KUVVET VE ENERJİ TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Aşağıda 3 farklı cisme uygulanan kuvvetler ve hareketleri ile alakalı bir tablo verilmiştir.

Kuvvet Kuvvetin Yönü Aldığı Yol Hareketin Yönü
X 10N Doğu 5m Doğu
Y 15N Kuzey 0 -
Z 18N Güney 7m Kuzey

Bu tabloya göre hangi cisme uygulanan kuvvet fiziksel anlamda iş yapmıştır?

A) Yalnız X
B) X ve Y
C) Y ve Z
D) X, Y ve Z

2 Bir cisme 2 farklı durumda 3 farklı kuvvet uygulanmaktadır.

F3
F1 F2
Hareket Yönü Hareket Yönü Hareket Yönü

Gösterilen bu 3 farklı kuvvetten hangileri fiziksel anlamda iş yapmıştır?

A) Yalnız F1
B) F1 ve F3
C) F2 ve F3
D) F1, F2 ve F3

3 Aşağıda sürtünmesiz bir ortamda cisimlere uygulanan kuvvetler ve yer değiştirmeleri gösterilmiştir.

T Düzeneği
10N
2metre
R Düzeneği
10N
1metre
K Düzeneği
20N
2metre

Buna göre yer değiştirme - iş ilişkisini ve kuvvet - iş ilişkisini göstermek isteyen birisi hangi düzenekleri seçmelidir.

Yer
Değiştirme
Kuvvet

A)K-TK-R
B)T-RK-R
C)K-RK-T
D)T-RT-K

4 Aşağıdaki yarış arabalarının süratleri ve kütleleri verilmiştir.

800kg
80km/sn 1400kg
80km/sn
P Aracı R Aracı
1200kg
80km/sn
S Aracı

Bu bilgilere göre aşağıdaki söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Süratin kinetik enerjiye etkisini incelemek için P ve R araçları kullanılabilir.
B) Kütlenin kinetik enerjiye etkisini incelemek için P ve S araçları kullanılabilir.
C) Kinetik enerjisi en fazla olan araç R'dir.
D) Kinetik enerjisi en az olan araç P'dir.

5 Özdeş P, R ve S kütleleri bulundukları konumdan serbest bırakılıyor.

R
S
P
2h 2h
h

Kürelerin yere çarptıkları anda kinetik enerjilerinin büyüklüklerini nasıl sıralayabiliriz?

A) S>R>P
B) P=R>S
C) S=R>P
D) P>R>S

6 Farklı düz zeminlerde özdeş oyuncak kamyonlar 10N kuvvet ile fırlatılıyor.

K
10N L
10N

K aracı 3 metre ilerlerken, L aracı 4 metre ilerlemiştir.

Buna göre;

I. Sitemde etkili olan sürtünme kuvvetidir.

II. L'ye etkiyen sürtünme diğerinden daha fazladır.

III. Sürtünme kuvveti sadece zemin ile tekerlekler etkili olur.

çıkarımlarından hangisi doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

7 Aşağıda K, L, M ve N cisimleri şekildeki gibi belirtilen yüksekliğe çıkartılıyor.

K L M N
2m 2m 2m
1m
25N 25N 10N 5N

Bu göre hangi cisim üzerinde en fazla iş yapılmış olur?

A) K
B) L
C) M
D) N

8

Kinetik enerji
Uçak 100 m/s Kamyon 100 m/s
Bisiklet 10 m/s Otomobil 10 m/s Kuş 10 m/s Motosiklet 10 m/s

Yukarıda süratleri verilen hareketliler için kinetik enerjisi büyük olan yol izlendiğinde hangi renk çıkışa ulaşılır? (Cisimlerin kütleleri arasında Uçak > Kamyon > Otomobil > Motosiklet > Bisiklet > Kuş ilişkisi vardır.)

A) Mavi
B) Kırmızı
C) Sarı
D) Yeşil