KUVVET VE ENERJİ TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1

Bir cismin ağırlığı ile kütlesi arasında hiçbir ilişki yoktur.
D Y
Bir cismin ağırlığı dinamometre ile ölçülür. Cismin ağırlığı her yerde aynıdır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

2 Aşağıda verilen özelliklerin kütleye mi yoksa ağırlığa mı ait olduğu işaretlenecektir.

Kütle Ağırlık
Değişmeyen madde miktarıdır.
Dünya’nın cisimlere uyguladığı yer çekimi kuvvetidir.
Dinamometre ile ölçülür.
Bulunduğu ortama göre değişebilir.

Öğretmenin verdiği ödev kâğıdını şekildeki gibi işaretleyen öğrenci kaç tane yanlış işaretleme yapmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3 Aşağıda verilen özelliklerin kütleye mi yoksa ağırlığa mı ait olduğu işaretlenecektir.

Dünya'daki
Kütle
Ay’daki
Kütle
Dünya’daki
Ağırlık
Ay’daki
Ağırlık
15 Kg I. 150 N 25 N
II. 9 Kg 90 N 15 N
6 Kg 6 Kg III. 10 N
12 Kg 12 Kg 120 N IV.

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerler hangi seçenekteki gibi doldurulmalıdır?

I. II. III. IV.

A)9 kg15 kg60 N20 N
B)15 kg9 kg60 N20 N
C)9 kg15 kg20 N60 N
D)15 kg9 kg20 N60 N

4 Şekilde gösterilen noktalarda K, L ve M cisimleri deniz seviyesinde aynı ağırlıkta ölçülmektedir.

Buna göre bu cisimlerin kütleleri hakkında nasıl bir orantı kurulabilir?

A) K=L=M
B) M>L>K
C) K>L>M
D) L>K>M

5 1 kg bir cismin farklı şehirlerde dinamometre ile yapılan ölçüm değerleri ve bu şehirlerin deniz seviyesinden yükseklikleri aşağıda verilmiştir.

Bolu Ankara Kayseri Van
Rakım 732m 870m 1070m 1660m
Ölçüm 9,8 N 9,78 N 9,75 N 9,61 N

Buna göre elde edilen bu sonuçlar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Ölçülen değerlerin farklı olmasının nedeni her şehirde yer çekim kuvvetinin farklılaşmasıdır.
B) Van da ölçülen ağırlık değerini en düşük olmasının nedeni Van'ın diğer şehirlerden daha yüksek bir yer çekimine sahip olmasıdır.
C) Tablo değerlerine bakılınca rakımın artması yer çekimi kuvvetinin azalmasına neden olmaktadır.
D) Dünyanın merkezinden ne kadar yaklaşırsak ölçülen ağırlık o kadar artmaktadır.

6 Bir cismin ağırlığının X, Y, Z ve T gezegenlerindeki değerleri grafikteki gibidir.

Buna göre;

I. X gezegeninin cisme uyguladığı çekim kuvveti, Z gezegeninin uyguladığı çekim kuvvetinden fazladır.

II. Y gezegeninin cisme uyguladığı çekim kuvveti, Z gezegeninin uyguladığı çekim kuvvetinden fazladır.

III. Cismin gezegenlerdeki ağırlıkları T=X>Z>Y’dir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

7 Uzay gemileri devamlı olarak yakıt harcamak için gezegenin etrafında sürekli bir dönüş gerçekleştirirler. Bu dönme mekiğin savrulmasını sağlarken öte taraftan da gezegenin kütle çekimi kendine doğru çekmektedir. Bu iki kuvvet birbirini dengelediğinde mekik yörüngeye girmiş olur.

Yukarıda bir mekiğin izlediği farklı yollar gösterilmiştir.

Gösterilen bu yollar ile alakalı olarak;

I. B'de mekiğin maruz kaldığı savrulma ile yer çekimi kuvvetleri aynıdır.

II. D'de mekik gitgide kütlesini kaybeder.

III. A'da mekik gitgide ağırlık kazanır.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

8 Kütle ve ağırlık ölçmek için farklı araçlar kullanılmaktadır.

1 2 3
Eşit Kollu Terazi Dinamometre Elektronik Baskül

Buna göre yukarıda verilen örneklerden hangileri ağırlık ölçmek için kullanılır?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 2 ve 3
D) 1 ve 2