KUVVET VE ENERJİ TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3


1 Aşağıda 3 farklı cisme uygulanan kuvvetler ve hareketleri ile alakalı bir tablo verilmiştir.

Kuvvet Kuvvetin Yönü Aldığı Yol Hareketin Yönü
X 10N Doğu 5m Doğu
Y 15N Kuzey 0 -
Z 18N Güney 7m Kuzey

Bu tabloya göre hangi cisme uygulanan kuvvet fiziksel anlamda iş yapmıştır?

A) Yalnız X
B) X ve Y
C) Y ve Z
D) X, Y ve Z

2 Bir cisme 2 farklı durumda 3 farklı kuvvet uygulanmaktadır.

F3
Ok y.png
F1 Ok sağ.png Blok 15.png F2 Ok sol.png Blok 15.png Blok 15.png
Hareket Yönü Hareket Yönü Hareket Yönü
Sağa kuvvet 2.png Sağa kuvvet 2.png Sağa kuvvet 2.png

Gösterilen bu 3 farklı kuvvetten hangileri fiziksel anlamda iş yapmıştır?

A) Yalnız F1
B) F1 ve F3
C) F2 ve F3
D) F1, F2 ve F3

3 Aşağıda sürtünmesiz bir ortamda cisimlere uygulanan kuvvetler ve yer değiştirmeleri gösterilmiştir.

T Düzeneği
10N Ok sağ.png Blok 15.png Blok 18.png
2metre
R Düzeneği
10N Ok sağ.png Blok 15.png Blok 18.png
1metre
K Düzeneği
20N Ok sağ.png Blok 15.png Blok 18.png
2metre

Buna göre yer değiştirme - iş ilişkisini ve kuvvet - iş ilişkisini göstermek isteyen birisi hangi düzenekleri seçmelidir.

Yer
Değiştirme
Kuvvet

A)K-TK-R
B)T-RK-R
C)K-RK-T
D)T-RT-K

4 Aşağıdaki yarış arabalarının süratleri ve kütleleri verilmiştir.

800kg
Sağ araba 8.png
80km/sn Sağa kuvvet 5.png 1400kg
Sağ araba 8.png
80km/sn Sağa kuvvet 5.png
P Aracı R Aracı
1200kg
Sağ araba 8.png
80km/sn Sağa kuvvet 5.png
S Aracı

Bu bilgilere göre aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Süratin kinetik enerjiye etkisini incelemek için P ve R araçları kullanılabilir.
B) Kütlenin kinetik enerjiye etkisini incelemek için P ve S araçları kullanılabilir.
C) Kinetik enerjisi en fazla olan araç R'dir.
D) Kinetik enerjisi en az olan araç P'dir.

5 Özdeş P, R ve S kütleleri bulundukları konumdan serbest bırakılıyor.

R
Ball 2.png
S
Ball 2.png
P
Ball 2.png
2h 2h
h

Kürelerin yere çarptıkları anda kinetik enerjilerinin büyüklüklerini nasıl sıralayabiliriz?

A) S>R>P
B) P=R>S
C) S=R>P
D) P>R>S

6 Farklı düz zeminlerde özdeş oyuncak kamyonlar 10N kuvvet ile fırlatılıyor.

K
Sağ araba 2.png
10NSağa kuvvet 12.png L
Sağ araba 2.png
10NSağa kuvvet 12.png

K aracı 3 metre ilerlerken, L aracı 4 metre ilerlemiştir.

Buna göre;

I. Sitemde etkili olan sürtünme kuvvetidir.

II. L'ye etkiyen sürtünme diğerinden daha fazladır.

III. Sürtünme kuvveti sadece zemin ile tekerlekler etkili olur.

çıkarımlarından hangisi doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

7 Aşağıda K, L, M ve N cisimleri şekildeki gibi belirtilen yüksekliğe çıkartılıyor.

K L M N
Blok 4.png Blok 6.png Blok 8.png
Blok 2.png 2mOk y.png 2mOk y.png 2mOk y.png
Blok 2.png 1mOk y.png Blok 4.png Blok 6.png Blok 8.png
25N 25N 10N 5N

Bu göre hangi cisim üzerinde en fazla iş yapılmış olur?

A) K
B) L
C) M
D) N

8

Kinetik enerji
Aşağı sol icon 1.png Aşağı sağ icon 1.png
Uçak 100 m/s Kamyon 100 m/s
Aşağı sol icon 1.png Aşağı sağ icon 1.png Aşağı sol icon 1.png Aşağı sağ icon 1.png
Bisiklet 10 m/s Otomobil 10 m/s Kuş
10 m/s
Motorsiklet 10 m/s

Yukarıda süratleri verilen hareketliler için kinetik enerjisi büyük olan yol izlendiğinde hangi renk çıkışa ulaşılır? (Cisimlerin kütleleri arasında Uçak > Kamyon > Otomobil > Motorsiklet > Bisiklet > Kuş ilişkisi vardır.)

A) Mavi
B) Kırmızı
C) Sarı
D) Yeşil