GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Türkiye'nin kendisine ait uyduların bazıları aşağıda verilmiştir.

  • Türksat 3A
  • Bilsat
  • Türksat 1C
  • Türksat 4A
  • Göktürk 2

Yukarıdaki verilen uyduları görevleri ve kullanım durumlarına göre gruplama yapsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olurdu?

Haberleşme Gözlem Pasif

A)Türksat 3A, Türksat 4ABilsat, Göktürk 2Türksat 1C
B)Türksat 3A, Türksat 4ATürksat 1CBilsat, Göktürk 2
C)Türksat 1CTürksat 3A, Türksat 4ABilsat, Göktürk 2
D)Türksat 1C, Türksat 3A, Türksat 4ABilsatGöktürk 2

2 Uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki teknolojik araçlar için söylenen;

Uzay İstasyonu: Dünya yörüngesinde dolanır. Uzay çalışmalarının, deneylerin ve araştırmaların yapılabileceği, astronotlar için yaşam alanı sunan büyük uzay araçlarıdır.

Uzay Roketi: Ana hatlarıyla, yakıt, motor ve egzozdan oluşur. Bir defa kullanılır. Tekrar tekrar kullanılamaz. Uzaya uydu veya uzay aracı göndermek için kullanılır.

Uzay Mekiği: Bir gök cismini incelemek için uzaya gönderilen, uzaktan kumanda edilebilen insansız uzay araçlarıdır. Fotoğraf, atmosfer analizi gibi elde ettiği bilgileri Dünya’ya yollar.

bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzay Mekiği
B) Uzay İstasyonu
C) Uzay Roketi ve Uzay İstasyonu
D) Uzay Mekiği ve Uzay İstasyonu

3

Gözetleme uyduları daha çok askeri gözetleme ve keşif amaçlarıyla kullanılan uydulardır.
D Y
Dünya yörüngesinde ülkemize ait yapay uydular vardır. Yapay uydular enerji kaynağı olarak Güneş ışığını kullanır.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Kutucuklar içindeki bilgiler incelenip doğru olanlar için (D), yanlış olanlar için (Y) yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

4

Gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılan alet
↓Mikroskop↓ ↓Teleskop↓
Bir mikroskop çeşidi Bir teleskop çeşidi
Aynalı Lazerli Optik Pilli

Yukarıdaki etkinlikte kutucuk içinde verilen bilgi ile ilgili olan kavram yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) Aynalı
B) Lazerli
C) Optik
D) Pilli

5

Bilgi: Yeni doğmuş bebeklerin vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılan kulak termometreleri uzay araştırmaları sırasında ortaya çıkmıştı ve ilk olarak NASA tarafından kullanılmıştı
Bilgi: NASA uzaya astronot yollarken uzay aracında yiyeceklerin mümkün olduğunca az yer kaplaması çok önemliydi. Bu yüzden yiyecekler formül haline getirilip toz halinde saklanıyordu. Bu da günümüzde kullanılan toz seklindeki bebek mamalarına öncülük eden bir teknolojiydi.

Bu bilgileri de dikkate alarak;

I. Uzay araştırmaları teknolojik gelişime katkı sağlamıştır.

II. Bir uzay çalışması için geliştirilen teknoloji kullanılarak yapılan ürünler, insanların hizmetine sunulmuştur.

III. Uzay çalışmaları olmasa hiçbir teknolojik gelişme olmazdı

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II, ve III

6

Yukarıda bir uzay gözlem evi gösterilmiştir. Gözlem evleri genellikle dağ başlarında, yüksek yerlerde, yerleşim alanlarının uzağında kurulmaktadır.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Issız yerlerde arsa fiyatının uygun olması
B) Ulaşımın kolay olması
C) Işık kirliliğinin az olması
D) Hava akımlarının iyi olması

7 Aşağıda bazı astronomlar ve çalışmaları verilmiştir.

Kopernik Teleskopla ilk defa gözlem yapan kişi
Ömer Hayyam Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü ilk kez dile getiren astronomdur.
Galileo Dünyanın ilk rasathanesini kuran kişi

Çalışmalar ve isimlerin doğru eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

8 Herhangi bir yararlı amaca hizmet etmeyen Dünya'nın çevresindeki yörüngede bulunan nesneler topluluğuna uzay enkazı denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzay kirliğine neden olan etmenlerden biri değildir?

A) Ömrünü tamamlamış uydular.
B) Roketlerin uzaya bırakılan fırlatma amaçlı parçaları
C) Atmosfere salınan zararlı gazlar.
D) Uzay istasyonlarından bırakılan çöpler.