HÜCRE VE BÖLÜNMELER TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Aşağıda hücre zarını gösteren bir görsel verilmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen hangi özellikte hata yapılmıştır?

A) Dış ortam ile hücre içini birbirinden ayırır.
B) Her maddenin hücre içerisine geçişine izin verir.
C) Seçici-geçirgendir.
D) Hücreye şekil ve dayanıklılık verir.

2

İki farklı canlıya ait hücre şekilleri ve bu hücrelerin bulundurdukları organellerle ilgili aşağıdaki uygulama tablosu verilmiştir.

Kloroplast
Koful
Hücre Çeperi
Mitokondri

Buna göre, hangi organellerde yanlış işaretleme yapılmıştır?

A) Kloroplast ve Koful
B) Koful ve Hücre Çeperi
C) Hücre Çeperi ve Mitokondri
D) Koful, Hücre Çeperi ve Mitokondri

3

Hücre organellerinden endoplazmik retikulumun yapısı gösterilmiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu endoplazmik retikuluma ait bir özelliktir?

A) Hücre içi madde iletimi yapar.
B) Bazı maddelerin sindirimini gerçekleştirir.
C) Salgı üretimi yapar.
D) Hücre içi denetim yapar.

4 Aşağıdaki şekilde bitki hücresinin bazı organel ve kısımları gösterilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış kısım ve yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 numaralı kısım hücrenin yönetimini sağlar.
B) 2 ve 3 numaralı yapılar, hayvan hücresinde bulunmaz.
C) 3 ve 4 numaralı kısımlar, seçici-geçirgen özellikleri ile hücreye madde alırlar.
D) 2 numaralı organelde fotosentez olayıyla besin üretilir.

5

Benzer görev yapan hücreler birleşerek sistemleri oluşturuyor.
D Y
Benzer görev yapan hücreler birleşerek sistemleri oluşturuyor. Benzer görev yapan dokular birleşerek organları oluşturuyor.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Kutucuklar içindeki bilgiler incelenip doğru olanlar için (D) , yanlış olanlar için (Y) yönde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış

6

Mitokondri Kromozom
Ribozom Sentrozom

Yukarıdaki organellerin hangisinin bulunması bir canlıya ait hücrenin hayvan hücresi olduğunu kesin olarak gösterir?

A) Kromozom
B) Sentrozom
C) Ribozom ve Sentrozom
D) Mitokondri

7 Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi “ter, mukus, yağ, reçine ve bal özü” gibi farklı maddelerin üretilmesini sağlar?

A)
Endoplazmik retikulum
B)
Golgi cisimciği
C)
Koful
D)
Ribozom

8 Belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere aynı özellikteki hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne denir?

A) Doku
B) Organ
C) Sistem
D) Organizma