MEVSİMLER VE İKLİM ÖDEVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda cümlelerde bahsi geçen kavramı işaretleyiniz.

 

İklimHava
Olayı
Turizm, tarım gibi faaliyetlerin işleyişinde belirleyicidir.
Meteorologlar tarafından incelenir.
Uzun süreli atmosfer olaylarını belirler.
Bilim dalı klimatolojidir.
Konut yapımında kullanılacak olan malzeme için önem teşkil eder.
Tahminidir, kesinlik bildirmez.
Güneşli, yağmurlu, sisli, karlı gibi terimler kullanılır.

2 Aşağıda cümlelerde bahsi geçen yüksek basınç alanı ise "↑", alçak basınç alanı ise "↓" bölümünü işaretleyiniz.

 

Genellikle kapalı ve bulutlu olurlar.
Gökyüzü genellikle berrak ve açıktır.
Bitki örtüsü cılızdır.
Çevreye göre basınç düşüktür.
Alçalıcı hava etkindir.

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Meteoroloji Su Buharı Nem Kesin Klimatoloji Kırağı Sıcaklık Yüksek Tahmini İklim Sera Düşük

1

Atmosferdeki rüzgar

ve

gibi etmenler iklimi etkileyen etmenlerdir.

2

, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır.

3

Atmosferin içerdiği

miktarına nem adı verilir.

4

 ; yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hâle geçmeden direkt buz kristallerine dönüşmesi olayıdır.

5

Dünya’nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarına

diyoruz.

6

Hava olayları

veriler iken iklim

bilgi içerir

7

Atmosferde birikerek Güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara

gazları adı verilir.

8

Rüzgarın esme yönü

basınç alanından

basınç alanına doğru olur.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.
Hava olayları geniş bölgelerde uzun zaman içinde aynı kalan hava şartlarıdır.
Kırağı; yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu su damlacıkları oluşmasıdır.
Meteorolojinin vermiş olduğu günlük hava koşulları kesindir.
Ulaşım, turizm, tarım faaliyetleri gibi meslek sektörleri için hava durumu önemlidir.

2

D Y
Hava olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.
Hava olaylarının olmasını sağlayan tek etken basınç alanlarıdır.
Rüzgarın çok fazla esmesi kasırgaya neden olur.
Bir bölgede hava sıcaklığının düşük olması alçak basınç alanının oluşmasına neden olur.
Meteoroloji bilimiyle uğraşan bilim insanına meteorolog denir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Dünya’nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarına iklim diyoruz.

İklim ile alakalı olarak;

I- Geniş bölgelerde görülen ortalama hava şartlarıdır.

II- Bu alanda yapılan çalışmalar klimatoloji bilimine girer.

III- Bir bölgede yaşanan iklimi söyleyebilmek için o bölgenin 35-40 yıllık hava olaylarının incelenmesi gerekmektedir.

Verilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve II

2

  1. Atmosferdeki su buharının, buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucu oluşan yağış şekline denir.
  2. Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı, aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşması ve donmasına denir.
  3. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu su damlacıkları oluşmasıdır.

Verilen 1, 2 ve 3 numaralı tanımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1. 2. 3.

A)KarKırağıDolu
B)KarDoluÇiğ
C)DoluKarÇiğ
D)DoluKırağıKar

3 Özlem sınavda aşağıdaki tabloyu doldurmuştur.

ÖZELLİK iKLİM HAVA
OLAYLARI
Kısa sürede oluşur.
Kesin bilgidir.
Çalışma yapan bilim insanı klimatologdur.
Ani değişim görülebilir.

Bu tablodan Özlem her bir doğru cevabından 5 puan alacağına göre bu sorudan toplamda kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

4 İstanbul için 3 günlük hava tahmin raporu aşağıdaki gibi verilmiştir.

Salı Çarşamba Perşembe
22 derece 22 derece 20 derece

Bu tahmin raporuna göre aşağıdaki şıklardan hangisi çıkartılabilir?

A) Yağmur hava sıcaklığının düşmesine sebep olur.
B) Hava en kadar açıksa sıcaklık da o kadar fazla olur.
C) Hava olayları birden fazla faktöre bağlı olarak değişir.
D) Bulutsuz bir günde hava sıcaklığı sürekli artar.

5 Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması Yerküre 'de ısınmayı büyük oranda artırır.

Aşağıdaki şıklardan hangisi sera etkisine neden olan insan kaynaklı etkenlerden değildir?

A) Fosil yakıtların aşırı kullanımı.
B) Termik santrallerin fazlalaştırılması.
C) Kentleşmenin artması.
D) İçme sularının azaltılması.

6 Aşağıda bir bulut I. konumda iken zaman içerisinde II. konuma geldiği daha sonra III. konuma geçtiği görülmektedir.

Buna göre 1, 2, 3 ve 4. bölgeler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bulutun hareketi esnasında 2. bölge 1. bölgeye göre daha az hava basıncına sahiptir.
B) Bulutun hareketi esnasında 4. bölge 2. bölgeye göre daha az hava basıncına sahiptir.
C) Bulutun hareketi esnasında 3. bölge 1. bölgeye göre daha az hava basıncına sahiptir.
D) Bulutun daha sonraki hareketi hava şartları değişmez ise 1. bölge olacaktır.


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1

İklim Hava
olayları
I Herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır.
II Herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır.
III Hava şartlarını inceler.
IV Kısa süreli değişimlerden etkilenmezken, uzun süreli değişimlerden etkilenir.

Yukarıda tabloda iklim ve hava olaylarının özellikleri verilmiştir.

Buna göre yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV

2

Uzun süreli hava olaylarını ortalamasına iklim denir.
D Y
Hava olayları ile yapılan yorumlar kesinlik içerirler. İklim olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki şemada verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yönünde ilerlendiğinde hangi numaralı çıkışa ulaşılır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

3 Dünya’da görülen başlıca iklim türleri sıcak, soğuk ve ılıman olmak üzere üç türdür. Ülkemizde ise yükselti, denizellik, nem gibi birçok faktörün etkisiyle Akdeniz, Karadeniz ve karasal olmak üzere üç tip iklim görülmektedir.

Türkiye’nin iklim haritası ile ilgili;

  1. Tüm şehirler farklı iklim bölgelerinde olmasına rağmen günlük ortalama hava sıcaklıkları eşit olabilir.
  2. A şehrinden B şehrine giderken anlık hava olayı değişimine rastlanabilir.
  3. C şehrindeki iklim yıllar içinde oluşurken A ve B şehri daha doğuda olduğu için bu şehirlerin iklimi kısa sürede meydana gelmiştir.
  4. 21 Haziran’da C şehri Akdeniz iklimi etkisine girer.

hangi yorum doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1 ve 3
D) 1 ve 4

4

TRT’de hava durumları sunulurken bölgeler ve illerdeki hava olayları ile ilgili;

I. Ankara yağışlı

II. Erzurum parçalı bulutlu

III. Karadeniz kış mevsiminde ılık ve yağışlı

ifadelerinden hangilerini duyabiliriz?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

5 Bir bölgede aşağıdaki hortum olayı görülmektedir. Hortumlar genellikle yerden yükselen bir girdap şeklinde gerçekleşir.

Bu bölge ile alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bu bölgeden etrafa doğru rüzgar meydana gelir.
B) Oluşan hortumun bulunduğu bölge etrafındaki bölgelere göre daha sıcaktır.
C) Çevresine göre daha az yoğunlukta bir bölgede oluşur.
D) Yükselen hava hareketi bulut oluşumuna neden olur.

6 Aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda rüzgar etkili değildir?

A) Meltem
B) Hortum
C) Tsunami
D) Kasırga

7 Antarktika buzullarının yıllar içerisinde azalması aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

Bu olay sonucunda;

I- Deniz seviyelerinde yükselme görülür.

II- Bir çok canlı türünün yaşam alanı daralır.

III- Buzulların erimesiyle sera gazı miktarı artar.

durumlarından hangileri gerçekleşebilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

8 I. Trakya’da bugün başlayacak olan kar yağışının yarın İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

II. İstanbul’da yoğun kar yağışının olma ihtimalinden dolayı deniz seferleri iptal edildi.

III. Marmara bölgesinde bu aylarda genel olarak yağışa pek rastlanmaz.

IV. Ancak Marmara bölgesinde bu hafta dolu yağışı beklenmektedir.

Yukarıda verilen gazete haberine göre hangileri hava durumu ve iklim ile ilgilidir?

Hava Durumu İklim

A)I, II ve IVYalnız III
B)I ve IIIII ve IV
C)I ve IVII ve III
D)III ve IVI ve II