KUVVET VE ENERJİ SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Pürüzlü Kinetik Direnci Potansiyel Dönüşümü Hava Sürtünme Kinetik Sürtünme

1

Hareket eden tüm cisimlerin

enerjisi vardır.

2

Enerji asla kaybolmaz, başka enerjilere

olur.

3

kuvvetinin yönü daima hareket yönünün tersine olur.

4

Paraşütün yere yavaş inmesini

kuvveti sağlar ve bunda hava

etkilidir.

5

Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünde temas edilen yüzeyin

olması etkilidir.

6

Uçakların ön kısmını keskin olması

direncini azaltır.

7

Düşmekte olan bir cisim yüksekliği azaldığı için

enerjisi azalır.

8

Düşmekte olan bir cisim hızı arttığı için

enerjisi artar.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Sürtünme kuvvetinin olabilmesi için temas gereklidir.
Barajlar hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yerlerdir.
Sürtünme kuvveti hayatımızı daima olumsuz yönde etkiler.
Şekli değiştirildiğinde eski haline dönebilen cisimler esnek cisimlerdir.-
Sürtünme kuvveti hareket eden bir cismin kinetik enerjisinin artmasına neden olur.-

2

D Y
Sürtünme kuvveti sadece katı maddeler arasında gerçekleşir.
Ayakkabıların ve araba lastiklerinin kauçuktan yapılmasının nedeni sürtünme kuvvetini arttırmaktır.
Aşağı düşen bir cismin düşme esnasında kinetik enerjisi azalırken, potansiyel enerjisi artar.
Bir cismin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamı bize mekanik enerjiyi verir.
Hava direnci havanın cisimlerin haraketline karşı koymasıdır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Ali, basket topunu şekildeki gibi arkadaşına pas etmiştir.

Basket topunun yaptığı hareket ile ilgili;

I. 1. durumda topun yükselmesini sağlayan topun yere düşerken biriktirdiği esneklik potansiyel enerjisidir.

II. 2. ve 3. durumlar arasında kinetik enerji düşerken potansiyel enerji artmıştır.

III. 2. ve 4. durumlarda topun yerden yüksekliğinin farklı olmasının sebebi sürtünme kuvvetidir.

çıkarımlarında hangileri doğrudur.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

2

Yukarıda verilen grafikler aşağıdaki olaylardan hangisinde saptanmış olabilir.

A) Yukarıya doğru atılan bir taş.
B) İniş yapan bir planör.
C) Yavaşlamakta olan bir kamyon.
D) hızlanan bir motorsiklet.

3 Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda bir topun yukarı doğru atıldıktan sonraki hareketi aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

I. II. ve III. konumlardaki kinetik ve potansiyel enerji hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. konumdaki potansiyel enerji III. konumdakinden azdır.
B) II. konumda kinetik enerji en düşük seviyesine gelmiştir.
C) III. konumda potansiyel enerji III. konumda kinetik enerji azalmıştır.
D) Kinetik ve potansiyel enerji toplamı en fazla II. konumda olur.

4 Ayşe'nin yaydan ok fırlatışı aşağıdaki gibidir.

Buna göre;

I. 1. durumda yayda esneklik potansiyel enerjisi bulunmamaktadır.

II. 2. durumda Ayşe yaya esneklik potansiyel enerjisi biriktirmiştir.

III. 3. durumda okun hızını sağlayan esneklik potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesidir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

5 Aşağıda farklı yüzeyler bir cismin hareketi verilmiştir. Bu cismin ilk hızları ve son hızları şekildeki gibidir.

Buna göre hangi yüzeyler sürtünmenin kesinlikle olduğu söylenebilir.

A) Yalnız X
B) X ve Z
C) Y ve Z
D) X, Y ve Z

6 Sürtünme kuvvetiyle alakalı olarak söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerde ısınmaya sebep olur.
B) Cismin hareket yönüyle aynı yöndedir.
C) Hareketi yavaşlatır yada durdurur.
D) Cisimlerin kinetik enerjisini azaltır.