MADDE VE ENDÜSTRİ ÖDEVPEDİA 4

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!

ASİT VE BAZLAR

Maddeler kimyasal özellikleri bakımından üç gruba ayrılır. Bunlar; asitler, bazlar ve asitlik ve bazlık bakımından nötr olan maddelerdir.

ASİTLER

Asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu derişimini arttıran maddelerdir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar.

Asitlerin Özellikleri;

 • Sulu çözeltilerinde H+ iyonu (hidrojen iyonu) verirler.
 • Tatları ekşidir.
 • Ciltte yanma hissi uyandırırlar. Kuvvetli bir asitse cildi tahriş eder.
 • Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Asitler mermer ve metal yüzeyleri aşındırır. Metal ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır.
 • Asitler, bazlar ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Buna nötrleşme tepkimesi denir.
Yapısında H (Hidrojen) atomu bulunduran her madde asit değildir. Su (H2O), Amonyak (NH3), Metan gazı (CH4) gibi. Bazı maddeler yapısında ise hidrojen bulunmadığı halde, sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+)oluşumuna sebep oldukları için asit özelliği gösterirler. Karbondioksit (CO2), Azot dioksit (NO2) ve Kükürt dioksit (SO2) suda asit özelliği gösteren maddelerdir.
Günlük Hayatta Sıkça Karşımıza Çıkan Asitler
Formülü Okunuşu Suda Çözüldüğünde

Oluşan İyonlar

Piyasa Adı Kullanıldığı Yerler
HCl Hidroklorik Asit H+ ve Cl- Tuz Ruhu Temizlik ürünü
H2SO4 Sülfürik Asit H+ ve SO4-2 Zaç Yağı Patlayıcı madde, boya, ilaç ve akü
HNO3 Nitrik Asit H+ ve NO3- Kezzap Patlayıcı madde , gübre ve temizlik ürünü
H2CO3 Karbonik Asit H+ ve HCO3- Gazoz Asidi Gazoz (yağmur suyunda da bulunur.)
H3PO4 Fosforik Asit H+ ve PO4-3 Kola Asidi İlaç, yağ sanayi, sinek ilacı, gıda koruyucu, kola ve temizlik ürünü
CH3COOH Asetik Asit H+ ve CH3COO- Sirke Yemek sektörü
HCOOH Formik Asit H+ ve HCOO- Karınca Asidi koruyucu ve anti bakteriyel alan, deri işleme
BAZI YİYECEK VE İÇECEKLERİMİZDEKİ ASİTLER;

ELMA
Malik Asit
LİMON
Sitrik Asit
SÜT, YOĞURT
Laktik Asit
ÇİLEK
Formik Asit
ÜZÜM
Tartarik Asit
TURŞU
Benzoik Asit
ISIRGAN OTU
Formik Asit
TEREYAĞ
Bütirik Asit
ZEYTİN YAĞI
Oleik Asit
KARINCA
Formik Asit

BAZLAR

Baz, suda iyonlaştıklarında ortama OH (hidroksit) iyonu verebilen maddelerdir. Bazlar da, asitler gibi tehlikeli maddelerdir. Suda iyonlaştıklarında hidroksit (OH) iyonu derişimini arttıran maddelere baz denir.

Bazların Özellikleri;

 • Sulu çözeltilerinde OH- (hidroksit) iyonu verirler.
 • Tatları acıdır.
 • Cilde kayganlık hissi verir.
 • Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirirler.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Metallerle tepkimeye girmemeleri asitlerden ayırmak için kullanılabilir.
 • Bazlar; cam, kristal ve porselenleri matlaştırır.
 • Bazlar, asitler ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Buna Nötrleşme tepkimesi denir.
Günlük Hayatta Sıkça Karşımıza Çıkan Bazlar;
Formülü Okunuşu Suda Çözüldüğünde

Oluşan İyonlar

Piyasa Adı Kullanıldığı Yerler
NaOH Sodyum hidroksit Na+ ve OH- Kostik Sabun, lavabo açıcı.
KOH Potasyum hidroksit K+ ve OH- Potas Kostik Arap sabunu, sıvı sabun, şampuan.
Ca(OH)2 Kalsiyum hidroksit Ca+2 ve OH- Sönmüş Kireç Sıva ve harç.
Mg(OH)2 Magnezyum hidroksit Mg+2 ve OH- Antiasit
NH3 Amonyak NH4+ ve OH- Amonyak Ev temizlik malzemesi, gübre, patlayıcı madde
LiOH Lityum Hidroksit Li+ ve OH- Pil, Seramik, Cam
GÜNLÜK HAYATTA BAZ İÇEREN BAZI MADDELER;

SABUN DİŞ MACUNU ACI BİBER KABARTMA TOZU ÇİKOLATA KÜL

Asit ve Bazlar birbirine ters gibi görünse de elektriği iletmek, turnusol kağıdına etki etmek, nötrleşme tepkimesine katılmak gibi ortak yönleri vardır.

BELİRTEÇ (İNDİKATÖR) MADDELER:

pH belirteçleri (İndikatörler), çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren, karmaşık yapıdaki organik bileşiklerdir. Asidik ve bazik özellik gösteren maddelerde farklı renk alır. Doğal olarak kullanılan belirteçler de vardır.

Belirteç Asite uygulandığında aldığı renk Baza uygulandığında aldığı renk
Turnusol Kağıdı Kırmızı Mavi
Metil Oranj Kırmızı Sarı
Fenolftalein Renksiz Pembe
Kırmızı Lahana Suyu Kırmızı Mavi

pH ölçeği;

pH ölçeği bir maddenin ne kadar asidik yada bazik olduğunu belirten ölçektir. 14 birime ayrılmıştır. 0-7 arasındaki değerler asidik, 7 nötr ve 7-14 arası cıkan sonuçlar ise bazik olduğunu gösterir. Farklı bir deyişle çözeltide 0-7 arası H+ iyonları > OH- iyonları, 7 de H+ iyonları = OH- iyonları ve 7-14 arası da H+ iyonları < OH- iyonları denilebilir.

PH ölçeği.jpg

Asit ve Bazların Zararlı Etkisinden Korunma Yolları:

 • Mermer tezgahta limon kesmemeliyiz.
 • Temizlik sırasında deterjanlı yüzeyleri bol su ile yıkamalıyız.
 • Asit ve bazları kullanırken özellikle deterjanların cildimize temasını önlemek için mutlaka eldiven kullanmalıyız.
 • Temizlik malzemelerini birbirine rastgele karıştırmamalıyız.
 • Labaratuvarda asit ve bazlarla çalışırken mutlaka önlük, koruyucu gözlük ve eldiven kullanmalıyız.
 • Herhangi bir kaza anında asit veya bazın temas ettiği bölgeyi bol su ile yıkamalıyız.
 • Herhangi bir kaza anında en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.

Asit Yağmuru:

 • Fosil yakıtların yanması sonucu CO2, NO2, SO2 gazları açığa çıkar.
 • Bu gazlar suda iyonlaşarak H2CO3, HNO3, H2SO4 asitlerini oluşturarak yağmur suyunun asidik özellik oluşturmasına neden olur.
 • Oluşan asit yağmuru ormanlara, antik yapılara, şehir yapılarına ve doğaya zarar verir.
 • Topraktaki Ca+2 Mg+2 K+ gibi minerallerin çözünmesine neden olarak toprakların verimsizleşmesine neden olur.
 • Araçların ve iş makinelerin yüzeyinin aşınmasına neden olur.
 • Asit yağmurlarına daha çok hava kirliliği neden olur. Bu yüzden hava kirliliğinin olduğu yerlerde daha sık görülür.

1

Asit Baz
Tatları ekşidir.
Sulu Çözeltilerinde OH- iyonu verirler.
pH değeri 7-14 arasındadır.
Sulu çözeltileri elektrik akımını geçirir.
Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

2

Asit Baz
Tatları acıdır.
Sulu Çözeltilerinde H+ iyonu verirler.
pH değeri 1-7 arasındadır.
Nötrleşme tepkimelerine katılırlar.
Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler.

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Ekşi Bazik Kırmızı Nötürleşme Titrasyon Acı Limon Mavi Asidik

1

Asitlerin tatları

, bazların ise

'dır.

2

Asitler turnusol kağıdını

renge çevirirken, bazlar

renge çevirirler.

3

Asit ve bazların birbiri ile girdiği tepkimelere

tepkimeleri denir.

4

Bir çözeltinin içerisindeki OH- iyonu

, H+ iyoni ise

olduğunu gösterir.

5

Asit çözeltisi içerisine yavaş yavaş baz çözeltisi eklenmesine

denir.

6

içerisinde bulunan asidin adına kimyada sitrik asit denilir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Asit ve bazlar birbirleriyle tepkimeye girmezler.
Yapısında H (Hidrojen) atomu bulunduran her madde asittir.
Asitler mermer ve metaller ile tepkimeye girerler.
Asitlerin pH değeri 0-7 arasında iken, bazların 7-14 arasındadır.
Kuvvetli asitlerden olan hidroklorik asit, halk arasında tuz ruhu olarak bilinir.

2

 D   Y 
Kuvvetli asitler sağlam metal kaplarda muhafaza edilmelidir.
Suda çözüldüğünde OH- iyonu veren maddelere baz adı verilir.
Temizlik malzemeleri birbiri içine eklenirse daha etkili olurlar.
Turnusol kağıdı, metil oranj, fenolftalein gibi maddelere ayıraç yada indikatör adı verilir.
Asit yağmurlarına fosil yakıtların yanması sonucu CO2, NO2, SO2 gibi gazlar neden olur.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda asit asit ve baz oldukları bilinen iki çözelti bulunmaktadır.

1. Kap
Erlen 1.png
X çözeltisi
2. Kap
Erlen 2.png
Y çözeltisi

Buna göre;

I. Çözeltilere mavi turnusol kağıdı batırmak

II. Çözeltilerin elektrik akımını iletip iletmediğine bakmak.

III. Çözeltilere fenolftalein damlatmak.

IV. Çözeltilere çinko parçaları atıp gözlemlemek

yapılanlardan hangileri asit çözeltisinin hangisi olduğunu bulmamızı sağlar?

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve IV

2

HCl ve NaOH titrasyon gösterimi.png
HCl çözeltisinin içerisine NaOH çözeltisi damla damla eklenmektedir. pH miktarları bilinmeyen çözeltilerin karıştırılması bir süre sonra durduruluyor.

Buolay sonucunda;

I. Karışımın son durumda pH değeri 8 olabilir.

II. Erlen içerisindeki pH değeri zamanla azalmıştır.

III. Son durumda çözeltiye batırılan kırmızı turnusol kağıdı maviye dönecektir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıda verilen yorumlardan doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) seçeneği işaretlenmesi istenmektedir.

D Y
Mermer tezgah üzerine dökülen limon suyu tezgahın aşınmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
pH seviyesi 0 ila 2 arasında olan maddelere baz karıştırmak tehlikeli reaksiyonlara sebep olabilir.
Fosil yakıtların kullanımı asit yağmurlarına neden olabilir.
Sönmüş kireç çözeltisinin içerisine kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında mavi renge dönecektir.

Yukarıdaki gibi etkinliği yapan bir öğrenci doğru işaretlemelerinden 10 puan alacağına göre toplamda kaç puan kazanır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

4 Bir kap içerisinde bulunan X çözeltisinin içerisine bir damlalık yardımıyla metil oranj damlatılıyor.

Metil oranjDamlalık.png
Beher ico 3 3.png
X çözeltisi

Çözeltinin bu işlemden sonra kırmızı renge döndüğü gözlemlendiğine göre X çözeltisi hakkında;

I. Tadı ekşidir.

II. Mavi turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

III. Elektrik akımını iletir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III

5 Ayıraçları incelemek amacıyla iki farklı bitki üzerinde deneme yapılıyor.

1. İşlem: Kırmızı lahana bir kap içerisinde kaynatılarak mor renk bir sıvı elde ediliyor.
2. İşlem: Bir miktar salatalık rendelenip sıkılarak yeşil renk bir sıvı elde ediliyor.

Bu iki işlemde elde edilen sıvılar ayrı ayrı bir miktar limon suyu ve bir miktar sönmüş kireç çözeltisine damlatılıyor.

Yuvarlak havuz 13.png Yuvarlak havuz 10.png
1. İşlemden
elde edilen
damlatılıyor.
Yuvarlak havuz 7.png Yuvarlak havuz 7.png
2. İşlemden
elde edilen
damlatılıyor.

Renk değişimleri yukarıdaki gibi olduğuna göre;

 1. Kırmızı lahana suyu doğal bir belirteçtir.
 2. Salatalık belirteç olarak kullanmak için uygun değildir.
 3. Asidik özellik gösteren maddelerde kırmızı lahana suyu kırmızı renk verir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

6 Asit ve bazlarla alakalı olarak verilen aşağıdaki uygulama şekildeki gibi doldurulmuştur.

Asitler Bazlar
Tatları ekşidir.
Nötürleşme tepkimesi verir.
Metalleri aşındırır.
Ele kayganlık hissi verir.
Turnusol kağıdını etkiler.
Sulu çözeltileri elektrik akımını geçirir.
Tatları acıdır.

Cevaplandırılan uygulama hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Bütün seçenekler doğru olarak işaretlenmiştir.
B) Metalleri aşındırma özelliği ikisinin özelliği olarak işaretlenmelidir.
C) Turnusol kağıdını her ikisinin de etkileyebileceği şekilde işaretlenmelidir.
D) Nötrleşme tepkimesine sadece asitler olarak işaretlenmeliydi.


TEST

1 Aşağıda bazı ayıraçların asit ve bazlarda renk değişimlerini gösteren tablo verilmiştir.

Belirteç Asite uygulandığında aldığı renk Baza uygulandığında aldığı renk
Turnusol Kağıdı Kırmızı Mavi
Metil Oranj Kırmızı Sarı
Fenolftalein Renksiz Pembe
Kırmızı Lahana Suyu Kırmızı Mavi
1. uygulama: kırmızı turnusol kağıdı KOH çözeltisine, Mavi turnusol kağıdı H2SO4 çözeltisine batırılıyor.
2. uygulama: KOH çözeltisine fenolftalein ekleniyor.
3. uygulama: Portakal suyuna metil oranj damlatılıyor.

Yapılan işlemlerin sonuçları hakkında aşağıda yapılan gözlemlerin hangisi yanlıştır?

A) 2. uygulamada çözelti pembe renk almıştır.
B) Her 3 uygulamada da renk değişimi olur.
C) 3. uygulamada renk değişimi gözlenmez
D) 1. işlemde turnusol kağıtlarının renkleri değişmiştir.

2 Asit yağmurları ile ilgili;

I. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan CO2, SO2 ve NO2 gibi hava kirliliğine sebep olan gazlar atmosfere verilir.

II. Asit yağmurlarına yanardağların atmosfere püskürttüğü kül ve dumanda etki eder.

III. Havadaki su buharı fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar ile kimyasal tepkimeye girerek nitrik asit, sülfirik asit ve karbonik asitler meydana gelir.

verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

3 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerinin pH değerleri verilmiştir.

MADDE K L M N
pH Değeri 1 7 8,3 13

Buna göre,

I. K maddesi mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir.

II. L maddesi nötr yapıdadır.

III. M maddesi, N maddesine göre zayıf baz özelliği gösterir.

IV. K maddesi metal kapta saklanmalıdır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IV
B) II ve IV
C) I ve III
D) I, II ve III

4

Turnusol 3.png
Beher ico 3 3.png
Turnusol 4.png
Beher ico 3 3.png
X sıvısı Y sıvısı

Yukarıdaki resimlerde X ve Y sıvısına turnusol kâğıdı batırıldığında renk değişimleri gösterilmiştir.

Buna göre X ve Y sıvıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X ve Y sıvılarının sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
B) Y sıvısının pH değeri, 7–14 arasındadır.
C) X sıvısı kuvvetli bir bazdır.
D) Mutfak tezgahındaki mermere dökülen X sıvısı mermeri aşındırır.

5 Asitler metaller ile tepkimeye girerek metalin aşınmasına ve tepkime sonucu hidrojen gazı çıkışına neden olurlar.

Erlen 3.png
45g H2SO4
I.
Metal kap.png
15g Alüminyum
II.
Erlen 5.png
55 g
III.
Yukarıda 45g H2SO4 ve 15g Alüminyum karıştırılarak tepkimeyi tamamlaması bekleniyor. Tepkimenin tamamı tamamlandığında III. kap ölçülüyor ve karışımın 55g olduğu gözleniyor.

Yapılan bu deneyde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Asit ve metaller kimyasal olarak tepkime gerçekleştirirler.
B) Tepkime sırasın 5g hidrojen havaya karışmıştır.
C) Tepkime sonucu oluşan yeni maddenin pH değeri 7'den büyüktür.
D) Alüminyum yerine çinko kullanılmış olsa aynı sonuçlar gözlenebilirdi.

6

X
Dökülen deney tüpü 3.png
Beher ico 2 3.png
PH düşen grafik.png
Y
Dökülen deney tüpü 6.png
Beher ico 2 3.png
PH yükselen grafik.png
Yukarıdaki saf su bulunan kaplara şekildeki gibi X, Y maddeleri eklenince pH grafiği şekildeki gibi olmaktadır.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Saf suya eklenen X maddesi asit olabilir, çünkü pH miktarı azalmıştır.
B) X maddesi NH3, Y maddesi ise CH3COOH olabilir.
C) Saf suya eklenen Y maddesi baz olabilir, çünkü pH miktarı artmıştır.
D) X maddesi eklendikten sonra mavi turnusol kağıdına etki eder: Y maddesi eklendikten sonra kırmızı turnusol kağıdına etki eder.