MADDE VE DEĞİŞİM ÖDEVPEDİA 5

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 4 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 5 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎CANLILAR DÜNYASI 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 5 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
Rodevpedia.png


1 Aşağıdaki tabloda bazı saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları verilmiştir.

Madde Erime Sıcaklığı Erime Sıcaklığı
Civa -39 -39
Su 0 0
Bakır 1083 1083
Etil Alkol -117 -117

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir maddenin erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir.
B) Bakırın erime sıcaklığı en fazladır.
C) En düşük sıcaklıkta donan madde sudur.
D) Tüm maddelerin donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır.

2 Tabloda sıvı bir maddenin ısıtılması sırasındaki sıcaklık değişimi gösterilmiştir.

Süre (dk) 4 6 8 10 12 14
Sıcaklık (oC) 30 35 40 40 40 50

Eylül bu tabloya bakarak aşağıdaki yorumları yapıyor.

I. Madde 40oC’de kaynamaya başlamıştır.

II. Kaynama 8 - 12 dakikaları arasında sürmüştür.

III. Madde 35oC’de katı haldedir.

Eylül’ün yaptığı yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3

Boydanöğrenci (2).png Suyun donma sıcaklığı 0°C’dir. Buzun erime sıcaklığı 0°C’dir.

Yukarıdaki bilgide verilene benzer bir ilişki kaynama sıcaklığı ile hangisi arasında vardır?

A) Buharlaşma sıcaklığı
B) Süblimleşme sıcaklığı
C) Yoğuşma sıcaklığı
D) Kırağılaşma sıcaklığı

4 Öğretmen: “Maddenin ayırt edici özellikleri nelerdir?”

Öğrenciler öğretmenin sorusuna aşağıdaki cevapları veriyor.

Derin: “Kaynama sıcaklığı”

Pelin: “Hacim”

Selin: “Donma sıcaklığı”

Hangi öğrencilerin cevabı doğrudur?

A) Derin ve Pelin
B) Pelin ve Selin
C) Derin ve Selin
D) Derin, Pelin ve Selin

5 Erime sıcaklığı 30oC kaynama sıcaklığı 120oC olan X maddesi 60oC'de hangi fiziksel halde bulunur?

A) Katı
B) Sıvı
C) Gaz
D) Plazma

6

Farklı hacimde su.png

İçinde su bulunan A, B, C kapları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.

Kaplardaki suların kaynamaya başladıkları sıcaklık değerleri arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) A = B = C
B) A > B > C
C) C > A > B
D) B > A > C

7 Aşağıda cisimlerinin sıcaklık değerleri verilmiştir.

Farkı sıcaklık iletim.png

Buna göre ısının akış yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

Şekil - 1 Şekil - 2

A)
B)
C)
D)

8 Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramları birbirlerine karıştırılmaktadır.

  • Suyun kaynama sıcaklığı 100 °C’tır.
  • İnsanların vücut sıcaklığı 36,5 kaloridir.
  • Yarın Ankara'nın hava ısısı 20 °C olması bekleniyor.
  • Odada bulunan termometre odanın sıcaklığını 20 °C olarak gösteriyor.

Yukarıda verilen ısı ve sıcaklık örneklerinden kaç tanesi yanlış kullanılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9 Özdeş iki şişede farklı tür saf sıvılar bulunmaktadır.

Buna göre,

I. Sıvıların rengine bakıp koklamak

II. Sıvıları soğutup donmaya başladığı sıcaklığı ölçmek

III. Sıvıları ısıtıp kaynamaya başladığı sıcaklığı ölçmek

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılırsa sıvılar kesin olarak ayırt edilebilir??

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

10 Aşağıdaki tabloda bazı saf maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde Erime
sıcaklığı (°C)
Kaynama
sıcaklığı (°C)
Su 0 100
Etil alkol ‒117 78
Cıva ‒39 357
Naftalin 80 218

Buna göre hangi madde 90 ºC'ta gaz hâlde bulunur?

A) Su
B) Etil alkol
C) Cıva
D) Naftalin