IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Düz Çukur Ters Tümsek Yansıması Geldiği Aynı Büyük Küresel Simetrik Küçük

1

Aynada görüntüyü oluşturan şey ışığın

'dır.

2

Görüntü

oluşmuş ise kullanılan ayna kesinlikle çukur aynadır.

3

Tümsek aynalarda görüntü

ve cisimden

oluşur

4

Düz aynalarda cismin boyutu

ve görüntüsü ayna düzlemine

oluşur

5

Diş doktorları dişleri daha büyük bir şekilde görmek için

ayna kullanırlar.

6

Çorba kepçesinin parlak dış yüzeyi

ayna olarak düşünülebilir.

7

Düz aynaya belirli bir açıyla gelen ışık

açıyla yansır.

8

aynalar; çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere iki çeşittir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Kaşığın iç yüzeyini çukur, dış yüzeyini ise tümsek ayna olarak düşünebiliriz.
Tümsek aynada görüntü cismin konumuna göre hem büyük hem de küçük görünebilir.
Lavabo ve tuvaletlerde kendimize bakmak için kullandığımız ayna türü düz aynadır.
Düz aynalarda görüntü ters olarak oluşur.
Tümsek aynalarda oluşan görüntü daima cismin boyundan büyüktür.

2

D Y
Dişçiler baktıkları dişleri daha büyük görebilmek için çukur ayna kullanırlar.
Odak noktası aynanın arkasında olan ayna çeşidi düz aynadır.
Tümsek ve çukur aynaların tamamında cismin görüntüsü cisim ile eşit boyda olamaz.
Çukur aynada cisim odak ile mercek arasında ise görüntüsü cismin boyundan büyük olur.
Tümsek aynaya aynı zamanda dış bükey aynada denir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1

I.

Araçlarda arkayı
daha geniş görebilmek
için kullanılır.
II.

Periskobun
tasarımında
kullanılır.
III.

Dişçi aynalarının
yapısında kullanılır.

Buna göre yukarıdaki ayna çeşitleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verişmiştir?

I. II. III.

A)Düz AynaÇukur AynaTümsek Ayna
B)Çukur AynaTümsek AynaDüz Ayna
C)Tümsek AynaDüz AynaÇukur Ayna
D)Tümsek AynaÇukur AynaDüz Ayna

2

Sorular EVET HAYIR
Üzerine düşen ışının geliş açısı ile yansıma açısı birbirine eşit mi? X
Oluşan görüntü düz mü? X
Görüntünün boyu cisimden küçük mü? X

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre bahsi geçen;

I- Düz Ayna

II- Çukur Ayna

III- Tümsek Ayna

çeşitlerinden hangisi olabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

3

Yukarıda gösterilmiş olan a, b ve c aynaları ile ilgili aşağıda yapılmış olan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bütün aynalar gelen ışığı yansıtacaktır.
B) c aynasında oluşacak görüntü cismin boyutuyla eşit olacaktır.
C) b aynasında oluşacak olan görüntü cisimden daima büyük olacaktır.
D) a aynası çukur aynadır.

4

Yukarıdaki aynada sadece yansımasını görebildiğimiz sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5082
B) 2805
C) 2085
D) 5802

5 X, Y ve Z aynalarındaki görüntü boyları verilen cismin boy uzunluğu bilinmemektedir.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A) X aynası tümsek ayna, Y aynası çukur ve Z aynası düz aynadır.
B) Hepsi tümsek aynadır.
C) Hepsi çukur aynadır.
D) Y aynası tümsek ayna ise Z aynası da tümsek aynadır.

6 Ahmet aşağıdaki kepçenin önce iç, daha sonrada dış yüzeyine bakıyor.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğru olabilir?

A) Kepçenin iç yüzeyindeki görüntü ters ve küçüktür.
B) Kepçenin dış yüzeyindeki görüntü ters ve küçüktür.
C) Her iki durumda da görüntünün boyu eşittir.
D) Her iki durumda da görüntü ters olabilir.