MADDE VE ENDÜSTRİ ÖDEVPEDİA 5

Fen Ansiklopedisi sitesinden
23.31, 27 Eylül 2023 tarihinde Fenpedia (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 16100 numaralı sürüm
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Miktarına Çabuk Ayırt Geç J/g Küçük cal/g

1

Öz ısı madde

bağlı değildir.

2

Öz ısı birimi

oC yada

oC 'dir

3

Öz ısı maddeler için

edicidir.

4

Termometrelerde kullanılan sıvıları öz ısıları

olmalıdır.

5

Öz ısısı büyük olan maddeler

ısınır.

6

Öz ısısı küçük olan maddeler

ısınır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Öz ısı eşit miktarlardaki her madde için aynıdır.
Madde miktarları öz ısı için bir değişken değildir.
Öz ısı maddeler için ayırt edicidir.
Kütlesi azalan bir maddenin öz ısısı da azalmaktadır.
Öz ısı ne kadar fazlaysa o maddeyi ısıtmak o kadar zordur.

2

D Y
Farklı maddeler farklı öz ısılara sahiptirler.
Maddeler hal değiştirmeleri sırasında çevrelerine ısı verirler.
Saf bir maddenin sıcaklığını 1oC değiştirebilmek için gerekli olan ısıya öz ısı denir.
İki madde birbirlerine temas ettirilirse aralarında mutlaka ısı alışverişi olur.
Isı alış-verişi olması için maddelerin farklı sıcaklıkta olması gereklidir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıda eşit kütlelerde iki farklı madde kendi arasında ısı alış-verişi sağlaması için birbirlerine dokundurulmaktadır.

A maddesi

100oC
A maddesi

50oC
B maddesi

100oC
B maddesi

50oC
B maddesi ısı alışverişini A maddesinden daha önce tamamladığı gözlemleniyor.

A maddesinin öz ısısının daha büyük olduğu bilindiğine göre; sadece bu deneye bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Isı miktarı sıcaklık değişimini etkiler.
B) Öz ısı farkı maddeler arasındaki ısı alışverişinin hızını etkiler.
C) Maddenin kütlesindeki değişim ısı alış-verişinin hızını etkiler
D) Isıtıcının gücü ısı alışverişinde etkilidir.

2 Aşağıdaki kaplarda aynı cins sıvılar bulunmaktadır.

A

100ml
20oC
B

100ml
40oC
C

200ml
10oC
D

200ml
20oC

Buna göre kaplarda bulunan sıvıların taneciklerinin ortalama hareket enerjisi nasıl sıralanır?

A) A > B > C > D
B) D > B > A > C
C) C > D = A > B
D) B > A = D > C

3 Aşağıda özdeş ispirto ocakları yakılmadan önce bütün sıvılar aynı sıcaklıktadır.

100ml


Su
200ml


Su
200ml


Yağ

Eşit süre ısıtılan kapların sıcaklık değişiminin;

I. Öz ısı

II. Madde miktarı

III. Isıtıcının gücü

özelliklerinin hangisiyle bağlantısı tespit edilebilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

4 Yalıtılmış bir ortamda X ve Y maddeler arasında gerçekleşen ısı alış-verinde sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir.

Grafiğe göre;

I. Y maddesi 70oC 'de kaynar.

II. X maddesini son hali katıdır.

III. Maddeler 70oC 'de dengelenmiştir.

ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III

5 Aşağıda saf bir maddenin sıcaklık kaybı grafikle gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır??

A) Madde çevresinden ısı almıştır.
B) Maddenin kaynama sıcaklığı 80oC 'dir.
C) Madde 4 dakika boyunca hal değiştirmiştir.
D) Madde bir defa hal değiştirmiştir.

6 Aşağıda saf bir maddenin sıcaklık grafiği gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 0-2 dakikaları arasında madde en düzenli halindedir.
B) 2-8 dakikaları arasında madde erimektedir.
C) 8-10 dakikaları arasında madde katı haldedir.
D) 10-14 dakikaları arasında buharlaşma en hızlı şekilde olur.


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Aşağıdaki K ve L kaplarında bulunan sıvılar 20oC 'den 50oC 'ye özdeş ısıtıcılar kullanarak çıkarılıyor.

100ml


K
100ml


L

Buna göre;

I. L kabı daha fazla ısı almıştır.

II. İki kaba da aynı miktarda ısı verilmiştir.

III. K kabını 50oC 'ye getirmek için daha fazla zaman harcanmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

2 Aşağıdaki saf K ve L maddeleri eşit kütlelidir.

Özdeş ısıtıcılar ile ısıtıldığına göre;

I. K ve L maddeleri aynı cins maddedir.

II. L'nin erime ısısı daha küçüktür.

III. K ilk durumda katı haldedir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda bazı maddelerin öz ısıları verilmiştir.

Madde , Öz Isı
Su 4,18
Cıva 0,12
Alkol 2.4
Demir 0,45

Tabloya göre aynı miktarda alınan bu maddelerden özdeş ısıtıcılarla hangisinin daha önce ısınması beklenir?

A) Su
B) Cıva
C) Alkol
D) Demir

4 Eşit kütlede farklı sıcaklıktaki cam ve demir bilyeler farklı miktarlarda alınarak aynı sıcaklığa sahip olana kadar ısıtılıyor.

Verilen Isı Demir bilye sayısı Cam bilye sayısı
Farklı miktarlarda
Aynı miktarlarda

Verilen ısının miktarı belirtilen iki sonuç için hangi sonucu çıkartmak doğru olur?

A) Soğumaya bırakıldığında cam bilye daha çabuk soğur.
B) Demir bilyenin birim zamandaki sıcaklık değişimi daha azdır.
C) Demir bilyenin öz ısısı daha küçüktür.
D) Cam bilyenin yoğunluğu daha küçüktür.