HÜCRE VE BÖLÜNMELER TESTPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Aşağıda bir hücrenin geçirdiği bölünmeler sonucu oluşan yeni canlılar tasvir edilmiştir.

Bu hücrenin geçirmiş olduğu bölünme çeşidi ile alakalı olarak aşağıda verilen şıklardan hangisinde hata yapılmıştır?

A) Sperm ve yumurtanın oluşmasını sağlayan bir bölünme çeşididir.
B) Bitkini büyümesini ve insandaki yaraların onarılmasında gerçekleşen bir bölünme şeklidir.
C) Tek hücreli canlıda gerçekleşiyorsa buna üreme denilir.
D) Oluşan 4 hücre kalıtsal açıdan birbirinin aynısıdır.

2 Mitoz bölünme büyüme, gelişme, yıpranan dokuların onarılması ve bazı canlılarda da üremeyi sağlar.

I. Mitoz bölünme tek hücreli canlıların üremesinde görev alır.

II. Çok hücreli canlılarda mitoz sadece büyüme ve gelişmeyi sağlar.

III. Mitoz tüm canlılarda görülür

IV. Çok hücreli canlıların üremesinde mitozun etkisi yoktur.

Yukarıdakilerden hangileri mitoz bölünme ile ilgili yanlış bilgidir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I ve III

3

Mitoz tüm canlılarda aynı şekilde gerçekleşir.
D Y
Mitoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur. Mitoz aşamalar halinde gerçekleşir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

4 Mitoz bölünme geçiren bir hücrede kromozomlar oluştuktan sonra, birbirini takip eden evrelerden bazıları aşağıda gösterilmiştir.

?

Bu şekilde “?” ile gösterilen yere aşağıdaki evrelerden hangisinin resmi gelmelidir?

A)
B)
C)
D)

5 Aşağıda mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin görselleri sırasıyla numaralandırılmıştır.

Bu hücre ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır.

A) Oluşan hücrelerin organel sayıları ve büyüklükleri birbirinden farklı olabilir.
B) Oluşan hücrelerin kromozom sayıları ana hücrenin yarısı kadar olacaktır.
C) V. şekilde boğumlanma ile hücre zarı bölünmektedir.
D) I. şekilde bölünme için gerekli olan hazırlık yapılmaktadır.

6 Aşağıda mitoz bölünmenin bir aşaması verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu aşamadan daha önce gerçekleşmez?

A) Kromozomlar belirginleşir.
B) Kromozomlar hücrenin ortasında dizilir.
C) İğ iplikleri kaybolur.
D) Çekirdek zarı kaybolur.

7

I. Sitoplazma boğumlanması
II. Kalıtım maddesinin eşlenmesi
III. Ara lamel oluşumu
IV. Çekirdek zarının eriyerek kromozomların belirginleşmesi

Yukarıda mitoz bölünme ile ilgili verilen olaylardan hangisi ya da hangileri hem bitkiler hem de hayvanlar için ortaktır?

A) I ve III
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) II ve III

8 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmelidir.

D Y
Mitoz insanlarda ömür boyu devam eder.
Fasulye tohumunun büyüyerek yeni bitkiyi oluşturmasında mitoz etkilidir.
Kertenkele mitoz bölünme ile ürer.
Yaralandığımızda yaranın iyileşme sürecinde mitoz bölünme etkilidir.

Şekildeki gibi işaretlenen uygulama tablosunda hangi renk bilgide yanlış yapılmıştır?

A) Sarı
B) Yeşil
C) Mavi
D) Pembe