MADDE VE DEĞİŞİM ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 4 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 5 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎CANLILAR DÜNYASI 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 5 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!

ISI VE SICAKLIK

Isı bir enerji türüdür. Güneş, ateş, elektrik sobası, kalorifer peteği, yanardağdan fışkıran lav gibi cisimler ısı enerjisi kaynaklarıdır. Isı bir enerji türüdür. Enerji başka cisimlere aktarılabilir. Örneğin Güneş’in sahip olduğu ısı enerjisi bize aktarılır. Bu sayede dünyamız ısınır.

Sıcaklık ise bir enerji değildir. Maddelerin ne kadar sıcak ve soğuk olduğunu belirtir. Sıcaklığın fazla olması ısının da fazla olacağı anlamına gelmez. Açıklarsak;

Mum elimizi yakacak kadar sıcaktır. Kalorifer peteğinin sıcaklığı ise çok azdır. Evimizi ısıtmak istediğimizde mum işe yaramaz ama petekler tüm odayı ısıtır. Kalorifer peteğinin sıcaklığı az olmasına karşın enerjisi fazladır. Bu enerjiyi odaya aktarır ve oda ısınır.

Isı ve Sıcaklık arasındaki farklar:

  • Isı bir enerjidir, sıcaklık değildir.
  • Isının birimi joule veya kaloridir, sıcaklığınki selsiyustur.
  • Isı maddenin miktarına bağlıdır, sıcaklık değildir.
  • Isı kalorimetreyle ölçülür, sıcaklık termometreyle.
  • Isı başka maddelere aktarılabilir, sıcaklık aktarılamaz.

Isı Alışverişi

Isı bir enerji olduğu için alışverişi yapılabilir. Isı sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru gerçekleşir. Eğer iki maddenin sıcaklığı aynıysa aralarında ısı alışverişi olmaz.

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Joule Çeşidine Enerji Termometre Selsiyus Sıcaklık Aktarılabilir Miktarına Kalori Aktarılamaz Kalorimetre

1

Isı bir

türüdür.

ile aynı değildir.

2

Isının birimi

veya

'dir, sıcaklığınki ise

'tur.

3

Isı maddenin

ve

bağlıdır.

4

Isı

ile ölçülür, sıcaklık

ile ölçülür.

5

Isı başka maddelere

, sıcaklık

.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Isı bir enerji çeşididir.
Isı birimi olarak selsiyus yada kelvin kullanılır.
Sıcaklık dinamometre ile ölçülmektedir.
Sıcaklığın birimi kaloridir.
Isı değişimleri kalorimetre kabı adı verilen aletle ölçülmektedir.

2

 D   Y 
Sıcaklık bir maddeden diğerine aktarılan bir enerjidir.
Bir maddedeki sıcaklık ısı verilerek arttırılır.
Aynı sıcaklıktaki cisimler arasında ısı akışı gerçekleşmez.
Isı sıcaklığı az olan maddeden çok olan maddeye aktarılır.
Isı akışı maddeler arasında sıcaklık eşitlenene kadar sürer.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 A ve B maddeleri birbirine temas ettirilmektedir.

A
80oC
B
60oC

Bu maddeler arasında gerçekleşen ısı akışının yönü hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

A) Sol icon 4.png
B) Sağ icon 4.png
C) Aşağı icon 4.png
D) Yukarı icon 4.png

2 Aşağıdaki kaplarda bazı sıvıların sıcaklıkları verilmiştir.

30oC
Beher ico 3 3.png
I.
40oC
Beher ico 3 3.png
II.
30oC
Beher ico 3 3.png
III.
50oC
Beher ico 3 3.png
VI.

Hangi iki sıvı birbiriyle karıştırılırsa aralarında ısı alışverişi gerçekleşmez?

A) II ve VI
B) I ve II
C) I ve III
D) III ve VI

3 Aşağıdaki sıcaklık ve ısı ile bilgilerin verildiği tablo hazırlanmıştır.

Isı Sıcaklık
1 Bir enerji çeşididir. Bir enerji çeşidi değildir.
2 Kalorimetre kabı ile hesaplanır. Termometre ile ölçülür.
3 Birimi oC'dir. Birimi joule yada kaloridir.
4 Maddeler arasında alınıp verilebilir. Maddeler arasında alınıp verilemez.

Hazırlanan bu tabloda yapılan yanlışlık hangi numaralı bilgilerde yapılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4 Birbirlerine temas ettirilen P, R ve S cisimlerinin ısı akışının yönü oklarla gösterilmiştir.

P
Sağa kuvvet 12.png
R
 
S
Sola kuvvet 12.png

Buna göre P, R ve S cisimlerinin sıcaklıkları aşağıdaki hangi seçenekteki gibi olabilir?

P R S

A)30oC50oC30oC
B)50oC40oC30oC
C)50oC30oC50oC
D)30oC40oC50oC

5 Özdeş kaplara aynı sıcaklıkta eşit miktarda su konularak, özdeş ısıtıcılar ile kaplar ısıtılmaya başlanıyor.

I. Kap
Beher ico 3 3.png
II. Kap
Beher ico 3 3.png
İspirto ocağı.png
10dk
İspirto ocağı.png
20dk

I. kaptaki ısıtıcının altı 10. dakikada, II. kabın altı ise 20. dakikada kapatıldığına göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğru bir yorum olacaktır?

A) I. kaptaki suyun sıcaklığı II. kaptakinden daha fazla olur.
B) Bu kaplarda gerçekleşen sıcaklık değişimini kalorimetre kabı ile ölçebiliriz.
C) İki kaba da eşit miktarda ısı enerjisi verilmiştir.
D) II. kaptaki suyun sıcaklığı I. kaptakinden daha fazla olur.

6 K ve L sıvıları aynı kap içerisinde karıştırılıyor. İlk sıcaklığı 20 oC olan K sıvısının karıştırıldıktan sonra sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibi oluşturuluyor.

Sıcaklık zaman grafiği sütun şeklinde 3.png

Buna göre L sıvısının ilk sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 16
B) 20
C) 32
D) 40


TEST

1 Özdeş kaplara eşit miktarlarda su konularak sıcaklıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür.

Mavi termometre 3.png
40oC
SU
Beher ico 2 3.png
Mavi termometre 4.png
60oC
SU
Beher ico 2 3.png
I. Kap II. Kap
60oC sıcaklığa sahip bir miktar su yavaş yavaş I. ve II. kaplara ilave ediliyor.

Buna göre kapların sıcaklık değişimleri ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) İki kapta da önce azalır daha sonra artar.
B) I. 'de azalır, II. 'de artar.
C) II. 'de değişmez, I. 'de artar
D) İki kapta da sıcaklık değişimi gözlenmez.

2 Öğrencilerin aşağıdaki tablodaki bilgilerin sıcaklığa mı ısıya mı ait olduklarını işaretlemeleri gerekmektedir.

  Isı   Sıcaklık
Birimi oC'dir.
Bir enerji çeşididir.
Değeri termometre ile ölçülür.
Maddeler arasında alınıp verilebilirler.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

3 Farklı kütlelerdeki P ve R sıvıları başka bir kapta karıştırılıyorlar. Karışma esnasında meydana gelen sıcaklık değişim grafiği aşağıdaki gibi oluşturuluyor.

Sıcaklık zaman grafiği 2 farklı madde.png

Buna göre;

I. Karışımın son sıcaklığı 70 0C'dir.

II. P maddesini sıcaklığı artmıştır.

III. Isı enerjisi akışı P maddesinden P maddesine doğru olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

4

Isı maddeler arasında alınıp verilen bir enerji çeşididir.
Aşağı sol icon 5.pngD YAşağı sağ icon 5.png
Isının birimi kalori ve joule'dür. Isının ölçülmesini sağlayan alet termometredir.
Aşağı sol icon 5.pngD YAşağı sağ icon 5.png Aşağı sol icon 5.pngD YAşağı sağ icon 5.png
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

5

80oC
40oC
30oC
70oC
I. Şekil II. Şekil

Yukarıda sıcaklıkları verilen maddeler arasında ısının akış yönü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I. Şekil II. Şekil

A)Sola kuvvet 5.pngSağa kuvvet 5.png
B)Sola kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png
C)Sağa kuvvet 5.pngSola kuvvet 5.png
D)Sağa kuvvet 5.pngSağa kuvvet 5.png

6 Aşağıdaki malzemeleri kullanarak ısı alışverişi olayını göstermek istiyor.

50oC
Ball 7.png
20oC
Blok 17.png
20oC
Beher ico 2 3.png
50oC
Beher ico 2 4.png
cam
bilye
demir
blok
su zeytin yağı

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Cam bilyenin su içine atılması
B) Demir bloğun zeytin yağı içine atılması
C) Demir bloğun su içine atılması
D) Zeytin yağı ve suyun karıştırılması

7 Şekildeki cisimler sadece kendi aralarında ısı alışverişi olacak biçimde bir araya getiriliyor.

10oC
80oC
20oC
20oC
70oC
65oC
K L M N S T

Buna göre,

I. K cismi, L cisminden ısı alır.

II. M cismi, N cismine ısı verir.

III. S cismi, T cismine ısı verir.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

8 25 °C sıcaklıkta ve farklı miktarlardaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

I
Beher ico 3 3.png
II
Beher ico 1 3.png
İspirto ocağı.png İspirto ocağı.png

Buna göre,

I. Isıtma işlemi bittiğinde miktarı fazla olan suyun sıcaklığı daha fazla olur.

II. Isıtma işlemi bittiğinde kaplardaki suların sıcaklıkları eşit olur.

III. Miktarı az olan su 50 °C sıcaklığa daha önce ulaşır.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (Isıtma işlemi bittiğinde sular kaynama sıcaklıklarına ulaşmamıştır.)

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III