerin bir araya getirilerek oluşturulan çözeltiye

denir.

6

Çözeltide az kullanılan maddeye

, çok kullanılan maddeye de

denir.

7

Bileşikler

yollarla, karışımlar ise

yollarla birleştirilip-ayrıştırılabilir.

8

, temas yüzeyi ve karıştırma çözünme hızını etkileyen faktörlerdir.

9

Çözeltilerin erime ve kaynama noktaları

değildir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Homojen karışımlar saf maddelerdir.
Eğer bir karışım homojen ise çözelti oluşturmuştur.
Süt ve ayran heterojen karışımlara örnek olarak verilebilir.
Karışımlar kimyasal yollarla birbirinden ayrılabilirler.
Tuzlu su çözeltisinde tuz çözünen, su ile çözen maddedir.

2

D Y
Çözeltinin karıştırılması çözünmeyi arttırır.
Çözeltinin daha fazla çözünen maddenin çözülmemesi o çözeltinin doymuş olduğunu gösterir.
Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran vardır.
Çözeltide az miktarda kullanılan madde çözünen maddedir.
Karışımlar kendini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermezler.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Karışımlara ait bazı özellikler aşağıdaki gibi verilmiştir.

I- Belirli bir orandan bahsedilemez.

II- Her noktasında aynı özellik gösterirler.

III- Formül yada sembollerle gösterilmezler.

Verilen ifadeler hangileri tuzlu su için doğru olarak kabul edilir.

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

2 Karışımlara homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

KARIŞIMLAR
HOMOJEN HETOROJEN
↓Özellikleri↓ ↓Özellikleri↓Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan özelliklere yazıldığında iki tarafta da doğru olacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diğer adı çözeltidir.
B) Çözücü ve çözünen maddelerin bir araya gelmesiyle oluşurlar.
C) Karışım her noktası aynı özelliğe sahip olamaz.
D) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

3 Birbiri içerisinde çözünebilen A, B ve C sıvılarının miktarları aşağıda gösteriliyor.

Bu sıvıların karıştırılması ile yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) A ve B sıvıları karıştırıldığında A çözücü kabul edilir.
B) B ve C sıvıları karıştırıldığında B çözücü kabul edilir.
C) A ve C sıvıları karıştırıldığında A çözücü kabul edilir.
D) Oluşabilecek tüm karışımlar homojen olarak ifade edilir.

4 Aşağıda çözünme hızını araştırmak üzere iki farklı deney yapılmıştır.

30oC
300ml Su
30oC
300ml Su
20 gr toz şeker 20 gr küp şeker
1. DENEY
30oC
300ml Su
30oC
300ml Su
20 gr toz şeker 20 gr toz şeker
2. DENEY

Yapılan bu iki deneyle ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) 2. deneyde beherlerden bir tanesi kaşıkla karıştırılırsa çözünme hızının karıştırma ile nasıl değiştiğini test ederiz.
B) 1. deneyde çözünme hızına temas yüzeyinin nasıl değiştirdiğini test etmiş oluruz.
C) İki deneyde de kontrollü değişkenler aynıdır.
D) İki deneyde de bağımsız değişkenler aynıdır.

5

Karışımları ayrıştırmak için kullanılan diğer bir malzeme ayırma hunisidir.

Ayırma hunisi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sıvılar arasındaki yoğunluk farkını kullanır.
B) Sıvı- sıvı homojen karışımları ayırabilir.
C) Tuzlu suyu ayırmada işe yarar.
D) Talaş su karışımını ayrıştırır.

6

Su
Tuz
Alkol
Kolanya
Sis
Hava
Şekerli Su
Ayran
Türk Kahvesi
Gazoz
Süt
Zeytin Yağı
Bileşik
sepeti
Çözelti
sepeti
Hetorojen Karışım
sepeti

Yukarıdaki sepetlerde kaç tanesi ifade ettikleri maddelerle doğru bir şekilde yerleştirilmiştir.

Sarı Sepet Mavi Sepet Yeşil Sepet

A)423
B)312
C)431
D)321