GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ÖDEVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 3 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 4 ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 5 ‎‎CANLILAR DÜNYASI ‎‎CANLILAR DÜNYASI 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 ‎‎KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 2 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 3 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 4 ‎‎MADDE VE DEĞİŞİM 5 ‎‎IŞIĞIN YAYILMASI

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


1 Aşağıda bazı gök cisimlerinin özellikleri verilmiştir.

  1. Isı ve ışık kaynağıdır.
  2. Dünya’dan bakıldığında farklı şekillerde görülür.
  3. İnce bir atmosferi vardır.
  4. Canlıların yaşamasına uygundur.

Verilen özelliklerden hangileri Ay’a aittir?

A) 1, 2
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3, 4
D) 2, 3

2 Aşağıda bir gök cismi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

  • Dürbün, teleskop vb araçlar ile gözlemlenmesi sakıncalıdır.
  • Isı ve ışık kaynağıdır.
  • Yeryüzündeki tüm enerjilerin kaynağıdır.

Buna göre özellikleri verilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay
B) Dünya
C) Güneş
D) Mars

3 Öğrencilerden Güneş’in özellikleri ile ilgili aşağıda verilen doğru ifadelerin yanındaki kutucuğa “D”, yanlış olan ifadelerin yanına ise “Y” yazması istenmiştir.

İFADE D/Y
1. Güneş, Güneş sistemindeki en büyük gök cismidir. D
2. Güneş’in Dünya’ya olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon km’dir. D
3. Güneş’in çapı, Dünya’nın çapının yaklaşık 109 katı kadardır. D
4. Güneş, Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında dolanma hareketi yapar. D
5. Güneş, kendi ekseni etrafındaki turunu 365 günde tamamlar Y

Her bir doğru cevap için 5 puan alacak öğrenci tabloyu yukarıdaki gibi doldurduğuna göre kaç puan almıştır?

A) 25
B) 20
C) 15
D) 10

4 Güneş’in ısı ve ışık kaynağı olması aşağıdakilerden hangisi sonucunda gerçekleşir?

A) Yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi esnasında enerji açığa çıkarması
B) Gezegenlerden daha büyük kütleye sahip olması
C) Güneş sisteminin merkezinde bulunması
D) Üzerinde yaşam olmaması

5

Güneş sisteminin en büyük cismi olan Güneş aynı zamanda Dünya’daki yaşamı mümkün kılan ısı ve ışığın da kaynağıdır. Güneş, Güneş sisteminin kütlesinin yaklaşık %99.8’ini oluşturur. Geriye kalan yaklaşık %0.2’lik kısım ise gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlardan oluşur. Güneş, yaklaşık olarak Dünya’nın çapının 109 katına ve kütlesinin 333.000 katına sahiptir. Hacimsel olarak da Güneş’in içine 1.3 milyon adet Dünya sığabilir. Bu büyüklük farkını anlamak için bir benzetme yapacak olursak, Güneş bir basketbol topu büyüklüğünde olsaydı Dünya onun yanında bir boncuk kadar görünürdü diyebiliriz. Aşağıda aynı meksefeden Dünya ve Güneş fotoğrafı bulunmaktadır.

Sadece verilen bilgilerden yola çıkılarak;

I Güneş sisteminde, kütlesi Güneş’ten daha büyük bir gök cismi bulunmamaktadır.

II Güneş olmasaydı Dünya’da yaşam olmazdı.

III Güneş çok sıcak gazlardan oluşmaktadır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

6

Uzaktaki cisimler olduklarından çok daha ufak görülebilirler. Buna örnek verecek olursak ;

Şeklinde bir bilgi veren öğretmen aşağıdaki hangi ifade ile sözlerine devam edebilir?

I. Güneş'i elimizle kapatabiliriz.

II. Güneş lekeleri güneşin farklı yerlerinde gözlenebilirler.

III. Güneş ile ayı gözlemlediğimizde büyüklerinin birbirine yakın görünmeleri.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

7

Güneş’in bir uydu tarafından çekilmiş olan fotoğrafında iki farklı oluşum işaretlenmiştir.

Bu oluşumlar hakkında;

I. 1. oluşum Güneş patlamasıdır.

II. 1 ve 2. oluşum Güneş’in farklı noktalarında sıcaklığının değiştiğini gösterir.

III. 2. oluşum Güneş’te oluşmuş çukurdur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

8 Güneş’in bazı bölümleri aşağıda gösterilmiştir.

Bu bölümler hakkında;

I. N Güneş’in çekirdeği olup, en sıcak kısımdır.

II. K Güneş patlamalarının ve lekelerinin oluştuğu bölgedir.

III. İçten dışa doğru her katman giderek ısınmaktadır.

söylenen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III