CANLILAR DÜNYASI ÖDEVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 4 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 5 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎CANLILAR DÜNYASI 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 5 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


1

Ot çekirge fare yılan

Bir grup canlının beslenme ilişkileri yukarıdaki şemada gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yılan sayısı artarsa fare sayısı da artar.
B) Ot sayısı azalırsa bütün canlılar olumsuz etkilenir.
C) Fare sayısının artması ot sayısında artış sağlar.
D) Çekirge otçul bir canlıdır.

2 Pelin, beslenme şekillerine göre canlıları gruplandıran aşağıdaki tabloyu dolduruyor.

Etçil Otçul
Aslan
Salyangoz
Tavşan
İnek

Pelin tabloya kaç tane otçul hayvan işaretlenmelidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3

Taç yaprak Tomurcuk halindeki çiçeği korur.
Çanak yaprak Dişi üreme hücrelerini üretir.
Dişi organ Güzel renk ve kokusuyla tozlaşmaya yardımcı olur.

Yukarıdaki kavramlar görevleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

4

Hayvanlar
Omurgalı Omurgasız
↓Örnek↓ ↓Örnek↓
 • Kelebek
 • Kedi
 • Serçe
 • Köpek
 • Arı
 • Örümcek
 • Balık
 • Solucan

Yukarıdaki şemanın doğru olması için hangi ikili yer değiştirmelidir?

A) Kelebek ve Örümcek
B) Kedi ve Balık
C) Kelebek ve Balık
D) Kelebek ve Solucan

5 Çimlenme için nelerin gerekli olduğunu göstermek isteyen Sedat öğretmen sınıfındaki iki deney grubuna yapacakları deneyleri aşağıdaki gibi anlatıyor.

1. Grup: Fasulye tohumlarını pamuğun arasına yerleştirerek ışık alan bir alana bırakacak ve nemli kalmasını sağlayacak şekilde düzenli olarak sulayacaksınız.
2. Grup: Fasulye tohumlarını pamuğun arasına yerleştirerek ışık alan bir alana bırakacak ve sulamayacaksınız.

Yukarıdaki yönergelere uyan 1. grup üyeleri 1 hafta sonunda fasulyelerinin çimlendiğini 2. grup üyeleri fasulyelerinin çimlenmediğini gözlemliyor.

Öğrenciler yaptıkları bu deney ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmıştır?

A) Çimlenme için toprak gereklidir.
B) Çimlenme için ışık gereklidir.
C) Çimlenme için su gereklidir.
D) Çimlenme için uygun sıcaklık gereklidir.

6

 • Bitkinin dik durmasını sağlar.
 • Madde iletimini sağlar.
 • Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır.

Yukarıdaki görevleri üstlenmiş bitki kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 numaralı yapı
B) 2 numaralı yapı
C) 3 numaralı yapı
D) 4 numaralı yapı

7 Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özellikleri arasında yer almaz?

A) Sütten peynir yapılmasını sağlarlar.
B) Sıtma, kolera, tifo gibi hastalıklara neden olurlar.
C) Besinlerin bozulmasında etkili olmazlar.
D) Üzüm suyundan sirke elde edilmesini sağlarlar.

8

Yukarıdaki canlılarda görülen bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

 1. Yumurta ile çoğalırlar.
 2. Suda yaşarlar.
 3. Omurgaları vardır.
 4. Yavru bakımı yaparlar.

Buna göre yukarıdaki canlılarda bu özelliklerden hangisi ya da hangileri ortaktır?

A) Yalnız 4
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1 ve 4

9 Kemal aynı miktardaki yoğurtları özdeş kaplara koyarak birini buzdolabına diğerini mutfak masasının üzerinde bırakıyor.

Ertesi gün masadaki yoğurt bozulurken dolaptaki yoğurtta herhangi bir değişiklik olmadığını fark ediyor.

Kemal’in yaptığı bu etkinlikten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

A) Mikroskobik canlıların yaşayıp çoğalabilmesi için besine ihtiyacı vardır.
B) Mikroskobik canlıların yaşayıp çoğalabilmesi için uygun bir sıcaklık gereklidir.
C) Mikroskobik canlıların yaşayıp çoğalabilmesi için hava gereklidir.
D) Mikroskobik canlıların yaşayıp çoğalabilmesi için nem gereklidir.

10 "Canlıları Tanıyalım" konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Vücutlarında destek yapısı bulunan hayvanlara omurgalı hayvanlar denir.
B) Çürümüş meyvelerin üzerinde oluşan pamuk yığını şeklindeki ipliksi yapılar bir çeşit mantardır.
C) Yunusun görünüşü balıklara benzemesine rağmen memeliler grubundadır.
D) Sütün yoğurda dönüşmesini mantarlar sağlar.