SAF MADDE VE KARIŞIMLAR TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

Rtestpedia.png

1 Atomun temel yapılaarı ile alakalı olarak aşağıdaki görsel verilmiştir.

Elektron proton nötron dizilim He.png

Bu atom modeli ile alakalı olarak yapılan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mavi toplar negatif yüke sahip olan nötronlara aittir.
B) Mavi halka katmanları, yeşil toplar ise protonları temsil eder.
C) Kırmızı toplar çekirdekte bulunan elektronları temsil etmektedir.
D) Mavi ve kırmızı toplar atomun kütlesini oluşturan parçacıklardır.

2 Farklı renklerde toplar farklı atomları temsil edecek şekilde 3 öğrenci aşağıdaki modelleri oluşturmuşlardır.

Molekül atomları 3b2k 6.png
Özlem
Molekül atomları 3 3.png
Ali
Molekül atomları 2b2k 17.png
Kadir

Hazırlanan modeller incelendiğinde;

I. Özlemin modelindeki atom sayısı diğerlerinden fazladır.

II. Özlem ve Kadir'in oluşturmuş olduğu modellerdeki atom çeşidi miktarı aynıdır.

III. Ali ve Kadir'in bileşiklerinde aynı atomdan bulunmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda güneş sisteminin bir modeli verilmiştir.

Güneş Sistemi grafiği.png

Güneş sistemi bir atom ile kıyaslanacak olursa;

I. Yörüngeler ile katmanlar

II. Güneş ile atomun çekirdeği

III. Gezegenler ile elektronlar

hangileri benzer yapı oluşturur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

4

Atomun yapısındaki en küçük parçacık
Aşağı sol icon 5.pngNötron ElektronAşağı sağ icon 5.png
Atomla ilgili çalışma yapan bilim insanlarından biri Atom kütlesini oluşturan bölüm
Aşağı sol icon 5.png Aşağı sağ icon 5.png Aşağı sol icon 5.png Aşağı sağ icon 5.png
Dalton Darvin Çekirdek Yörünge

Kutucuk içerisindeki açıklamaya uygun kavramlar yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) Dalton
B) Darvin
C) Çekirdek
D) Yörünge

5 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Atomda artı ve eksi yüklerin olduğunu ilk öne süren bilim insanı Thomson’dır.
Atomun üzümlü keke benzeyen bir yapıda olduğunu belirten Thomson’dır.
Atomla ilgili ilk bilimsel çalışma yapan Dalton’dur

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak; yanlış işaretlediği seçenekten 5 puan kesilecek bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

6 Günümüzde kabul gören atom teorisi modern atom teorisidir.

Bu teori ile ilgili;

I. Elektronlar çok hızlı hareket ederler.

II. Çekirdekte sadece protonlar bulunur.

III. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere elektron bulutu adı verilir.

yapılan yorumlardan hangi ifadeler doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

7 Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin proton ve elektron sayıları verilmiştir.

Element Proton sayısı Elektron sayısı
K 9 10
L 13 10
M 17 18
N 10 10

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) M anyondur.
B) L'nin atom numarası 10'dur.
C) K katyondur.
D) N bileşiklerinde (+) değerlik alır.

8

Model Atom cinsi Atom sayısı
a- Molekül atomları 1b1b 10.png 2 2
b- Molekül atomları 2b1k 12.png 3 3
c- Molekül atomları 2 4.png 1 2
d- Molekül atomları 1 3.png 1 1

Yukarıdaki tabloda hangi satırda verilen model ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

A) a
B) b
C) c
D) d