IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ TESTPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

Rtestpedia.png

1 Aşağıda bazı aletlerin enerji dönüşümleri verilmiştir.

Alet Dönüştürülen
Enerji
Dönüşen
Enerji
X Güneş Enerjisi Isı Enerjisi
Y Güneş Enerjisi Elektrik Enerjisi
Z Güneş Enerjisi Hareket Enerjisi

Aşağıdakilerden hangisi verilen bu enerji değişimlerini sağlamaz?

A) Güneş Ocağı
B) Termostat
C) Güneş Pili
D) Radyometre

2 Aşağıdaki farklı renklerde özdeş küreler, güneş altında eşit süre bekletilmiştir.

Ball 5.png Ball 14.png Ball 2.png
Beyaz Sarı Siyah

Bu cisimler hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Işığı en çok soğuran siyah toptur.
B) Işığı en çok yansıtan beyaz toptur.
C) En fazla beyaz top ısınmıştır.
D) Toplardaki ısının artmasını soğurulma sağlar.

3 Aşağıdaki farklı cisimlerin soğurma miktarlarını gösteren bir grafik verilmiştir.

Grafik soğurma miktarı.png

Verilen bu grafikten yola çıkarak, özdeş ve aynı maddeden yapılmış bu maddelerin renkleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

K L M

A)BeyazKırmızıSiyah
B)KırmızıBeyazSiyah
C)KırmızıSiyahBeyaz
D)SiyahKırmızıBeyaz

4 Bir öğrenci doğru-yanlış uygulamasını aşağıdaki gibi cevaplamıştır.

D Y
Işık bir enerjidir.
Siyah renk bütün renkleri yansıtır.
Kırmızı ve yeşil ışık bir araya geldiğinde sarı renge dönüşür.
Işığın madde tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir.

Yanıtladığı her cevaptan 10 puan alan öğrenci yapmış olduğu uygulamadan toplamda kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

5 Gün ışığında bazı cisimler aşağıdaki gibi görünmektedir.

Ball 5.png Ball 10.png Ball 14.png
I- Beyaz II- Magenta III- Sarı

Sırası değiştirilmeden kapalı bir ortamda mavi ışık ile aydınlatılan bu cisimler nasıl görünecektir?

A) Ball 12.png Ball 12.png Ball 2.png
B) Ball 5.png Ball 12.png Ball 5.png
C) Ball 2.png Ball 12.png Ball 5.png
D) Ball 12.png Ball 2.png Ball 12.png

6 Aşağıdaki deneyde bir cam prizmaya beyaz ışık gönderilmiştir.

Prizma gelen ışın saklı gösterim.png

Yapılan bu deney için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Işığın kırılması olayı vardır.
B) Farklı renkler farklı miktarlarda kırılmıştır.
C) Prizmadan geçen ışık, ışık tayfı oluşturur.
D) En çok kırılan renk kırmızı renk olacaktır.

7 Radyometre ışık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren aletin adıdır.

Radyometre.png

Radyometrenin çalışma şekli hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Işığın soğurulmasını ile çalışır.
B) Işığın kırılması sayesinde orta kısmındaki çark dönmektedir.
C) Yaprakların bir tarafı koyu renk bir tarafı ise açık renktir.
D) Yaprakların hepsinin aynı yüzeyleri koyu renktedir.

8 Farklı renklerdeki ışıklar ortam değiştirirken farklı miktarlarda kırılırlar. Beyaz içinde bulunan farklı renklerin ortam değiştirmesinde oluşan farklı görünüşler hakkında aşağıdaki yorumlar yapılmaktadır.

  1. Yağmur damlaları ile karşılaşan beyaz ışık gök kuşağını oluşturur.
  2. Güneşten gelen beyaz ışık içerisindeki mavi renk atmosferde daha fazla kırıldığı için gökyüzünü mavi görürüz.
  3. Seyahat ederken yol üzerinde su birikintileri varmış gibi görünmesi.

Verilen bu örneklerden hangileri ışığın kırılması ile alakalıdır?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

9 Renkli FEN yazısı beyaz ışık altında ara renkler olan magenta, cyan ve sarı renkte görünmektedir.

Renkli fen yazısı.png

Bu yazıyı kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışıklar altında bakacak olsak nasıl görürüz?

Kırmızı Yeşil Mavi

A)Kırmızı ga.pngYeşil ga.pngMavi ga.png
B)Kırmızı gb.pngYeşil gb.pngMavi gb.png
C)Kırmızı görünüm.pngYeşil görünüm.pngMavi Görünüm.png
D)Renkli fen yazısı.pngRenkli fen yazısı.pngRenkli fen yazısı.png

10 Rengi bilinmeyen 3 cisme gönderilen ana renklerden yansıyanları aşağıdaki gibidir.

Magenta oluşumu.png
I.
Beyaz renk oluşumu.png
II.
Mavi renk oluşumu.png
III.

Buna bu cisimlerin renkleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I. II. III.

A)magentabeyazmavi
B)sarıbeyazmagenta
C)kırmızısiyahmavi
D)mavibeyazcyan