KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 4 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 5 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎CANLILAR DÜNYASI 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 5 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


1 Farklı kuvvetler aynı dinamometre ile ölçülmüş ve elde edilen değerler aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir.

Kuvvet(N) 10 20 30 40 50 60
Uzama miktarı(cm) 2 4 6 8 9 13

Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 40 N’luk kuvvet uygulandığında yayda 8 cm’lik uzama meydana gelmiştir.
B) 50 N’luk kuvvet dinamometre yayının uzamasında farklılık yaratmıştır.
C) Uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama miktarı azalmıştır.
D) Bu dinamometre ile 100N’luk kuvvet ölçülmez.

2 Dinamometre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet ölçmek için kullanılır.
B) İçinde esnek bir yay vardır.
C) Uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa yaydaki uzama o kadar küçük olur.
D) Kalın yay kullanılırsa büyük kuvvet ölçülebilir.

3

Özdeş dinamometrelere uygulanan F1 kuvveti 60N olarak ölçülüyor.

İlk durumda dinamometrede 3 birim, diğerinde ise 2 birim uzadığına göre; F2 kuvveti kaç N’dur?

A) 40
B) 20
C) 60
D) 80

4 Şeyma elindeki dinamometre ile aşağıdaki cisimleri asarak sırasıyla ölçüm yapıyor.

Ölçümleri bulduktan sonra yandaki kağıtları kullanarak panodaki grafiği tamamlıyor.

Buna göre Şeyma grafikte hangi renk kağıdı hangi cismin yazılı olduğu yere yapıştırırsa grafiği doğru olarak yerleştirmiş olur?

Top Çanta Kitap

A)MaviKırmızıYeşil
B)Yeşil KırmızıMavi
C)KırmızıYeşil Mavi
D)KırmızıMaviYeşil

5 Öğretmen özdeş demir bilyeleri aynı yükseklikten birinde su diğerinde hava olan iki kaba aynı anda bırakıyor.

Öğrencilerine “Hangi bilye kap tabanına daha önce düşer, neden?” sorusunu soran öğretmen aşağıdaki cevapları alıyor.


Mert
2. durumda bilye daha önce düşer çünkü hava direnci su direncinden daha azdır.
İki bilyede aynı anda düşer çünkü bilyelerin ağırlıkları eşittir.
Özlem

Öğrencilerin verdiği cevaplarla ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Öğretmenin sorusuna Mert doğru Özlem yanlış cevap vermiştir.
B) Öğretmenin sorusuna her iki öğrenci de doğru cevap vermiştir.
C) Öğretmenin sorusuna Mert yanlış Özlem doğru cevap vermiştir.
D) Öğretmenin sorusuna her iki öğrenci de yanlış cevap vermiştir.

6 Öğretmen: Çocuklar aşağıdaki şemada sürtünmeye etki eden bazı olaylar verilmiştir. Verilen olaylardan hangilerinin sürtünmeyi arttırması, hangilerinin azaltması gerekir?

Karlı ve buzlu yollara kum dökülmesi ile Kapı menteşelerinin yağlanması ile
Sürtünme Kuvveti
Traktör tekerleklerinde kalın dişlerin bulunması ile Ağır eşyaların altına tekerlek takılması ile

Öğrencilerin doğru bir şekilde soruyu cevaplamaları için hangi renge hangi ifadeyi kullanmaları gerekmektedir?

A) Kırmızı: Artar, Mavi: Azalır, Yaşil: Artar, Sarı: Azalır.
B) Kırmızı: Azalır, Mavi: Azalır, Yaşil: Artar, Sarı: Azalır.
C) Kırmızı: Artar, Mavi: Artar, Yaşil: Artar, Sarı: Azalır.
D) Kırmızı: Artar, Mavi: Azalır, Yaşil: Azalır, Sarı: Artar.

7 Ali, Serkan ve Cihat boyu 80 cm olan esnek lastik kumaşa kuvvet uygulayarak boyunu uzatıyorlar.

  • Ali lastiğin boyunu 105 cm yapıyor.
  • Serkan lastiğin boyunu 150 cm yapıyor.
  • Cihat lastiğin boyunu 130 cm yapıyor.

Buna göre lastiğe en az ve en fazla kuvvet uygulayan kişiler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

En Az En Fazla

A)AliSerkan
B)SerkanCihat
C)CihatAli
D)AliCihat

8 I. Araba lastiklerine zincir takılması

II. Zeminin deterjanlı suyla silinmesi

III. Kapı menteşelerinin yağlanması

Öğretmen yukarıdaki örneklerin sürtünme kuvvetini arttırmaya mı yoksa azaltmaya mı yönelik olduğunu soruyor.

Doğru cevap veren Buse’nin cevabı sırasıyla azaltmak, azaltmak, arttırmak şeklinde olduğuna göre Buse soruya hangi sırayla cevap vermiştir?

A) II, III, I
B) I, II, III
C) I, III, II
C) II, I, III

9

Dinamometre Kuvvet birimidir.
F Kuvvetin sembolüdür.
Newton Kuvveti ölçen araçtır.

Yukarıdaki tanım ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

10

Kuvveti ölçmede kullanılan araçlara dinamometre denir.
D Y
Dinamometre cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Dinamometrede okunan değerin birimi Newton’dur.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Açıklamaları doğru şekilde değerlendirerek ilerleyen öğrenci hangi çıkışa ulaşır?

A) 1. Kapı
B) 2. Kapı
C) 3. Kapı
D) 4. Kapı