SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Elementlerin Karbon Periyodik Sembol İki Enerji Amonyak Tek Bileşikler Saf Madde

1

Elementler her dilde anlaşabilmesi için aynı

'lerle ifade edilir.

2

 ; elmas, kömür, grafit, petrol ve doğal gaz gibi maddelerde ve canlıların yapısının büyük kısmını oluşturan elementtir.

3

Bileşikler oluşurken

alışverişi olur.

4

kendilerini oluşturan

özelliklerini göstermezler.

5

, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır.

6

Molekül haldeki bileşiklerde en az

farklı tür atom bulunurken iyonik bileşiklerde

tür atomda bulunabilir.

7

Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere

denir.

8

Elementlerin kendine has özellikleri ile sınıflandırıldığı tabloya

tablo denir.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Elementlerin atomuna bakıldığında farklı atomlar gözleniyorsa farklı elementler olduğunu söylenebilir
Tüm elementler doğada atomik halde bulunur.
Yapısında tek cins atom içeren her madde elementtir.
Klor elementi Suriye'de "Kl" sembolü ile gösterilir.
Bileşikler element sembollerinin kullanıldığı formüllerle gösterilir.

2

D Y
Hidrojen, oksijen ve azot doğada moleküler halde bulunurlar.
Tuzun içerisinde sodyum ve klor elementleri bulunur.
Tuzun içerisinde sodyum ve klor elementlerinin oluşturduğu bunlardan farklı bir bileşik bulunur.
Elementler saf madde iken bileşikler saf madde değildir.
Hidrojen atomu oluşturduğu bileşiklerde de patlayıcı özelliğini daima korur.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1


Karbondioksit
Gazı

Oksijen
Gazı

Yukarıda modelleri verilen karbondioksit ve oksijen gazı hakkında yapılan;

I- İkisi de saf maddedir.

II- Karbondioksit molekül yapılı bir gazdır.

II- Oksijen gazı tek cins atom barındırır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

2

Bilgi; Karbon elmas, kömür, grafit, petrol ve doğal gaz gibi maddelerde ve canlıların yapısının büyük kısmını oluşturan elementtir. En yaygın olanı karbon çeliği olan demir ile alaşımlar oluşturabilir . Grafit , kil ile birleştirilir ve yazı ve çizim için kullanılan kurşun kalemlerde kullanılan kurşun' u oluşturur. Elmas ile kömür arasındaki tek fark karbon atomlarının dizilişindeki değişikliktir.

Verilen bilgilere göre;

I- Elmas ile kömürün içindeki atomlar aynı proton sayısına sahiplerdir.

II- Doğal gazdaki bir tane karbon atomu kömürdeki bir tane karbon atomundan hafiftir.

II- Çelik saf maddedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yanlız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

3 Basit şeker olarak adlandırdığımız glikoz karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sembol ile gösterilir.
B) Molekülde her element kendi özelliğini gösterebilir.
C) Molekül yapılı bir bileşiktir.
D) Fiziksel yollarla daha basit yapılara ayrılabilir.

4

Sağlıklı yetişkin bir bireyin vücudunda bulunan atomların miktarı verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen elementlerden hangisi bu tabloda gösterilmemiştir?

A) N
B) H
C) C
D) K

5 Aşağıda bir elementin bazı özellikleri verilmiştir.

  • Açık sarı renkli ve çok aktif bir elementtir.
  • Diş macunlarında, buz dolabı klimalarda ve deodorantlarda kullanılır.
  • İçme sularının mikroplarını arındırmada ve aydınlatma ampullerinin camları üzerine yazı yazılmasında kullanılır.

Özellikleri verilen bu element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lityum
B) Flor
C) Alüminyum
D) Sodyum

6

I II
III IV

Yukarıda gösterilen modellemelerin hangileri molekül yapılı bileşiktir?

A) II ve III
B) II, III ve IV
C) I ve II
D) III ve IV