KUVVET VE ENERJİ SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Esnek Yola Yapmış Çekim Yüksekteki Kinetik Joule Yapmamış Kütlesi Kuvvet Esneklik

1

Yapılan işin miktarını söylerken birimi

olarak veririz.

2

Ağaçta asılı olarak duran elma

potansiyel enerjisine sahiptir.

3

Yapılan iş

ve alınan

bağlıdır.

4

enerji cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerji şeklidir.

5

Eşit hızlardaki cisimlerin

fazla olanın kinetik enerjisi fazladır.

6

Esnek bir cisim sıkıştırıldıkça

potansiyeli kazanır.

7

Şekli değiştirildiğinde tekrar eski halini alan cisimlere

ddenir

8

Yere düşen atacı yukarı kaldıran biri iş

, sırt cantasıyla yolda yürüyen biri iş

'dır

9

Bir ağaçta potansiyel enerjisi en fazla olan elma en

elmadır.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
İş yapabilme yeteneğine kısaca enerji denir
İşin birimi olan Joule kısaca "J" ile gösterilir.
Yükseklik ve kütle cismin kinetik enerjisini miktarını verir.
Salıncakta sallanan birinin sadece kinetik enerjisi olur.
Cisme uygulanan kuvvet azalırsa yapılan iş de o ölçüde azalır.

2

 D   Y 
Sırtındaki çanta ile düz bir yolda yürüyen biri fiziksel olarak iş yapmış sayılır.
Havada uçan bir kuşun hem kinetik hem de potansiyel enerjisi vardır.
Eşit hızlarda haraket eden cisimlerin kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazladır.
Ders çalışmak, kitap okumak, video izlemek fiziksel anlamda iş olarak kabul edilmez.
Yerden yüksekte olan her cismin esneklik potansiyel enerjisi vardır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 I- İş ile kuvvet birimleri aynıdır.

II- Yapılan iş ile uygulanan kuvvet doğru orantılı olarak değişir.

III- Fen anlamında iş yapabilme olabilmesi için bir yer değişimi olmalıdır.

IV- Kuvvet ve hareket aynı yönlü olursa iş meydana gelmiş olur.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur.

A) I ve II
B) III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

2

Hareket farklı kuvvetler.png

Yukarıda verilen kuvvetler ve hareket doğrultusu göz önüne alınırsa hangi kuvvetler iş yapmamış denilebilir.

A) F3
B) F4 ve F2
C) F5, F4 ve F3
D) F5, F4, F3 ve F2

3 Kütleleri ve bırakıldıkları yükseklik şekildeki gibi olan küreler kuma serbest olarak bırakılmışlardır.

Kum yüzeyine serbest bırakılan küre.png

K, L ve M cisimlerini kuma bıraktıkları çukurların büyüklükleri arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) K>L>M
B) L>K>M
C) M>K>L
D) M>L>K

4

3 farklı araç.png

Süratleri ve kütleleri verilen yukarıdaki araçlarla ilgili;

  1. L ve M araçları karşılaştırılarak kütle ve kinetik enerji arasındaki ilişki incelenebilir.
  2. K ve M araçları incelenerek sürat ve kinetik enerji arasındaki ilişki incelenebilir.
  3. K ve L araçları karşılaştırılarak Kinetik enerjinin kütleye bağlı olduğu kanıtlanabilir.

Sema ve Aslı hangi düzenekleri seçerlerse araştırmalarını tam olarak gerçekleştirebilirler?

A) Yanlız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

5 I- Yayın kalınğı arttıkça depolayabileceği enerji miktarı artar.

II- Kinetik enerji durum enerjisi olarak da bilinir.

III- Bir cismin yüksekliği arttıkça potansiyel enerjisi de artar.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yanlız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

6 Aşağıda belirtilen olaylardan hangisinde esneklik potansiyel, çekim potansiyel ve kinetik enerji aynı anda bulunur?

A) Sırıkla atlayan bir sporcu
B) Hareket halindeki bir hızlı tren
C) Uçan bir kuş
D) Hareket halindeki bir otobüs