GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ TESTPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF TESTPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 ‎‎HÜCRE VE BÖLÜNMELER 4 ‎‎KUVVET VE ENERJİ ‎‎KUVVET VE ENERJİ 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 ‎‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 ‎‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

1 Yıldızlarla ilgili;

I. Yıldızlar canlı değildir. Ancak canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler.

II. Sıcaklıklarına göre farklı renklerde olabilirler.

III. Küresel şekildedirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

2

Bir ışık yılı, ışığın boşlukta bir yılda aldığı mesafedir.
D Y
Işık yılı bir zaman birimidir. Işık yılı bir mesafe birimidir.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Kutucuklar içindeki bilgiler incelenip doğru olanlar için (D), yanlış olanlar için (Y) yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

3 James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobudur. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanmış. Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girmiştir.

Bu teleskop ile ilgili;

I- Optik bir teleskoptur.

II- Gök cisimlerini fotoğraflayabilmektedir.

III- En iyi gözlemleri bulutsuz günlerde yapar.

bilgilerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

4 Yıldızlarında geçirdiği dönemlere göre bir yaşam döngüsü olur.

Büyük kütleli bir yıldızın yaşam süreci sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Büyük kütleli yıldız ⇒ Kırmızı süper dev ⇒ Süpernova Patlaması ⇒ Nötron yıldızı veya karadelik
B) Büyük kütleli yıldız ⇒ Süpernova Patlaması ⇒ Kırmızı süper dev ⇒ Nötron yıldızı veya karadelik
C) Büyük kütleli yıldız ⇒ Gezegenimsi bulutsu ⇒ Kırmızı süper dev ⇒ Beyaz cüce
D) Büyük kütleli yıldız ⇒ Kırmızı süper dev ⇒ Beyaz cüce ⇒ Gezegenimsi bulutsu

5

  • Gök cisimlerini inceleyen bilim dalıdır.
  • Gök cisimlerini incelemeye yarayan araçtır.
  • Gök cisimlerini teleskop yardımıyla inceleyen bilim insanıdır.

Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

A) Astronot
B) Teleskop
C) Astronomi
D) Astronom

6 Yıldızların rengi o yıldızın boyutu hakkında fikir edinmemize yardımcı olur.

Buna göre bir yıldızın görünen rengi ile büyüklüğü hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Büyük en fazla olan yıldızlar çok fazla renk tonu gönderebildiği için beyaza yakın bir tonda olurlar.
B) Orta büyüklükte olan yıldızların renkleri sarıya yakın bir tonda olur.
C) Büyük olarak oldukça küçük olan yıldızlar koyu turuncu renkte görünürler.
D) Bir yıldız ne küçük ise o kadar fazla enerji verir.

7

  • Küçükayı, Büyükayı, Avcı(Orion), gibi isimlendirilmiş gök cisimleridir.
  • Uzayda bulunan toz, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan yapıya denir.
  • Dünya'mızın içinde yer aldığı ve sarmal yapıda bulunan galaksi çeşididir.

Yukarıdaki tanımlarda söz edilmeyen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takım Yıldızı
B) Samanyolu
C) Bulutsu
D) Yıldız

8 Hubble Uzay Teleskobu, Dünya atmosferinin dışında konumlanması sayesinde, yeryüzündeki teleskoplara kıyasla pek çok avantaja sahip olabilmektedir: Atmosferin olumsuz etkilerinden (Görüntüde bulanıklık ve havadaki partiküllerden yansıyan ışığın oluşturduğu arka-plan kirliliği gibi) bağımsız görüntü elde edilmesinin yanı sıra, Ozon tabakası tarafından tutulan morötesi ışığın gözlemlenmesi ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir.

Yukarıda verilen araç ile ilgili olarak;

I. Hubble bir uzay teleskobudur.

II. Dünya yörüngesindedir.

III. Uzay araştırmalarına büyük katkılarda bulunmuştur.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III