SAF MADDE VE KARIŞIMLAR TESTPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Tabloda toz şeker ve küp şekerlerin sudaki çözünme süreleri verilmiştir.

Sıcaklık (oC) Toz şekerin 100 mL sudaki çözünme süresi (s) Küp şekerin 100 mL sudaki çözünme süresi (s)
10 80 136
20 64 87
40 56 79
60 45 70

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık artırıldığında çözünme yine aynı sürelerde gerçekleşir.
B) 100 mL suda toz şeker küp şekerlerden daha geç çözünmüştür.
C) Küp şekerin daha önce çözünmesi için sıcaklık azaltılmalıdır.
D) Aynı sıcaklık değerinde toz şeker, küp şekerden daha önce çözünür.

2 Çözünme hızının çözünen maddenin cinsine bağlı olduğunu gözlemlemek için aşağıdaki düzenekler hazırlıyor.

I.
30oC
5g tuz


100ml saf su
II.
40oC
10g tuz


100ml etil alkol
III.
40oC
10g şeker


100ml etil alkol
IV.
30oC
5g şeker


100ml saf su

Buna göre, yukarıda verilen düzeneklerden hangileri kullanılırsa amaca ulaşılır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II, III ve IV

3 Heterojen karışımlar için;


Rümeysa
Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.
 
Saf maddelerdir
Ayşe
 

Murat
Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmazlar.
 

ifadelerinin hangileri doğrudur?

A) Yalnız Rümeysa
B) Yalnız Ayşe
C) Rümeysa ve Murat
D) Ayşe ve Murat

4 Aşağıdaki K, L ve M kaplarında aynı cins sıvılardan eşit miktarda bulunmaktadır. Bu kaplara 30’ar gram tuz atılıp tamamen çözünmesi sağlanıyor.K
40 °C


L
25 °C


M
30 °C

Buna göre tuzların çözünme süreleri nasıl sıralanır?

A) K > L > M
B) K > M > L
C) L > M > K
D) M > L > K

5

Kolonya Damıtma
Tuzlu su Süzme
Su + Kum Buharlaştırma
Tuz + Şeker

Karışımlar uygun ayırma yöntemi ile eşleştirildiğinde hangi karışım açıkta kalır?

A) Kolonya
B) Tuzlu su
C) Su + Kum
D) Tuz + Şeker

6

Yandaki görselde bir karışım ayırma metodu verilmiştir.

Bu metot ile ilgili olarak;

I. Bir birine karışmayan farklı yoğunluklu sıvıların ayırılmasında kullanılır.

II. Kullanılan alet ayırma hunisi olarak adlandırılır.

III. Yoğunluk farkından yararlanılır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III