MADDE VE DEĞİŞİM ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 4 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 5 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎CANLILAR DÜNYASI 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 5 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Joule Çeşidine Enerji Termometre Selsiyus Sıcaklık Aktarılabilir Miktarına Kalori Aktarılamaz Kalorimetre

1

Isı bir

türüdür.

ile aynı değildir.

2

Isının birimi

veya

'dir, sıcaklığınki ise

'tur.

3

Isı maddenin

ve

bağlıdır.

4

Isı

ile ölçülür, sıcaklık

ile ölçülür.

5

Isı başka maddelere

, sıcaklık

.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Isı bir enerji çeşididir.
Isı birimi olarak selsiyus yada kelvin kullanılır.
Sıcaklık dinamometre ile ölçülmektedir.
Sıcaklığın birimi kaloridir.
Isı değişimleri kalorimetre kabı adı verilen aletle ölçülmektedir.

2

D Y
Sıcaklık bir maddeden diğerine aktarılan bir enerjidir.
Bir maddedeki sıcaklık ısı verilerek arttırılır.
Aynı sıcaklıktaki cisimler arasında ısı akışı gerçekleşmez.
Isı sıcaklığı az olan maddeden çok olan maddeye aktarılır.
Isı akışı maddeler arasında sıcaklık eşitlenene kadar sürer.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 A ve B maddeleri birbirine temas ettirilmektedir.

A
80oC
B
60oC

Bu maddeler arasında gerçekleşen ısı akışının yönü hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

A)
B)
C)
D)

2 Aşağıdaki kaplarda bazı sıvıların sıcaklıkları verilmiştir.

30oC

I.
40oC

II.
30oC

III.
50oC

VI.

Hangi iki sıvı birbiriyle karıştırılırsa aralarında ısı alışverişi gerçekleşmez?

A) II ve VI
B) I ve II
C) I ve III
D) III ve VI

3 Aşağıdaki sıcaklık ve ısı ile bilgilerin verildiği tablo hazırlanmıştır.

Isı Sıcaklık
1 Bir enerji çeşididir. Bir enerji çeşidi değildir.
2 Kalorimetre kabı ile hesaplanır. Termometre ile ölçülür.
3 Birimi oC'dir. Birimi joule yada kaloridir.
4 Maddeler arasında alınıp verilebilir. Maddeler arasında alınıp verilemez.

Hazırlanan bu tabloda yapılan yanlışlık hangi numaralı bilgilerde yapılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4 Birbirlerine temas ettirilen P, R ve S cisimlerinin ısı akışının yönü oklarla gösterilmiştir.

P
R
 
S

Buna göre P, R ve S cisimlerinin sıcaklıkları aşağıdaki hangi seçenekteki gibi olabilir?

P R S

A)30oC50oC30oC
B)50oC40oC30oC
C)50oC30oC50oC
D)30oC40oC50oC

5 Özdeş kaplara aynı sıcaklıkta eşit miktarda su konularak, özdeş ısıtıcılar ile kaplar ısıtılmaya başlanıyor.

I. Kap
II. Kap

10dk

20dk

I. kaptaki ısıtıcının altı 10. dakikada, II. kabın altı ise 20. dakikada kapatıldığına göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğru bir yorum olacaktır?

A) I. kaptaki suyun sıcaklığı II. kaptakinden daha fazla olur.
B) Bu kaplarda gerçekleşen sıcaklık değişimini kalorimetre kabı ile ölçebiliriz.
C) İki kaba da eşit miktarda ısı enerjisi verilmiştir.
D) II. kaptaki suyun sıcaklığı I. kaptakinden daha fazla olur.

6 K ve L sıvıları aynı kap içerisinde karıştırılıyor. İlk sıcaklığı 20 oC olan K sıvısının karıştırıldıktan sonra sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibi oluşturuluyor.

Buna göre L sıvısının ilk sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 16
B) 20
C) 32
D) 40


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Özdeş kaplara eşit miktarlarda su konularak sıcaklıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür.


40oC
SU

60oC
SU
I. Kap II. Kap
60oC sıcaklığa sahip bir miktar su yavaş yavaş I. ve II. kaplara ilave ediliyor.

Buna göre kapların sıcaklık değişimleri ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) İki kapta da önce azalır daha sonra artar.
B) I. 'de azalır, II. 'de artar.
C) II. 'de değişmez, I. 'de artar
D) İki kapta da sıcaklık değişimi gözlenmez.

2 Öğrencilerin aşağıdaki tablodaki bilgilerin sıcaklığa mı ısıya mı ait olduklarını işaretlemeleri gerekmektedir.

  Isı   Sıcaklık
Birimi oC'dir.
Bir enerji çeşididir.
Değeri termometre ile ölçülür.
Maddeler arasında alınıp verilebilirler.

Yukarıdaki gibi doldurulmuş bir uygulama için her doğru işaretlediği seçenekten 10 puan kazanacak bir öğrenci kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

3 Farklı kütlelerdeki P ve R sıvıları başka bir kapta karıştırılıyorlar. Karışma esnasında meydana gelen sıcaklık değişim grafiği aşağıdaki gibi oluşturuluyor.

Buna göre;

I. Karışımın son sıcaklığı 70 0C'dir.

II. P maddesini sıcaklığı artmıştır.

III. Isı enerjisi akışı P maddesinden P maddesine doğru olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

4

Isı maddeler arasında alınıp verilen bir enerji çeşididir.
D Y
Isının birimi kalori ve joule'dür. Isının ölçülmesini sağlayan alet termometredir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

5

80oC
40oC
30oC
70oC
I. Şekil II. Şekil

Yukarıda sıcaklıkları verilen maddeler arasında ısının akış yönü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I. Şekil II. Şekil

A)
B)
C)
D)

6 Aşağıdaki malzemeleri kullanarak ısı alışverişi olayını göstermek istiyor.

50oC
20oC
20oC
50oC
cam
bilye
demir
blok
su zeytin yağı

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Cam bilyenin su içine atılması
B) Demir bloğun zeytin yağı içine atılması
C) Demir bloğun su içine atılması
D) Zeytin yağı ve suyun karıştırılması

7 Şekildeki cisimler sadece kendi aralarında ısı alışverişi olacak biçimde bir araya getiriliyor.

10oC
80oC
20oC
20oC
70oC
65oC
K L M N S T

Buna göre,

I. K cismi, L cisminden ısı alır.

II. M cismi, N cismine ısı verir.

III. S cismi, T cismine ısı verir.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

8 25 °C sıcaklıkta ve farklı miktarlardaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

I
II

Buna göre,

I. Isıtma işlemi bittiğinde miktarı fazla olan suyun sıcaklığı daha fazla olur.

II. Isıtma işlemi bittiğinde kaplardaki suların sıcaklıkları eşit olur.

III. Miktarı az olan su 50 °C sıcaklığa daha önce ulaşır.

ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (Isıtma işlemi bittiğinde sular kaynama sıcaklıklarına ulaşmamıştır.)

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III