HÜCRE VE BÖLÜNMELER TESTPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Aşağıda mayoz bölünme gerçekleştiren yumurta ana hücresinin bölünerek yumurta hücrelerini gösterdiği bir şema verilmiştir.

MAYOZ 1
MAYOZ 2

Bu verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Oluşan hücrelerin organel sayıları aynıdır.
B) Üreme hücreleri mayoz bölünme ile oluşurlar.
C) Mayozun ilk evresinde kromozom sayısı yarıya iner.
D) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.

2 Aşağıda kutulara mitoz, mayoz bölünme ve ortak özelliklerinin bulunduğu kartlar atılacaktır.

mitoz ortak mayoz

Buna göre mavi kutuya;

I. Kalıtsal Çeşitlilik sağlanır.

II. Hücre sayısında artış görülür.

III. Kardeş kromatidler zıt kutuplara çekilir.

ifadeleri olan hangi kartlar atılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Mayoz bölünme esnasında mitozdan farklı olarak homolog kromozomlar arasında gen alış verişi olur.

Aşağıda bölünmeden önce ve sonra hücrede bulunan kromatidler bazıları gösterilmektedir.

Bölünmeden
Önce
1. Kromozom 2. Kromozom
Bölünmeden
Sonra
1. Hücre 2. Hücre 3. Hücre 4. Hücre

Kromatidlerin renkleri gen yapılarını belirttiğine göre;

I. Parça değişimi sayesinde tür içi çeşitlilik sağlanır.

II. Parça değişimi olmasaydı kalıtsal özellikleri bire bir aynı hücreler oluşurdu.

III. 2. ve 3. hücredeki gösterilen parçalar değişim geçirmiş kromatidlere aittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur.?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

4 İnsanda kromozom sayılarında vücut ve üreme hücrelerinde farklılık bulunur. Vücut hücreleri 2n:46 kromozoma sahip iken üreme hücreleri n:23 adet kromozoma sahiptir. Üreme hücrelerinin n kromozoma sahip olmalarının nedeni o hücreyi oluşturan hücrenin mayoz bölünme gerçekleştirmesidir.

Bu bilgiyle alakalı olarak aşağıdaki uygulamayı bir öğrenci şekildeki gibi doldurmuştur.

Mitoz Mayoz
Karaciğer hücresi
Sperm hücresi
Deri hücresi
Yumurta ana hücresi

Buna göre çocuk kaç soruyu doğru olarak cevaplamıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5 Aşağıda sırasıyla meydana gelen bölünmeler ve kromozom sayısındaki değişmeler grafiklendirilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 4 olay döllenmedir.
B) 3. olay mayoz bölünmedir.
C) 2. olayda parça değişimi gerçekleşmiştir.
D) 1. ve 2. olaylar mitoz bölünmedir.

6 Aşağıda bir eşey hücrelerinden bebeğin oluşumuna kadar olan süreç gösterilmiştir.


sperm
     

döllenme

zigot

yumurta
     

fetüs

embriyo

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Embriyodan fetüse geçiş mayoz bölünmeyle sağlanır.
B) Eşey hücrelerinin oluşumunda genetik çeşitlilik sağlanmıştır.
C) Döllenmeyle üreme ana hücresi oluşmuştur.
D) Zigottan embriyoya geçerken kromozom sayısı iki katına çıkmıştır.

7 Aşağıda mayoz bölünme esnasında görülen evrelerden bir kaçı verilmiştir.


K

L

M

Bu aşamaların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) K-M-L
B) M-K-L
C) K-L-M
D) L-K-M

8 K hücresinin bölünmesine ait görsel aşağıdaki gibidir.

K HÜCRESİ
L HÜCRESİ

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) K hücresi üreme ana hücresi olabilir.
B) L hücresi sperm hücresi olabilir.
C) L hücresinin kromozom sayısı n kadardır.
D) K ve L hücreleri kalıtsal yapı olarak aynıdır.