MADDE VE DEĞİŞİM ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 4 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 5 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎CANLILAR DÜNYASI 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 5 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Isı Katı Yüzeyinde Yoğunlaşma Kaynama Sıcaklık Sıvı Tamamında Bulutları Buharlaşma

1

Yeryüzündeki suların

etkisiyle buharlaşması

meydana getirir

2

Buharlaşmanın en hızlı olduğu sıcaklık

sıcaklığıdır.

3

Maddeler doğada

,

ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar.

4

Bir madde sıvı halden gaz haline geçiyorsa buna

 ; tersi oluyorsa

denir.

5

Kaynama sıvının

gerçekleşirken, buharlaşma sadece

gerçekleşir.

6

Hal değişimi esnasında

değişmez.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Buharlaşma olayı donma olayının tersidir.
Bütün maddeler 100oC 'de kaynarlar.
Buharlaşma sıvının her yerinde gerçekleşir.
Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
Kaynamakta olan bir maddenin sıcaklığı artmaktadır.

2

D Y
Güneş altında kuruyan bir giysi yoğuşmaya örnek olarak gösterilebilir.
Katı haldeki bir maddenin ısıtılarak sıvı hale geçmesi erime olarak adlandırılır.
Katı haldeki bir maddenin gaz hale geçmesi süblimleşmedir.
Buzluktan çıkan bir şişenin üzerinde su damlalarının oluşması yoğuşmadır.
Kırağılaşma maddenin gaz halden katı haline geçmesidir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıdaki etkinliği Murat şekildeki gibi doldurmuştur.

Isı
Alır
Isı
Verir
Buzun erimesi
Kırağı oluşumu
Islak yüzeyin kuruması
Buzluktaki suyun donması

Buna göre Murat uygulama tablosunda kaç seçeneği doğru olarak işaretlemiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2 Aşağıdaki olayların ısı alması durumunda "A" tarafına, ısı vermesi durumunda "V" tarafına ilerlenmesi istenmektedir.

Sıvı haldeki bir maddenin gaz haline geçmesi.
A V
Kışın arabaların camlarının buğulanması. Yazın göllerdeki suların azalması
A V A V
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan bir öğrencini hangi çıkıştan çıkması beklenir?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

3 30oC'de bir ortama bırakılan buzun bir süre sonra eridiği gözleniyor.

30oC
Sonra
27oC

Isı alış-verişinin sadece ortam ve buz arasında olduğu kabul edilirse yukarıdaki gözleme bakarak buz ile alakalı olarak verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) Hal değişimi gerçekleşmiştir.
B) Erime esnasında ortamdan ısı alınmıştır.
C) Erime durumunda maddenin sıcaklığı artmıştır.
D) Erimede ortamın sıcaklığı artmıştır.

4 İçinde bir miktar su bulunan iki kaptan II. kabın kaymakta olduğu görülmektedir.


I. Kap

II. Kap

Bu kaplardaki hal değişim durumları ile verilen iki konu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Kap II. Kap

A)ErimeDonma
B)BuharlaşmaYoğuşma
C)BuharlaşmaKaynama
D)SüblimleşmeKırağılaşma

5 Isıtılmakta olan saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

Bu sıvı ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Sıvı 5. dakikada kaynamaya başlamıştır.
B) Sıvıda 400C'de buharlaşma gözlenmez.
C) Sıvının 780C kaynama noktasıdır.
D) Sıvıda 780C buharlaşma gözlenmektedir.

6 Aşağıda bir sabah yaprakların üzerinde oluşmuş buzlar gözlenmektedir.

Bu hava olayının adı ve maddenin hangi halleri arasında gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Hava
Olayı
Gerçekleşir

A)BuharlaşmaSıvı - Gaz
B)KırağılaşmaGaz - Katı
C)DoluKatı - Sıvı
D)SüblimleşmeGaz - Katı


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda hal değişimini gösteren tabloda bazı kısımlar harflendirilmiştir.

kırağılaşma

Katı
A


Donma

Sıvı
B


yoğuşma

Gaz

C

Tablonun doğru bir şekilde olması için harflerin yerine ne getirilmelidir?

A B C

A)BuharlaşmaKırağılaşmaErime
B)ErimeBuharlaşmaKırağılaşma
C)ErimeKırağılaşmaBuharlaşma
D)KırağılaşmaErimeBuharlaşma

2 Aşağıda buharlaşma ve kaynama ile ilgili özelliklerin işaretlenmesi istenmiştir..

Buharlaşma Kaynama
Belirli sıcaklıkta olur.
Her sıcaklıkta olur.
Sıvının her yerinde olur.
Sıvının yüzeyinde olur.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak; yanlış işaretlediği seçenekten 5 puan kesilecek bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

3 Aşağıda bazı hâl değişimleri verilmiştir.

  • Demirin erimesi
  • Islak elin kuruması
  • Dondurmanın külahtan akmaya başlaması

Bu hâl değişimleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi ortaktır?

A) Maddeler ısı almıştır.
B) Hepsinde erime olayı gerçekleşmiştir.
C) Hepsinde buharlaşma olayı gerçekleşmiştir.
D) Maddeler ısı vermiştir.

4

Orhan'ın sabah günlüğü:
Sabah duş alıp banyoda beklerken üşüdüm ve vücudumdaki su kurumaya başladı. Banyo aynasına baktığımda kendimi net olarak göremedim. Çünkü ayna yüzeyinde su damlacıkları oluşmuştu. Evden çıkıp yürürken evin önündeki buz tutmuş su birikintisine basıp düştüm.

Orhan'ın sabah yaşadığı olaylarda sırasıyla hangi hâl değişimleri meydana gelmiştir?

A) Buharlaşma - Kaynama - Kırağılaşma
B) Buharlaşma - Yoğuşma - Donma
C) Erime - Buharlaşma - Yoğuşma
D) Yoğuşma - Donma - Buharlaşma

5 Öğrenciler aşağıdaki tabloyu ısı alır / ısı verir şeklinde dolduracaklardır.

ısı
alır
ısı
verir
Dolaba konulan suyun donması
Yağmur yağması
Çamaşırların kuruması
Çamaşırların kuruması

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

6

Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır.
D Y
Sıvı maddeler donarken çevrelerinden ısı alır. Katı maddeler erirken çevrelerine ısı verir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

7 Başlangıçta sıvı halde bulunan saf bir maddenin sıcaklığının zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibi oluyor.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 4 ve 10. dakikalar arasında maddenin sıcaklığı sabit kalmıştır.
B) Sıvının kaynama sıcaklığı 30oC’dir.
C) Madde ısı almıştır.
D) Son durumda madde katı haldedir.

8 Tabloda bazı saf maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde Erime Sıcaklığı(oC) Kaynama Sıcaklığı (oC)
A 10 90
B 0 100
C -125 180
D 60 240

Buna göre 5oC’de hangi maddeler sıvı halindedir?

A) B maddesi
B) A ve D maddesi
C) B ve C maddesi
D) A, B ve D maddesi