HÜCRE VE BÖLÜNMELER TESTPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3


1 Aşağıda mayoz bölünme gerçekleştiren yumurta ana hücresinin bölünerek yumurta hücrelerini gösterdiği bir şema verilmiştir.

2n hücre 1.png
Aşağı sol icon 2.png Aşağı sağ icon 2.png MAYOZ 1
N hücre 1.png N hücre 1.png
Aşağı sol icon 2.png Aşağı sağ icon 2.png Aşağı sol icon 2.png Aşağı sağ icon 2.png MAYOZ 2
N hücre 1.png N hücre 1.png N hücre 1.png N hücre 1.png

Bu verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Oluşan hücrelerin organel sayıları aynıdır.
B) Üreme hücreleri mayoz bölünme ile oluşurlar.
C) Mayozun ilk evresinde kromozom sayısı yarıya iner.
D) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.

2 Aşağıda kutulara mitoz, mayoz bölünme ve ortak özelliklerinin bulunduğu kartlar atılacaktır.

mitoz ortak mayoz

Buna göre mavi kutuya;

I. Kalıtsal Çeşitlilik sağlanır.

II. Hücre sayısında artış görülür.

III. Kardeş kromatidler zıt kutuplara çekilir.

ifadeleri olan hangi kartlar atılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Mayoz bölünme esnasında mitozdan farklı olarak homolog kromozomlar arasında gen alış verişi olur.

Aşağıda bölünmeden önce ve sonra hücrede bulunan kromatidler bazıları gösterilmektedir.

Bölünmeden
Önce
Mavi kros icon 14.png Yeşil kros icon 14.png
1. Kromozom 2. Kromozom
Bölünmeden
Sonra
Mavi kros icon 14.png Mavi kros icon 20.png Yeşil kros icon 20.png Yeşil kros icon 14.png
1. Hücre 2. Hücre 3. Hücre 4. Hücre

Kromatidlerin renkleri gen yapılarını belirttiğine göre;

I. Parça değişimi sayesinde tür içi çeşitlilik sağlanır.

II. Parça değişimi olmasaydı kalıtsal özellikleri bire bir aynı hücreler oluşurdu.

III. 2. ve 3. hücredeki gösterilen parçalar değişim geçirmiş kromatidlere aittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur.?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

4 İnsanda kromozom sayılarında vücut ve üreme hücrelerinde farklılık bulunur. Vücut hücreleri 2n:46 kromozoma sahip iken üreme hücreleri n:23 adet kromozoma sahiptir. Üreme hücrelerinin n kromozoma sahip olmalarının nedeni o hücreyi oluşturan hücrenin mayoz bölünme gerçekleştirmesidir.

Bu bilgiyle alakalı olarak aşağıdaki uygulamayı bir öğrenci şekildeki gibi doldurmuştur.

Mitoz Mayoz
Karaciğer hücresi
Sperm hücresi
Deri hücresi
Yumurta ana hücresi

Buna göre çocuk kaç soruyu doğru olarak cevaplamıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5 Aşağıda sırasıyla meydana gelen bölünmeler ve kromozom sayısındaki değişmeler grafiklendirilmiştir.

Grafik n, 2n kromozom sayısı.png

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 4 olay döllenmedir.
B) 3. olay mayoz bölünmedir.
C) 2. olayda parça değişimi gerçekleşmiştir.
D) 1. ve 2. olaylar mitoz bölünmedir.

6 Aşağıda bir eşey hücrelerinden bebeğin oluşumuna kadar olan süreç gösterilmiştir.

Sperm ico.png
sperm
     
Aşağı sağ icon 3.png
Embriyo evre 1.png
döllenme
Sağ icon 4.png Embriyo evre 5.png
zigot
Boş hücre 1.png
yumurta
     
Yukarı sağ icon 3.png
Aşağı icon 4.png
Embriyo evre 7.png
fetüs
Sol icon 4.png Embriyo evre 6.png
embriyo

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Embriyodan fetüse geçiş mayoz bölünmeyle sağlanır.
B) Eşey hücrelerinin oluşumunda genetik çeşitlilik sağlanmıştır.
C) Döllenmeyle üreme ana hücresi oluşmuştur.
D) Zigottan embriyoya geçerken kromozom sayısı iki katına çıkmıştır.

7 Aşağıda mayoz bölünme esnasında görülen evrelerden bir kaçı verilmiştir.

Mayoz 2 evre üst 1.png
K
Mayoz 1 evre 2.png
L
Mayoz 2 evre alt 3.png
M

Bu aşamaların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) K-M-L
B) M-K-L
C) K-L-M
D) L-K-M

8 K hücresinin bölünmesine ait görsel aşağıdaki gibidir.

2n hücre 5.png K HÜCRESİ
Aşağı sol icon 5.png Aşağı sağ icon 5.png
N hücre 5.png N hücre 5.png
Aşağı sol icon 5.png Aşağı sağ icon 5.png Aşağı sol icon 5.png Aşağı sağ icon 5.png
N hücre 5.png N hücre 5.png N hücre 5.png N hücre 5.png L HÜCRESİ

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) K hücresi üreme ana hücresi olabilir.
B) L hücresi sperm hücresi olabilir.
C) L hücresinin kromozom sayısı n kadardır.
D) K ve L hücreleri kalıtsal yapı olarak aynıdır.